U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Belgerenseweg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Belgerenseweg
Bezig met het laden van de kaart...
Naam Belgerenseweg
Dorp Vlierden
Zo zag de oude boerderij van Ties Vinken eruit voordat die een golfplaten dak kreeg.
foto collectie Ties Vinken
En zo toen de klimop rond 1970 nog aan zijn werk moest beginnen/.
foto collectie Ties Vinken

De Belgerenseweg was vroeger de belangrijkste verbindingsweg van Deurne]en Vlierden met Asten.


Belgeren was vroeger een van de zeven Vlierdense gehuchten. De straat was voor de aanleg van de kunstweg van Asten naar Boekel rond 1881 onderdeel van de doorgaande verbindingsweg Deurne-Asten. Op Belgeren stak men bij de rond 1830 in onbruik geraakte watermolen de Astense Aa over.

Het weggetje dat de verbinding vormde tussen de Aa-overgang en de huidige Belgerenseweg ging bij de straatnaamgeving van 1954 Napoleonsteeg heten. Volgens een taaie overlevering zou Belgeren aan zijn naam gekomen zijn omdat de troepen van Napoleon daar gelegerd waren geweest: belegeren werd Belgeren. Dat verhaal kan om meerdere redenen de prullenbak in. Allereerst omdat die belegering nooit heeft plaatsgevonden, maar ook omdat de naam Belgeren in de Franse tijd al meer dan 100 jaar in gebruik was, een verhaspeling die in de loop van de tijd was ontstaan uit de veel oudere middeleeuwse naam Bergelen.

Overigens hebben de Franse troepen in verband met Belgeren wel de (lokale) geschiedenisboeken gehaald toen zij in het rampjaar 1672 zorgden voor een Belgerense waterlinie door het water van de Aa tussen Belgeren en de Stipdonkse watermolen zo hoog lieten opstuwen dat hier alles blank kwam te staan.

Nog vroeger, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, zuchtte Belgeren ook onder de oorlogslasten: in 1623 hadden zo'n 125 soldaten te paard het nodig gevonden om de Belgerense brug te vernielen.

In 1536 liet de rijke Bossche dame Aleida van Berkel haar testament maken en bepaalde daarin onder meer dat de opbrengsten van haar hoeve op Belgeren bestemd moesten worden voor het onderhoud van enkele arme schamele weerlicke persoenen, knapen ende meechden van goeden leve. Eeuwenlang woonden de opeenvolgende generaties van de familie Coolen/Koolen op deze hoeve van de fundatie Aleida van Berkel. In 1803 wist Dirk Colen de hoeve voor bijna drieduizend gulden in eigendom te verwerven. Zelfs nu nog is het binnen de familie: Jeroen van Dijk, een achterkleinzoon van Tien Koolen, heeft er een varkensbedrijf.

Het huis op adres Belgerenseweg 14 werd in 1915 gebouwd door de Vlierdense aannemer Antoon van Otterdijk in opdracht van de ongehuwde broers en zussen van Tien Koolen.

Opvallend is de boerderij met leien dak die gebouwd werd voor de ongehuwde kinderen Nol, Janske en Frieda Jacobs. Het ouderlijk huis van Franske Jacobs aan de andere kant van de weg verdween rond 1960 onder de slopershamer.

Op Belgeren woonden destijds drie van de vier Vlierdense kerkmeesters. Het kwartet werd gevormd door Tien Koolen, Nol Jacobs, Klaas van Rooij en Driek Keijzers. Laatstgenoemde was vanuit Belgeren rechtstreeks bereikbaar via een paadje dwars over de akkers dat vroeger officieel bekend stond als de Akkersteeg maar in de volksmond beter bekend was als de Millendries.

Overigens was zo'n functie als kerkmeester niet alleen eervol, het had ook zijn prijs: er moest jaarlijks een varkensham bij de pastoor bezorgd worden. Klaas van Rooij had de boerderij Belgerenseweg 34 samen met zijn halfbroer Driek van Rooij, ooit gemeenteraadslid in Vlierden, in 1912 gekocht, maar pachtte die mogelijk al eerder. Hun vader Nol van Rooij, de eerste Van Rooij die in Vlierden woonde, stierf in 1911 op deze boerderij. Na de dood van Klaas werd de boerderij overgenomen door schoonzoon Ties Vinken, die al snel een nieuw huis naast het oude liet bouwen. De oude boerderij staat er nog, maar is onherkenbaar door de klimop.

Huisnummering 1950-1955[bewerken | brontekst bewerken]

In de periode 1950-1955 werd in de gemeente Deurne de oude wijkindeling van 1930 vervangen door de huidige adressering met straatnaam waarbij de even huisnummers aan de ene kant van de straat en oneven nummers aan de andere kant gesitueerd waren. Onderstaand ziet u de toen omgenummerde huizen met hun hoofdbewoner. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in 1955 de Belgerenseweg al begon bij de huidige splitsing Pastoriestraat-Brouwhuisweg-Schooteindseweg.

Hoofdbewoner Oude nr Nieuw adres
Heuvel,van den Johannes H. V.65 Belgerenseweg 2
Bree,van Wilbert & Johannes A. V.66 Belgerenseweg 7
Bussel,van Martinus V.67 Belgerenseweg 9
Franssen, Martin V.67 Belgerenseweg 9
Bree-Ganzewinkel,wed. van Anna V.68 Belgerenseweg 4
Bree,van Petrus M. V.68 Belgerenseweg 4
Ven,van de Hendrikus V.70 Belgerenseweg 15
Doorn-Maas,wed. van Henrica V.71 Belgerenseweg 17
Weemen, Marinus V.74 Belgerenseweg 3
Welten-van den Boomen, Maria V.76 Belgerenseweg 19
Goosens, Josephus V.76 Belgerenseweg 19
Horne,van Peter H. V.76a Belgerenseweg 23
Verrijt, Jan Mathijs V.77 Belgerenseweg 25
Koolen, Lambertus & Karel A. V.78 Belgerenseweg 14
Dijk,van Hendrikus V.79 Belgerenseweg 29
Jacobs, Francis V.80 Belgerenseweg 16
Jacobs, Arnoldus V.81 Belgerenseweg 31
Eijnden,van den Johannes V.83 Belgerenseweg 18
Heugten,van Hendrikus J. V.83 Belgerenseweg 18
Vinken, Martinus V.84 Belgerenseweg 20
Rooij,van Arnoldus H. V.85 Belgerenseweg 35


Bronnen, noten en/of referenties