U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Lagere jongensschool aan de Zandbosweg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Pieter K (overleg | bijdragen) op 31 jan 2019 om 22:33
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Personeel in 1950. Klik op het icoon voor meer informatie.
Foto collectie archief Fraters van Tilburg
Personeel in juli 1955. Klik op het icoon voor meer informatie.
Foto collectie mevrouw Koen Janssen
Erepenning voor de fraters als waardering voor 100 jaar dienstbetoon, 21 juni 1987
Oorkonde In het kerkarchief Deurne-centrum II-XII.C

De lagere jongensschool aan de Zandbosweg werd in 1950 gebouwd toen de lagere jongensschool aan de Visser te klein werd. Op donderdag 20 april 1950 werd de school plechtig ingezegend en in gebruik genomen.

Aanbesteding en gunning[bewerken | brontekst bewerken]

Op 20 mei 1949 werd de bouw van het schoolgebouw aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver, namelijk de gebroeders Lutters, die voor 48.400 gulden het gebouw zouden neerzetten op een plek met de adressering Houtenhoek C.19), na de huisnummering 1950-1955 werd dat Zandbosweg 9. Zij zaten met hun bieding zo ver beneden de begroting, dat er nog twee klassen extra bijgebouwd konden worden.

Op 7 september 1949 werd de eerste steen gelegd door de zoontjes van architect Jos Deltrap.

Inzegening van gedenksteen[bewerken | brontekst bewerken]

Op maandagmorgen 16 januari 1950 vond de plechtige inzegening van de gedenksteen in de nieuwe in aanbouw zijnde jongensschool plaats. De plechtigheden begonnen met een gezongen heilige mis, opgedragen door pastoor Van Dinter. De gezangen werden gezongen door de Wilbertzangertjes. Na afloop van de heilige mis trok men in stoet naar het nieuwe schoolterrein. De inzegening van de gedenksteen, welke tevens het symbool was van het heilige jaar, werd verricht door pastoor Van Dinter. De steen werd vervolgens overgebracht naar de hal om, samen met een loden koker waarin zich een gekalligrafeerde oorkonde bevond, ingemetseld te worden.

Bij de plechtigheid waren het kerkbestuur, burgemeester en wethouders, de beide kapelaans, architect Deltrap en de aannemers aanwezig. In de namiddag gaf de toneelclub voor de jeugd een toneeluitvoering.

Opening[bewerken | brontekst bewerken]

Op donderdag 20 april 1950 werd het nieuwe schoolgebouw, bij ontstentenis van pastoor Van Dinter door kapelaan Klijn ingezegend. Om half negen 's morgens werden de heren geestelijken op de pastorie door de schoolkinderen afgehaald en onder het zingen van de litanie van alle Heiligen trok men naar de Sint-Willibrorduskerk, waar een heilige mis met assistentie werd opgedragen. Hierna had de in- en uitwendige inzegening van het schoolgebouw plaats. Verschillende sprekers gaven daarna hun vreugde te kennen over de totstandkoming van dit moderne ingerichte gebouw. Hierna volgde een reünie van alle genodigden terwijl in de namiddag in alle acht lokalen volop werd gedoceerd.

Gymnastiekzaal[bewerken | brontekst bewerken]

Op 4 november 1952 werd in de gemeenteraad van Deurne besloten medewerking te verlenen voor de bouw van een gymnastiekzaal. In het bouwplan was mede opgenomen een lokaal voor handenarbeid, een fietsenloods en de afrastering en beplanting van het schoolterrein.

Het daarop volgende raadsvoorstel van 17 april 1953 tot een kredietverlening van 81.071 gulden vond echter heftige tegenstand. De raad wilde wel een krediet verlenen, maar het voorgestelde bedrag was voor sommigen te hoog. Enkele raadsleden, vooral afkomstig uit andere kerkdorpen, verklaarden onomwonden spijt te hebben, dat ze op 4 november hun medewerking hadden toegezegd. Zij waren van oordeel dat de raad en niet het college de grootte van het krediet moest bepalen. De voorzitter stelde hier tegenover, dat de raad zich dan op verboden terrein begaf, daar de kundigheid en bevoegdheid ter zake ontbrak. Hij handhaafde het voorstel en wenste geen compromis inzake het krediet. Toen de raad zo voor de keuze kwam te staan om óf de volle som te geven óf alle medewerking te weigeren, moest ze praktisch wel het voorstel goedkeuren. Twee leden stemden tegen.

Op 24 april 1953 werd door de gebroeders Lutters met de bouwwerkzaamheden een begin gemaakt, wederom naar een ontwerp van Deltrap.

Het gymnastieklokaal werd ook gebruikt door de leerlingen van de lagere meisjesschool (Sint-Annaschool), de Sint-Henricus Ulo en de gymnastiekvereniging KDO.

Met ingang van 1 januari 1972 werden de lagere meisjesschool en de lagere jongensschool samengevoegd tot een nieuwe school. Hoofd van de nieuwe fusieschool werd frater Ferdinando.

In 1978 werd door het college 875.000 gulden beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe, verplaatsbare school. Het gebouw aan de Zandbosweg verkeerde toen in zo'n slechte staat dat renovatie zeven ton zou gaan kosten. De nieuwbouw aan de Swinkelslaan werd ook door de gebroeders Lutters gerealiseerd. Het nieuwe gebouw werd eigendom van de gemeente, die het verhuurde aan het schoolbestuur.

Van september 1979 tot en met oktober 1986 werd het gymnastieklokaal gebruikt door de balletafdeling van muziekschool Aaltje Noordewier.

Ook het schoolgebouw aan de Swinkelslaan was een kort leven beschoren. Op 13 oktober 1993 maakte het plaats voor een nieuw schoolgebouw met de hoofdingang aan de Romboutsstraat.

Schoolhoofden
Jaar Schoolhoofd Bijzonderheid
1950 frater Floribert sinds 1939 al hoofd van de lagere jongensschool aan de Visser.
1959 frater Lidwinus
1963 frater Emilius
1966 afsplitsing parochieschool van de Heilige Geest
1967 frater Geraldus
1971 frater Ferdinando
1972 fusie Sint-Willibrordusschool en Sint-Annaschool
1973] afsplitsing De Piramide
1978 Ton Tabor
1981 afsplitsing D'n Heiakker

De foto's zijn ter beschikking gesteld door John Deltrap, de laatste foto is afkomstig uit het archief van Peter Vink.

José van Nunen-Tielemans maakte de volgende presentatie:
Bronnen, noten en/of referenties