Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Loon

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Loon is een buurtschap onder Liessel waarvan de vroegste vermelding vrijwel even ver terugggaat als die van Liessel zelf. Deze buurtschap ligt tussen Nieuwstraat en Regenweg.[1]

Loon is eveneens de naam van een straat, die ligt tussen de kruising Hoofdstraat en Vossenweg en de kruising Liesselseweg en Berktsedijk. [1]. De reikwijdte van de straat is dus groter dan die van het (vroegere) buurtschap.

De vroege vermelding van het toponiem Loon van circa 1175-1200: apud Durne Renzo dimidium mansum et fundum XII den., apud Lon XVIII den., apud Escheren mansus integer, ibidem dimidium mansum heeft waarschijnlijk geen betrekking op Deurne en het Liesselse Loon maar op Deursen en Neerloon bij Escharen. De vermelding van 1340 van het goed te Loen heeft wel betrekking op het Liesselse Loon.
De uitgang -lo duidt op een open bos, gebruikt voor agrarische doeleinden, zoals het weiden van vee. Dit open bos vormde in de tijd waarin het zijn naam kreeg, de kern van de leefwereld van de mens en zijn beroepsuitoefening.
-Loon- is de 3e naamval meervoud van -lo- en betekent zoveel als bij of in de bossen. Die bossen lagen zowel meteen oostelijk, waar later het Hulstbos lag, als westelijk aan de overzijde van de weg. Aan de oostzijde was niet veel plaats, want daar begon al gauw de Peel. Tot Loon behoorden zowel het Bulheitveld, net ten zuiden van de Regenweg aan de weg van Deurne naar Liessel als het Huls(t)bos en het gebied Loon/Koomen net ten zuiden van de voormalige Blokweg (die liep iets ten zuiden van de nieuwe Biezendreef oostwaarts).

De Oude Kamp, waarschijnlijk het oudst ontgonnen deel en dus de historische kern van Loon lag bij G 214-231, d.w.z. aan de oostrand van de weg van Deurne naar Liessel waar die een uitbolling naar het oosten had, iets ten zuiden van de Regenweg.[2] De voornaamste boerderij - die hove te Loe- lag op het meest oostelijke punt van die bolling dwars op de as van de weg. Daar ligt nu nog steeds haar opvolgster![1]

In het genealogisch werk over de familie Verhaegh[3] berust de localisering van Loon op een verkeerde interpretatie van een latijnse registratie. De aanduiding "de bonis in Loen quondam propositi de Wassenberch" (lett. 'van het goed in Loon, vroeger van de proost van Wassenberch') is opgevat als "het goed Loon gelegen in de Wassenberch", waarbij Wassenberch abusievelijk werd aangezien voor de Wasberg, nu de Walsberg. Vandaar de vermelding dat de Verhaeghs in de Walsberg op een goed Loon woonden.[4]

De Liesselse familie Van Loon dankt zijn naam aan deze buurtschap.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. 1,0 1,1 1,2 Ton SpamerEen karretje op den zandweg reed…, Deurnese toponiemen uit de periode 721-1900, Deurne, 2010.
  2. Met de letter-cijfercombinatie worden de kadastrale sectienummers bij de invoering van het kadaster in 1832 bedoeld. Voor raadpleging van de desbetreffende kadastrale kaart zie: Website van Wat-Was-Waar
  3. Verhaegh, M. - Genealogie Verhaegh Cambria/Cal. USA., 1991
  4. name=Spamer