U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Herberg De Gouden Leeuw

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf De Gouden Leeuw)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
foto collectie familie Peerbooms
foto collectie heemkundekring Deurne
foto collectie Toon Blux
foto collectie familie Peerbooms

De Gouden Leeuw was de naam van een herberg in Deurne-centrum op de hoek van de Kerkstraat en de Molenstraat in de 19e en eerste kwart van de 20e eeuw. Sinds 1953 wordt het adres aangeduid met Markt 10. De herberg bestond al in de 16e eeuw, toen nog onder de naam De Roode Leeuw.

Voorgeschiedenis: De Roode Leeuw[bewerken | brontekst bewerken]

De Roode (later: Gouden) Leeuw is een van de oudste herbergen van Deurne. Men kon er de dorst lessen, maar ook overnachten. Tot 1933 stond dit sterk verbouwde, maar zeker enkele eeuwen oude voormalige vakwerkhuis aan de Markt in Deurne.[1] Op deze plek kwam later achtereenvolgens medehuis De Zon en het ABN-AMRO-bankgebouw. In 1977 werd een café met dezelfde historische naam De Roode Leeuw gevestigd in een voormalige bakkerij aan de Molenstraat, maar een historisch verband tussen de oude Roode Leeuw en het café met die naam is er niet.

De Roode Leeuw aan de Markt moet al in de 16e eeuw in bedrijf zijn geweest. Toen woonde er Gerard Nouts, notaris en kastelein te Deurne. Hij was één van de aanzienlijkste mannen van Deurne. Tot circa 1660 bleef zijn familie de Roode Leeuw uitbaten. Vanaf circa 1660 tot 1776 was de herberg eigendom van de familie Van der Sandt, en later via vererving van Willem van de Mortel.

Na een tijdje een pachtherberg geweest te zijn, kreeg rond 1785 een verre neef, Antonij van de Mortel, “de Roode Leeuw” in handen. Deze familie bekleedde allerlei vooraanstaande posities in Deurne. Antonij’s zoon, Jan Willem, ook herbergier in “de Roode Leeuw”, was zelfs nog schout en adjunct-burgemeester van Deurne.

Herberg “de Roode Leeuw” was rond 1787 het centrum van verhitte (patriottische) discussies. Hier lazen de notabelen van Deurne de dagbladen uit het westen van het land, en voerden de herbergier, de schout, secretaris, predikant, pastoor en kapelaan verhitte politieke discussies. Ook hadden enkelen van hen de St. Huiberts Schut opgericht en oefenden zij met wapens. Het was het klimaat waar in Frankrijk de Franse Revolutie uit voortkwam.

Jan Willem’s zus Helena van de Mortel trouwde met Martinus Janssens, en zo kwam de herberg in handen van de familie Janssens. Helena’s zoon Wouter veranderde rond 1830 de naam van de herberg in “de Gouden Leeuw”. De herberg van “de kinderen Janssens” was zo rond 1880 een begrip in de omstreken! De broers en zussen Janssens stonden gezamenlijk aan de tap. Via hun moeder, de weduwe van Wouter Janssens, waren zij een rechtstreekse afstammeling van Willem van de Mortel en Joanna Hurckmans, kleindochter van Jan van der Sandt.

Een inventaris van 1686[bewerken | brontekst bewerken]

Een bewaard gebleven document uit 1686 geeft ons een nauwkeurig beeld van wat er zich destijds zoal aan goederen in deze voorname Deurnese herberg bevond. Na het overlijden van mr. Jan van (de) Sandt moest er ten behoeve van de nog minderjarige erfgenamen een inventaris worden gemaakt van alle goederen die zich toen in de herberg bevonden. Het document, gedateerd 11 februari 1686, geeft de volgende opsomming:

3 gestreepte bedden, de gordijnen met voorloop met een ijzeren gordijnstok, 3 hoofdpeluwen, 4 hoofdkussens, 3 dekens, 20 slaaplakens, 8 offele wijnen, 2 slechte pellen tafellakens, 2 linnen tafellakens, 7½ pond stoffen garen, 9 pond werkgaren, 22½ ellen beddekens, 7 tinnen schotelen, 1 tinnen wijnpint, 1 tinnen zoutvat, 3 tinnen halfpinten, een heel tinnen pint, 2 tinnen kommen, 4 tinnen lepels, 1 tinnen halfmaat, 2 tinnen pispotten, 4 aarden kannen met tinnen deksels, 1 koperen brandewijnketel met een helm, 1 koperen slag, 1 koperen trechter zonder pijp, 4 aarden stenen tapperskannen, 1 stenen stop, 2 blikken trechters, een koperen koeketel, 3 koperen handketels, 2 koperen doorslagen (vergieten), 2 koperen kandelaars, 1 koperen ring, 2 koperen melk..., 2 koperen lampen, 3 koperen schaaltjes, een houten waag met 27 pond loden gewicht, 1 ijzeren moespot, 2 ijzeren ketels, 1 ijzeren afstoter, 1 ijzeren haal, linkhaal en ..hevel, 1 ijzeren koeketel, 1 ijzeren pan, 2 tangen, 1 vuurijzer, 1 hooiriek, 1 breekriek, 2 spaden, 1 slechte schop, 1 schop, het blokgereedschap bestaande uit 10 stuks, 1 bijl, 1 ijzeren brandewijnsteel, 1 handzaag, 1 korte zaag, 1 rechte boor, 1 nagelboor, 4 ijzeren bundels, 1 ijzeren dissel, 2 houten kisten, 2 houten blokjes, 14 houten stoelen, 1 houten beddekoets, 1 spinspondrik, 1 heel bierton, 5 kleine houten vaten, 3 grote houten brandewijnbeslagvaten, 1 trog, ½ koebak, 1 boterstand met de staf, 1 gaartobbe, 1 driepoot, 1 houten melktob, 1 mulkton, 1 klein tafeltje met 1 stoel, 1 grote tafel met 2 schragen, 1 spiegel, 1 ..kist, 1 moesvloot.

Rood versus goud[bewerken | brontekst bewerken]

De naam De Roode Leeuw is afgeleid van het wapen dat de Republiek der Verenigde Nederlanden voerde. Hierop stond de Generaliteitsleeuw afgebeeld, die sinds 1579 werd gebruikt door de kersverse Republiek. Deze was rood van kleur, op een gouden veld. Slechts vijf jaar later werd het wapen veranderd, in een gouden leeuw op een rood veld. De korte periode dat de leeuw een rode kleur had is evenwel bewaard gebleven op uithangborden van herbergen en daarmee in de naam van vele herbergen. Met een vertraging van meer dan twee eeuwen werd de naam van de Deurnese herberg aangepast in De Gouden Leeuw. Mogelijk hangt de aanpassing van de naam samen met de afschaffing van de oude, weliswaar gouden Generaliteitsleeuw in 1815 en vervanging door de huidige gouden leeuw in het Rijkswapen.

De Gouden Leeuw[bewerken | brontekst bewerken]

collectie Hans van Dreumel
Advertentie uit 1923. Drogisterij De Gouden Adelaar was gehuisvest in de voormalige herberg De Gouden Leeuw.
Wies Wijnhoven uit Sint Anthonis kwam naar De Gouden Adelaar in Deurne, voor poeders tegen een galaandoening van zijn moeder, circa 1935.
foto collectie Bernard Ploegmakers.

Herberg De Gouden Leeuw werd achtereenvolgens gerund door:

De vroegste vermelding van deze herberg is die van 10 februari 1837 in de Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant, waarin de volgende advertentie staat:

  • De notaris Van Riet, residerende te Deurne, kanton Asten, prov. N.Br., zal, voor zijn Principaal, op woensdag den 22 Februarij 1837, des namiddags om drie ure, ten huize van Wouter Janssen[2], in den Gouden Leeuw te Deurne, provisioneel en drie weken daarna, en dus op woensdag den 15 maart daaraanvolgende, op uur en ter plaatse voormeld, definitief verkoopen: Twee en een halve Klamp Tiende, gelegen en geheven worden te Deurne, sedert de laatste tien jaren jaarlijks opgebragt hebbende f 282,00. Nadere informatie te bekomen ten kantore van voornoemden notaris.

In dezelfde krant werd in 1871 uitgebreid verslag gedaan van viering in Deurne van het 25-jarig pausschap van paus Pius IX. Daarin is onder meer te lezen dat de acht Deurnese zoeaven zich 's middags om twee uur tegoed deden aan een flink diner in De Gouden Leeuw.[3]

Op 17 september 1872 werd in De Gouden Leeuw de rosoliemolen van Godefridus van Hombergh publiek verkocht.[4]

Op zondag 8 augustus 1880 werd in De Gouden Leeuw de derde Deurnese handboogschuttersvereniging "Vredelust" opgericht.[5]

Op 28 mei 1890 werd in herberg De Gouden Leeuw van de kinderen Janssens de bouw van Holten's Molen aanbesteed.

22 november, de feestdag van Sint-Cecilia, was voor de herberg altijd een bijzondere en drukke dag. Toen vierden de leden van het kerkkoor daar hun jaarlijkse teerdag. Toen zij in november 1903 de eigenaresse mej. M. Janssen voor de vijftigste keer het diner met met bijhorend feest mocht verzorgen, werd daaraan door het Nieuws van den Dag een stukje gewijd.[6]

Op dinsdag 6 november 1917 liet August Peerbooms de herberginventaris publiek veilen, waarmee het doek viel voor de herberg. De volgende zaken werden te koop aangeboden:

tafels, (uittrektafel met inlegladen), stoelen, biljard met toebehoren, 2 spiegels, 4 kachels, banken, hoog- en wandlampen, 2 wastafels, 2 nachtkastjes, 2 tweepersoonsledikanten en bedden met toebehoren, een grote partij glas, porselein en aardewerk, 12 dessertmessen, 12 tafelmessen, een voorsnijmes en vork, een staande klok, raamhorren, schilderden, koperwerk, een ijsemmer, deuren en ramen met glas, optrede, sportkar enz.[7]

Afbraak[bewerken | brontekst bewerken]

Dinsdag 28 maart 1933 werd de herberg en uitspanning De Gouden Leeuw met annex gebouwen en bouwterreinen publiek verkocht. Eigenaar werd, voor de som van 14450 gulden, de heer Jacques Fonck die sinds 1924 in Venray reeds een manufacturenmagazijn onder de naam „De Zon‟ dreef.[8]

Het pand werd afgebroken. De laatste bewoner was de familie Peerbooms. Zij hadden hier een drogisterij en handel in verfwaren gevestigd. Zij zijn weer teruggegaan naar de Stationsstraat 6, naar het pand dat August Peerbooms in 1910 had laten bouwen. Onder leiding van architect Jos Deltrap is er op het adres Markt 10 de tweede vestiging van Modemagazijn De Zon van Jacques Fonck verschenen. Op 24 maart 1934 werd de winkel geopend. Anno 2012 is in het gebouw de ABN-AMRO-bank gevestigd en heeft het gebouw een totaal andere aanblik gekregen.

29.505.JPG
 
00.147.JPG
 
24.119.jpg
 
06.418.jpg
 
17.159.jpg
 
24.932.jpg
 
1933- afbraak Gouden Leeuw
1933- afbraak Gouden Leeuw  
31.201.jpg
 
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Het dorpswoonhuis in de Kempen, p. 48.
  2. Dit moet zijn Janssens
  3. Delpher Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27 juni 1871
  4. 3 augustus 1872 Meierijsche Courant (adv.); de verkoopakte is in het notarieel archief van Deurne niet aangetroffen. Mogelijk is de molen onderhands verkocht.
  5. 14 augustus 1880 Helmondsche Courant
  6. Delpher 11 december 1903 Het nieuws van den dag : kleine courant
  7. Delpher De Zuid-Willemsvaart van 27 oktober 1917
  8. Peel en Maas, 1 april 1933DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI[brontekst bewerken]

De informatie die hier staat wordt gebruikt om over te hevelen naar WikiTude. Dit is onderdeel van het DeurneWiki TR Plekke project dat als doel heeft geselekteerde artikelen uit DeurneWiki over te brengen naar WikiTude, een nlwikipedia:Toegevoegde realiteit. Zie hier onder hoe WikiTude te installeren. Voor meer informatie, zie artikel DeurneWiki TR Plekke.

DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Naam De Gouden Leeuw
Wereld DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Korte WikiTude text van object Herberg De Gouden Leeuw, voorheen De Roode Leeuw, was een van de oudste en voornaamste herbergen van Deurne. Al in de 16e eeuw woonde er notaris en kastelein Gerard Nouts. Rond 1787 werden hier door de Deurnese notabelen de patriottische kranten gelezen en over de politiek gediscussieerd. Hier was nog enige tijd de drogisterij "De Gouden Adelaar" van Jeanette Peerbooms-Janssens gevestigd. In 1933 moest de oude herberg plaatsmaken voor het Deurnese modemagazijn De Zon.
Bestandsnaam van plaatje bij object voor WikiTude 27.331.jpg
Getoond plaatje 27.331.jpg
Coordinaten van het object in WikiTude 51.464043° N, 5.795033° E
Lokatie op kaart
Bezig met het laden van de kaart...

Installeren van WikiTude op uw android of iPhone mobiel[brontekst bewerken]

Installeer WikiTude voor uw android toestel: Android robot.svg of WikiTude voor uw iPhone: IPhone.svg door op de links te klikken of via de app-market van uw toestel.