U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Weekblad voor Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Header "Weekblad voor Deurne"
Wim (WAM) van Heugten, hoofdredacteur van 1954 tot 1978, met op de achtergrond het portret van pastoor Roes, waarschijnlijk de initiator van het blad.

Het Weekblad voor Deurne is een huis-aan-huisblad dat wekelijks in de gehele gemeente Deurne wordt bezorgd.


Het eerste weekblaadje van de Deurnese Boerenbond werd waarschijnlijk in oktober 1903 uitgegeven en verspreid onder de leden van de Boerenbond. Het initiatief daartoe was waarschijnlijk genomen door kapelaan Roes, de toenmalige geestelijke adviseur van de Boerenbond en een warm pleitbezorger voor de verspreiding van goede lectuur voor de ontwikkeling van de landbouwers. Het blad verscheen aanvankelijk onder de naam Boerenbond Deurne. Weekblad voor de leden v. d. Boerenbond en kleinen Boerenbond van Deurne en omstreken en werd gedrukt bij J. de Reijdt in de Kerkstraat in Helmond. Van de kleine Boerenbond kon men lid worden als men minder dan een halve hectare grond bezat.

De officiële naam van het blad werd bij het naar buiten treden ook wel verkort tot Ons Blaadje, het Deurnesch Blaadje of het Boerenbondsblaadje. Het blad was rond 1910, behalve in Deurne, Liessel, Neerkant en Helenaveen ook gratis verkrijgbaar in Ommel, Asten, Helmond, Milheeze, Bakel, Vlierden en Lierop.

In de beginjaren bevatte het blad, naast informatie over de Boerenbond en Boerenleenbank en andere coöperatieve organisaties zoals paardenfonds, veeverzekering, geiten- en melkschapenverzekering, konijnhoudersbond, eiervereniging, brandassurantie, stoomzuivelfabriek, hagelverzekering, voornamelijk voorlichting over bemesting en andere zaken met betrekking tot het boerenbedrijf. De leden van de Boerenbond konden er gratis hun advertenties in kwijt. Het aantal niet-agrarische advertenties bleef in de beginperiode zeer beperkt.

In het weekblad van zaterdag 3 november 1917 verscheen de eerste Mededeelingen der gemeente Deurne c.a.

Voor de oorlog zullen de redactionele teksten voornamelijk afkomstig geweest zijn van kapelaan en later pastoor Roes en van de zaakvoerder van de Boerenbond.

In 1942 moest de uitgave van het weekblad gestaakt worden wegens papierschaarste. Het Nieuwsblad van Deurne, onder eindredactie van Wim (WAM) van Heugten en de Duitse bezetter, bleef in de oorlogsjaren wel verschijnen. De eerste na-oorlogse jaren zorgden Het Licht tot juni 1948 en de Deurnesche Courant tot augustus 1947, twee elkaar fel bestrijdende plaatselijke kranten, de nieuwsvoorziening in Deurne. Het eerste na-oorlogse (proef)nummer van het Weekblad van de Boerenbond te Deurne verscheen op zaterdag 7 december 1946. Voor al deze bladen gold toen een betaald abonnement.

Ook in beginperiode na de oorlog was er bij het Land- en Tuinbouwblad, Weekblad van de gezamenlijke Boerenbonden in de gemeente Deurne, zoals het sinds februari 1948 officieel heette, geen sprake van een vaste hoofdredacteur. Bijdragen werden geleverd door zaakvoerder Peer Jegerings, meester Martens en Toon Koolen. Het blad kreeg een uitgesproken katholieke signatuur. Wekelijks verscheen daarin de rubriek Geestelijke Leven, die 25 jaar lang verzorgd werd door pastoor Van de Ven. Er verschenen in die periode ook veel moraliserende artikelen en spreuken. Het blad werd gedrukt bij drukkerij Keijzers.

Totdat in 1978 het blad gratis huis-aan-huis verspreid werd, was er een betaald abonnement. In 1947 kostte een jaarabonnement 2,50 gulden, in 1950 verhoogd tot vier gulden. In de periode 1959-1963 groeide het aantal tekstpagina's van gemiddeld twee naar zes.

De slogan van kapelaan Roes van de beginperiode van het Boerenbondsblaadje was Bidt, werkt, leest, rekent en houdt boek. Deze slogan bleef op de voorpagina gehandhaafd tot uitgave nummer 48 in 2013. Met ingang van uitgave nummer 49 van dat jaar kreeg het weekblad een nieuw uiterlijk. Opvallendste verschil was dat de voorpagina's een nieuwe kleur kregen en de vertrouwde slogan en het logo in verkleinde vorm naar het colofon op pagina 3 verhuisden.

De oplage groeide met het aantal inwoners in de Peelregio mee. De oplage groeide naar circa 43.500 in 2013. De krant verscheen aanvankelijk op zaterdag of vrijdag maar inmiddels al vele decennia op donderdag.

In 2017 werd een samenwerkingsverband aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek voor de oprichting van TipDeurne, waarbij inwoners de gelegenheid hebben hun mening te geven over actuele thema's.

De editie Peelbelang werd in 1990 overgenomen van uitgeverij Schriks in Asten en wordt sindsdien een keer in de week bezorgd in de plaatsen Asten, Heusden, Ommel, Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop (oplage 14.800 exemplaren). Das Publishers, de uitgever van onder meer het Weekblad voor Deurne en Peelbelang, was tot 2018 eigendom van Voergroep Zuid, de rechtsopvolger van Boerenbond Deurne, en werd toen overgenomen door Em. de Jong-Groep uit Baarle-Nassau.

De redactie van het Weekblad voor Deurne / Peelbelang en haar uitgever stonden vanaf het begin zeer positief tegenover het initiatief van DeurneWiki hetgeen resulteerde in een samenwerking als mediapartner.

Ingebonden oude jaargangen van het Weekblad en zijn voorgangers worden bewaard door heemkundekring H.N. Ouwerling en zijn daar na voorafgaande afspraak raadpleegbaar. Veel artikelen uit het weekblad zijn digitaal raadpleegbaar. De heemkundekring streeft ernaar om alle jaargangen digitaal beschikbaar en doorzoekbaar te maken.

Redactie
Periode Redacteur
1954-1977 Wim van Heugten
1978-1990 Jan te Marvelde
1990-2004 Jean Stevens
2004-2013 Nelly van Rijt
2013-2019 Willie Thijssen
2019-heden Bram Vannisselroij
Bronnen, noten en/of referenties