Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Hazeldonkseweg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
De Hazeldonkseweg ter hoogte van de rond 2000 afgebrande Pannenhoeve, die links van de weg stond.

De Hazeldonkseweg is de verbindingsweg tussen de Molenhuisweg in Vlierden en de Leenselweg in Liessel.


Oude doorgaande weg[bewerken]

Deze weg was, samen met de Molenhuisweg, tot diep in de twintigste eeuw niet meer dan een zanderig karrenspoor. Toch was deze weg al vele eeuwen onderdeel van de belangrijke doorgaande verbinding van Den Bosch over Helmond met Venlo, Roermond en Keulen. Toen paard en kar verdrongen werden door de vrachtauto verloor deze weg zijn internationaal en interlokaal belang.

Aan deze doorgaande weg stond de Pannenhoef, een boerderij uit 1767 die op 2 maart 2001 afbrandde.

boerderij de Pannenhoef uit 1767. Foto collectie: LHE

Rijwielpad[bewerken]

In de crisistijd werd er een rijwielpad aangelegd. Dat lag er in 1939 zo slecht bij dat de plaatselijke bewoners Willemke Joosten (1901-1963), Nard Hermans, Driekske Isbouts (1896-1958) en Tinus Friesen (1917-1988), ondersteund door de postbode Willem van Otterdijk (1900-1976), bij de gemeente Deurne een verzoek tot verbetering indienden. Zij boden daarbij aan om hand- en spandiensten te verrichten.

Binderen[bewerken]

Het Helmondse klooster Binderen, waarin adellijke nonnen verbleven, bezat vóór 1648 een aantal grote boerderijen onder Vlierden en Deurne, waaronder de hoeven de Hazeldonk, Ruth en Vorst. Deze abdij werd in 1231 gesticht door Maria van Leuven, een dochter van hertog Hendrik I van Brabant, en is toegewijd aan Maria. Ze is op het kloosterzegel afgebeeld met het kind op de arm. Mogelijk werden Ruth en Vorst al bij de stichting of vlak daarna eigendom van het klooster. Later werd daar ook de hoeve de Hazeldonk aan toegevoegd. De bossen die bij de Ruthse hoeve hoorden leverden het hout voor de reparaties van de boerderijen van Binderen in de verre omgeving.

Bij de hoeve Ruth hoorde ook de watermolen van Ruth die in 1367 werd genoemd als grenspunt met Asten en al vroeg in de zeventiende eeuw als vervallen werd aangemerkt. Het is opmerkelijk dat in een latere verkoopakte van de Ruthse hoeve het recht van den vervallen oliemolen weder te mogen oprichten werd vermeld.

Maria van Binderenkapel[bewerken]

Ties Verbeten, oud-bewoner van de hoeve Vorst, bij het Maria van Binderenkapelletje in juli 2009.

In augustus 1941 werd de Maria van Binderenkapel aan de Hazeldonkseweg ingewijd door de Vlierdense pastoor Verrijt. Deze was gebouwd van afbraakstenen van een oud bakhuisje.

Beelsfundatie[bewerken]

In 1847 kwamen de hoeven Ruth en Vorst in handen van de zogenaamde Beelsfundatie. Theodoor Nicolaas Beels (1773-1845), een welgestelde vrijgezelle huisarts te Breda en zoon van een Helmondse arts, liet na zijn dood zijn fortuin na aan zijn neef Felix Keunen. Deze bracht het kapitaal onder in een stichting met het doel de kapitaalopbrengsten te gebruiken tot ondersteuning van hulpbehoevende huisgezinnen en personen. De Beelsfundatie belegde een groot deel van haar vermogen in de boerderijen Vorst en Ruth die toevallig in het oprichtingsjaar 1847 te koop werden aangeboden. De Beelsfundatie heeft nog steeds een aantal landerijen in bezit maar de bedrijfsgebouwen zijn de afgelopen eind twintigste eeuw weer in particuliere handen gekomen.

Hazeldonk[bewerken]

Opmerkelijk is huize de Hazeldonk dat helemaal aan de grens van de voormalige zelfstandige heerlijkheid Vlierden lag en waar sinds de tweede helft van de 18de eeuw de doktersfamilie d'Aumerie, heren van Vlierden, woonden. W.A.M. van Heugten schreef in zijn boek Deurne en de Peel uitgebreid over deze familie.

Dat dokter d'Aumerie op de Hazeldonk ook daadwerkelijk artsenpraktijk voerde blijkt mede uit de melding rond 2005 door een bewoonster dat enkele jaren daarvoor bij de grondwerkzaamheden voor een te bouwen schuur bij het huis vele oude medicijnflesjes werden opgegraven.

Jeneverstokerij[bewerken]

Bij de Hazeldonk stichtte in 1826 Pieter van Dousborgh een officieel erkende jeneverstokerij. Hij zal er in de periode 1830-1839, toen in onze omgeving in verband met de Belgische Opstand veel soldaten gelegerd waren, goede zaken gedaan hebben.

Huisnummering 1953[bewerken]

In 1953 werden de oude huisnummers vervangen door nieuwe adressen. Onderstaand zie u de toen omgenummerde huizen met hun hoofdbewoner. Als u op de zandloper klikt kunt u de betreffende kolom sorteren.

Hoofdbewoner Oude nr Nieuw adres
Janssen, Mathijs L.16a Hazeldonkseweg 4
Hikspoors, Petrus L.16b Hazeldonkseweg 6
Verberne, Martinus L.16c Hazeldonkseweg 8
Meulendijks, Nicolaas L.16d Hazeldonkseweg 10
Giebelen, Peter T. L.16e Hazeldonkseweg 12
Smits, Petrus L.16f Hazeldonkseweg 14
Mennen, Antonius C L.16g Hazeldonkseweg 18
Verhees, Johannes en Hubertus L.20 Hazeldonkseweg 5
Verhees, Arnoldus L.19a Hazeldonkseweg 7
Mennen-Hurkmans, wed. H. L.20a Hazeldonkseweg 3
Eerenbeemt,van den Henricus V.31 Hazeldonkseweg 28
Linskens, Jozef W.H. V.32 Hazeldonkseweg 22
Friesen, Alphonsus A. V.32a Hazeldonkseweg 24
Isbouts, Hendrikus & Petrus J. V.33 Hazeldonkseweg 11
Bezig met het laden van de kaart...

Literatuur[bewerken]