U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Zandbosweg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...
In dit huis aan de Zandbosweg 27 woonde de vroedvrouw Drieka Vogels-Manders. Op haar bidprentje staat: “De zorg voor moeder en kind was haar blijdschap en haar leven”. Later woonde er de familie Lammers-Hurkmans en rond 1964 is het pand afgebroken.
Op de foto een boerderijtje aan de Zandbosweg 10 waar in de dertiger jaren van de 20e eeuw veehandelaar Bos woonde. Op de achtergrond zijn de kippenkooien van Jan van den Heuvel, die schuin tegenover Bos woonde, nog te zien.
Zandbosweg 96 - 98, richting Beethovenlaan. Dit huis stond tegenover de Kemper. Op de achtergrond zijn de huizen van de Beethovenlaan al zichtbaar.
de situatie in 2007.

De Zandbosweg is de verbindingsweg tussen de Kruisstraat en de Strausslaan nabij de Helmondsingel.

Naamsverklaring[bewerken | brontekst bewerken]

Als we over de Zandbosweg spreken moeten we het natuurlijk ook over het Zandbos hebben. Wie meent dat het Zandbos een gebied is dat al vele eeuwen geleden haar huidige vorm en naam gekregen heeft, heeft het mis.

De vroegste vermelding van het Zandbos dateert van 1868 toen Willem van de Beek een bekeuring aan zijn broek kreeg omdat hij in het Zandbos op grond van de gemeente strooisel aan het maaien was. Het gebied daar was bekend, en bij de plaatselijke boeren ook berucht, vanwege de zandverstuivingen die de moeizaam in cultuur gebrachte akkers overdekten. Om die zandverstuivingen te stoppen werd het gebied in de 19de eeuw bebost.

Legende van het Zandbos[bewerken | brontekst bewerken]

Daaraan is nog een aardige legende verbonden van een bedelaar die bij een boer in het Kerkeind om werk vroeg. Hij kreeg er een baantje, werkte hard en gedroeg zich keurig. Maar toen de boer na enkele maanden zijn mes kwijt was werd de beschuldigende vinger meteen naar de bedelaar gestoken, die vervolgens door het dorpsgerecht ten onrechte tot de galg werd veroordeeld. Deze galg stond ongeveer op de plaats waar nu de Oude Helmondseweg samenkomt met de Helmondsingel. Staande onder de galg voorspelde Jasper, zo heette hij, dat God zijn onterechte aanstaande dood op de Deurnenaren zou wreken door de vruchtbare akkers om te vormen tot steriele zandbergen. En nauwelijks had hij deze woorden gesproken of er stak een harde droge wind op die de voorspelling van Jasper waarmaakte.

Deze legende van het Zandbos is in 1883 door de toen nog piepjonge Deurnese onderwijzer Hendrik Ouwerling in het Deurnese dialect geschreven. Hij deed dat overigens onder het pseudoniem Hendrik van Deurze. Het werd toen gepubliceerd in de eerste jaargang van het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal en Letterkunde en rond 1934 opnieuw in Schoon Roomsch Brabant, een uitgave van het bisdomsblad Sint-Jansklokken.

Peerke Maas[bewerken | brontekst bewerken]

Als we over de Zandbosweg spreken kunnen we ook niet om een vroegere bewoner, Boekelnaar Peerke Maas, heen. Peerke was een diepgelovig manneke, die sinds zijn huwelijk in 1893 trouw elk jaar te voet ter bedevaart ging naar Sint-Job in Heeze. In 1946, in zijn 80-ste levensjaar, was het de vijftigste keer dat hij naar St. Job trok, waar hij twee missen bijwoonde en door de gewaarschuwde deken gehuldigd werd. Op de terugweg legde hij half mei gewoontegetrouw nog even aan bij hotel Van Baars, waar hij onwel werd en weldra overleed. Merkwaardig genoeg wordt het tijdstip van 2 uur 's nachts (op 19 mei) in zijn overlijdensakte als tijdstip van overlijden aangegeven.

Vrun[bewerken | brontekst bewerken]

In 1883 heette de Zandbosweg nog “Dijk van Helmond naar Deurne” en ten noorden van deze dijk treffen we dan akkerland aan dat werd aangeduid als de Vrun of Vrund(t). Deze naam wijst waarschijnlijk op het vroegere vroonland van de nabij gelegen hof van de abdij van Echternach. Op dit land moesten de horigen van de abdij die onder de Deurnese hof hoorden, in de vroege middeleeuwen enkele dagen per jaar arbeid verrichten.

School[bewerken | brontekst bewerken]

De Zandbosweg is ook de straat waar tussen 1950 en 1980 vele honderden Deurnese schoolkinderen op de lagere school hun basiskennis opdeden onder leiding van een gestaag afnemend aantal fraters. Vóór de bouw van de school met de gymzaal was op deze plek ook nog tijdelijk een militaire begraafplaats van viertal gesneuvelde Engelse soldaten.


Huisnummering 1950-1955[bewerken | brontekst bewerken]

In de periode 1950-1955 werd in de gemeente Deurne de oude wijkindeling van 1930 vervangen door de huidige adressering met straatnaam waarbij de even huisnummers aan de ene kant van de straat en oneven nummers aan de andere kant gesitueerd waren. Onderstaand ziet u de toen omgenummerde huizen met hun hoofdbewoner. Door op de zandloper te klikken kunt u de betreffende kolom sorteren.

Hoofdbewoner. Oude nr Nieuw adres
Heuvel,van den Johannes C.18 Zandbosweg 15
Louw,de Peter J. C.19 Zandbosweg 13
R.K. Jongensschool C.19a Zandbosweg 9
Verbaarschot, Petrus C.20 Zandbosweg 10
Verbaarschot, Hendricus C.20a Zandbosweg 8
Kampgebouw verkenners Zandbosweg 18
Kampgebouw verkenners Zandbosweg 20
Boomen,van den Hubert C25 Zandbosweg 12
Strijbosch, Gerard C.26a Zandbosweg 40
Meulendijks-Maas,wed. Johanna C.26a Zandbosweg 40
Kessel,van Johannes H. C.26b Zandbosweg 42
Waaijenburg,van Adam W. C.27 Zandbosweg 63
Branten, Wilhelmus G. C.28 Zandbosweg 59
Neerven,van Andreas G. C.29 Zandbosweg 51
Berkers, Antonius L. C.29 Zandbosweg 51
Broek,van den Petrus G C.29a Zandbosweg 39
Maas, Franciscus C.31 Zandbosweg 37
Hout-Knapen,van wed. Ant. C.32 Zandbosweg 31
Bakel-Joosten,van wed. Joh. C.33 Zandbosweg 29
Bakel,van Karel C.34 Zandbosweg 27
Lammers, Johannes C.34 Zandbosweg 27
Zegers, Johannes G.M. C.52a Zandbosweg 52
Rakels, Jan N C.84a Zandbosweg 2

Foto-impressie[bewerken | brontekst bewerken]

Frans Versteeg maakte de volgende foto-impressie van de Zandbosweg: