U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Basisschool De Piramide

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Basisschool De Piramide.
Foto: collectie gemeente Deurne
Basisschool de Piramide. Foto: collectie Pieter Koolen
Basisschool de Piramide Foto: collectie Pieter Koolen

Basisschool De Piramide staat in de wijk de Koolhof.


Beginperiode[bewerken | brontekst bewerken]

De Piramide startte op 1 augustus 1973 heel bescheiden. Het nieuwe schoolgebouw aan de Schelde was nog niet klaar en voor de 110 leerlingen vond men vier klassen lager onderwijs in vier noodlokalen van het voormalig politiebureau aan de Heuvel onderdak. Twee kleuterklassen konden worden ondergebracht in de kleuterschool Het Molengrut aan de Europastraat.

Na twee maanden kon men verhuizen naar De Koolhof; de linkervleugel van het hoofdgebouw van De Piramide werd toen opgeleverd. Op 1 januari 1974 was ook de rechtervleugel klaar. Zaterdag 9 maart 1974 werd de kleuterschool en lagere school De Piramide officieel geopend door burgemeester Frans Hoebens.

Er waren bij aanvang twee kleuterklassen en vijf leerjaren (klas 1 tot en met 5). De kleuterschool had vier lokalen met een speelhal voor de kleuters en de lagere school begon met acht lokalen en een aula. Beide scholen hadden een aparte personeelskamer.

Naamgeving[bewerken | brontekst bewerken]

Het gebouwencomplex kreeg de naam Piramide vanwege de schuine daken van de lokalen. De naam werd tevens symbolisch gevonden: de basis voor het onderwijs krijgen de kinderen als zij als vierjarigen de kleuterschool binnenkomen om, als zij op hun twaalfde jaar de school verlaten, de top te hebben bereikt.
De naam werd gekozen na een wedstrijd onder de leerlingen. Opmerkelijk was dat de naam Piramide was ingestuurd door drie van de leerlingen.

Uitbreiding[bewerken | brontekst bewerken]

In 1977 volgde een uitbreiding met vier klaslokalen waarna in de jaren 1979 tot en met 1981 in totaal acht noodlokalen werden opgericht. Deze kregen de bijnaam De Blokkendoos. Tien jaar later had men over vierentwintig lokalen beschikking. De school telde bijna zevenhonderd leerlingen en 27 leerkrachten.

Personeel van de school[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de oprichting was F. Martens uit Milheeze hoofd van de nieuwe school. Omstreeks 1990 werd hij opgevolgd door Jos Rijntjes, afkomstig uit Maassluis. Hij ging per 1 augustus 2013 met vervroegd pensioen. Arie Boertjes directeur van De Brigantijn volgde hem op.

Terugloop[bewerken | brontekst bewerken]

Eind jaren negentig van de vorige eeuw kreeg men te maken met leegstand door terugloop van het aantal leerlingen. De gemeente zocht naar een oplossing om andere basisscholen in het gebouw van De Piramide te laten huisvesten. Dit voornemen vond, door weerstand van de ouders en leerkrachten van de betreffende scholen, geen doorgang.

In 2009 won De Piramide, een school van de Stichting PRODAS, de Boekenprikkel. Deze prijs voor de meest effectieve en originele aanpak van leesbevordering werd samen met de Nationale Onderwijsprijs uitgereikt. De school kreeg een bedrag van 5000 euro.

In het leesbevordering-project De VoorleesPiramide koppelt De Piramide taalontwikkeling aan sociaal-emotionele ontwikkeling. De school organiseerde workshops voor ouders en zorgde er met opdrachtkaarten voor dat ook thuis over boeken werd gesproken.

In 2013 telde de school 187 leerlingen, verdeeld over acht groepen. Het schoolgebouw beschikt over elf groepslokalen, een centrale aula, een kleuterhal, een speelzaal, een handenarbeidlokaal, en een computerlokaal. Naast de school stond toen nog de Frans Hoebenshal, waar gebruik van werd gemaakt voor de gymlessen.

Nieuwbouw[bewerken | brontekst bewerken]

Op donderdag 5 maart 2015 legden de kinderen van basisschool De Piramide, De Brigantijn en Spring Kinderopvang gezamenlijk symbolisch de eerste steen voor de nieuwe brede maatschappelijke voorziening De Vlieger.

De kinderen onthulden samen met een goochelaar de eerste steen die via een lange rij van kinderen naar buiten werd gedragen waarna die werd overhandigd aan de aannemer.

In de nieuwe brede maatschappelijke voorziening worden beide scholen gehuisvest. De naam van het gebouw werd De Vlieger, terwijl de namen van de scholen De Piramide en De Brigantijn gehandhaafd bleven. In het gebouw is ook plek voor kinderopvang en het is de bedoeling dat er wijkactiviteiten worden georganiseerd.

Opening[bewerken | brontekst bewerken]

Vrijdag 26 februari 2016 was de officiële opening van het nieuwe gebouw De Vlieger. In het gebouw zijn de basisschool De Piramide, SBO de Brigantijn, Spring Kinderopvang en Wijkraad de Koolhof gehuisvest. Het gebouw was al in gebruik sinds oktober 2015, maar op die dag werd nog even officieel stilgestaan bij de opening. Daarbij waren voornamelijk teamleden en collega’s uit het onderwijs en de kinderopvang, schoolbestuurders uit Deurne, bestuurders van Prodas en het wijkbestuur De Koolhof aanwezig. Directeur Arie Boertjes van De Piramide en De Brigantijn blikte in zijn openingswoord nog even terug op het voortraject van de nieuwbouw, dat mede als gevolg van de economische crisis en dientengevolge van diverse planwijzigingen een langdurig verloop kende.

Bestuurder Sjaak Ghielen van Prodas noemde De Vlieger een prachtig gebouw, dat met name vanwege de huisvesting van zowel een lagere school als een buitenschoolse opvang kansen biedt voor passend onderwijs. Wethouder Helm Verhees knipte vervolgens een lintje door waarna alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik maakten het gebouw te bekijken.


Externe Link[bewerken | brontekst bewerken]

website basisschool de Piramide