U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Huisnummering 1950-1955

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de periode 1950-1955 werd in de gemeente Deurne de oude wijkindeling van 1 oktober 1930 vervangen door de huidige adressering met een straatnaam en een huisnummer.

Omzetting[bewerken | brontekst bewerken]

Algemeen[bewerken | brontekst bewerken]

Na de Tweede Wereldoorlog wees de praktijk steeds meer uit dat de op 1 oktober 1930 ingevoerde wijknummering niet meer voldeed en dat een grondige herziening noodzakelijk was. Met hun schrijven van 4 oktober 1948 vroeg het toenmalige gemeentebestuur van Deurne aan de rijksinspectie van de bevolkingsregisters in 's-Gravenhage om advies bij de invoering van een nieuwe huisnummering. Reeds op 21 september 1948 kwam het hoofd van genoemde instantie met een eerste uitvoerige reactie met adviezen en richtlijnen.

Bovendien zouden de bestaande- en nieuw gekozen straatnamen geschreven gaan worden volgens de Spellingwet van Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal die op 14 februari 1947 van kracht was geworden en waarbij onder andere de sch-spelling van de s-klank officieel werd afgeschaft.

1950[bewerken | brontekst bewerken]

De Sint Jozefparochie werd min of meer de proeftuin bij de transitie van wijknummering naar huisnummering voor de hele gemeente. Een eerste voorstel aan de raad om Wijk J (Sint Jozefparochie) in te delen in twaalf straten en tien zogenaamde buurtschappen en de straten te vernoemen naar bloemen en planten werd in de raadsvergadering van 23 februari 1950 door B en W teruggenomen naar aanleiding van een door raadslid Willem Wijnen ingediend tegenvoorstel met betrekking tot de gekozen straatnamen. Op 30 juni 1950 werd het voorstel nummer 90 van B&W van 24 mei 1950, waar de wensen van Willem Wijnen deels in waren overgenomen, door de raad goedgekeurd. Vervolgens werd elk pand afzonderlijk genummerd waarbij links van de straat de even en rechts de oneven huisnummers door controleur Antoon van Oers werden toegekend. De buurtschappen kregen echter, in overleg met het kantoor van de posterijen in Deurne, een doorlopend huisnummer.

De op 30 juni 1950 in deze wijk vastgestelde straatnamen waren:

De op 30 juni 1950 in deze wijk vastgestelde namen van buurtschappen waren:

1955[bewerken | brontekst bewerken]

Vijf jaar later, bij de algehele huisnummering 1950-1955 werden aan alle gebouwen in de gemeente Deurne een straatnaam en huisnummer toegekend. In Sint Jozefparochie werden diverse van de in 1950 toegekende namen van straten en buurtschappen opnieuw gewijzigd. Bij het geven van namen is B&W ervan uitgegaan, dat de reeds bestaande namen zoveel mogelijk behouden moesten blijven. Daar er echter wegen waren, die eenzelfde naam hadden en omwille van de duidelijkheid een naam slechts éénmaal mag voorkomen werden diverse straatnamen gewijzigd. Waar geen naam aanwezig was werd die zoveel mogelijk ontleend aan plaatselijke en kadastrale benamingen, terwijl voor de overige namen een keuze gemaakt werd uit de namen van de dieren- en plantenwereld, de namen van bomen, struiken en veldgewassen. Behoudens enkele kleine wijzigingen werd het voorstel tijdens de raadsvergadering van 23 december 1953 door de gemeenteraad goedgekeurd. Bij voornoemd raadsbesluit hoorde ook een plattegrond met een lijst van in totaal 526 straatnamen (zie onder). De nieuwe naamgeving / huisnummering werd per 1 januari 1955 officieel ingevoerd:

1967[bewerken | brontekst bewerken]

Per 1 april 1967 werd een groot deel van voornoemde straatnamen via een straatnaam- en huisnummerwijziging weer aangepast.