Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Markt 10

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Hoek Haageind (nu Kerkstraat) en de Markt begin 20e eeuw met rechts herberg De Gouden Leeuw, eerder de Roode Leeuw genoemd.
Foto beschikbaar gesteld door mw. Wouters-Ketelaars.

Het adres Markt 10 en op de hoek van de Kerkstraat in Deurne, was er vanaf 2001 een filiaal van de ABN-Amro bank gevestigd , heeft een hele rijke historie.

In het begin van de 20e eeuw was op deze plek herberg De Gouden Leeuw, eerder ook wel herberg De Roode Leeuw genoemd, gevestigd. Het gebouw moet ver voor de 19e eeuw gebouwd zijn als vakwerkhuis, waarvan op oude foto's de horizontale balk onder de ramen op de verdieping nog te zien is.[1] Mogelijk werd het gebouw geplaatst op een terrein dat in 1666 als bouwplaats wordt vermeld. Mogelijk is het dit pand dat in de Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst uit 1931 wordt aangeduid als A 75, zijgevel (XVI) van vakwerk met overstekende verdieping. Deze lijst zou uiteindelijk resulteren in de rijksmonumentenlijst. Die aanwijzing kwam voor dit pand echter te laat.

In 1933 is het pand gesloopt en vervangen door drie nieuwe huizen en een winkelpand. Later was er Modemagazijn De Zon gevestigd.

Nadat het winkelpand een metamorfose onderging heeft, de ABN-Amro bank er zijn intrek genomen.

Chronologie[bewerken]

 • Op 9 maart 1666 verkocht de rentmeester van baron Rogier van Leefdael aan Jan Janse van de Sanden een bouwplaats aan de kerk voor 180 gulden, begrensd door tweemaal de Herenstraat.
 • Op 14 september 1688 maakten de schepen Antonie Evert Hurckmans en diens vrouw Catelijn Janse van de Sande hun testament waarbij de langstlevende erfgenaam was.
 • Op 8 januari 1697 verkocht Dirck van de Sandt voor 550 gulden aan zijn zwager Antonie Evert Hurkmans zijn helft van huis met erf, waar De Roode Leeuw uithing.
 • Op 4 september 1720 deelden de kinderen van wijlen Antoni Evert Hurkmans waarbij de herberg "De Roode Leeuw" ging naar Willem Cornelis van de Mortel, gehuwd met Johanna Hurkmans.
 • Op 27 juli 1776 maakte de zieke en zwakke Johanna Antonie Hurkmans haar testament waarbij ze haar kinderen en kleinkinderen als erfgenamen noemde.
 • Op 15 november 1776 werd de nagelaten inventaris van wijlen Johanna Antonie Hurkmans beschreven. Daarbij werden ondermeer genoemd 96 slaaplakens, 92 wijn-en bierglazen, 8 koperen koffieketels, 10 tafels, 3 bakken en 23 stoelen.
 • Op 18 december 1776 verkochten de erven van het echtpaar Willem Cornelis van de Mortel en Johanna Antonius Hurkmans huis, stal en herberg De Roode Leeuw, groot voor 1004 gulden aan president-schepen Gerrit Hampen.
 • Op 31 januari 1784 verkocht president-schepen Gerard Hampen huis en herberg genaamd De Roode Leeuw voor 1175 gulden aan Jennemaria Smits, de weduwe van Antonie Janse van de Mortel. Deze verhuurde het geheel aan Pieter Boers.
 • Op 24 januari 1791 werd na het overlijden van de weduwe Van de Mortel-Smits de boedel verdeeld waarbij haar zoon, de Deurnese drossaard Jan Willem van de Mortel eigenaar werd van De Roode Leeuw.
 • Na 1803 werd zijn zus Maria Catharina van de Mortel, gehuwd met Willem Antonie van de Mortel, eigenares.
 • Op 26 maart 1833 verkochten de erven van Willem Antonie van de Mortel en Maria Catharina van de Mortel het goed sectie D 2, 3 en 4 voor 1040 gulden aan herbergier Wouter Antonie Janssens gehuwd met Maria Goossens. Ze hadden dara herberg De Roode Leeuw met een winkel.
 • Op 25 april 1879 vond een boedeldeling tussen de erven van het echtpaar Janssens-Goossens plaats, waarbij de gezamenlijke kinderen Janssens eigenaar werden. Zij veranderden huis kadastrale sectie D 1 van bestemming en voegden D 1 en D 2 samen tot D 1621 en 1622.
 • Op 16 juli 1914 verkochten de erven Janssens het pand "De Roode Leeuw", inclusief de schuttersdoel Vredelust voor 8048 gulden aan drogist Joannes Augustinus Peerbooms.
 • Op 19 mei 1915 liet Peerbooms het dubbele huis D 1714 en 1715, waarvan hij in 1914 eigenaar geworden was, samenvoegen tot één huis.
 • In 1933 verkocht drogist Peerbooms het huis en pakhuis met een bebouwde vloeroppervlakte van 165 m2 aan smid Jacobus Verbugt, die het kadastraal liet spiltsen in twee woonhuizen-winkels.
 • Op 17 augustus 1933 vond een grondtransactie van 165 m2 tegen 12 gulden per m2 plaats tussen de gemeente Deurne en Jac. Fonck, manufacturier te Venraij, ter verbreding en afronding van de hoek Kerkstraat - Markt.
 • In 1936 kochten Jacobus Fonck en Cornelis Ketelaars de oude “Roode Leeuw”, sloopten die en herbouwden hun winkelpand.
 • Op 5 februari 1961 werd vergunning verleend aan C.W.Ketelaars tot het veranderen van de etalages.
 • Bij een boedeldeling in 1964 werd Elisabeth Gertruda Hendrickx, gehuwd met Cornelis Wilhelmus Maria Ketelaars, eigenaresse van het pand ter grootte 497 m2.
 • In 1966 werd het pand met een bijbouw vergroot tot 648 m2.
 • Op 1 januari 1975 verkocht de heer Hendrickx uit Posterholt het pand aan Jos Braam.
 • In 1978 werd modemagazijn De Zon herbouwd en op 15 februari 1979 heropend door de heer en mevrouw Braam-Ketelaars.
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Het dorpswoonhuis in de Kempen, p. 48.