U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Heilige Geestparochie

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De noodkerk van de nieuwe Heilige Geestparochie aan het Sint Willibrordusplantsoen.
De nieuwe Kerk van de Heilige Geestparochie in Deurne-West
Foto: collectie Nellie Hermans-van den Eijnde
Envelop gezinsbijdrage.

De Heilige Geestparochie was in 1966 de laatste parochie die werd afgescheiden van de Sint-Willibrordusparochie in Deurne-centrum en bestond als zelfstandige parochie tot oktober 2005.

Afkondiging[bewerken | brontekst bewerken]

Op zondag 14 november 1965 vond in de Sint-Willibrorduskerk op de Markt in Deurne-centrum de afkondiging plaats van een besluit van bisschop Bekkers dat in Deurne-centrum een tweede parochie zou worden gesticht. Dit werd na een grondig onderzoek noodzakelijk geacht door de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Houtenhoek en de bevolkingsaanwas in Deurne-centrum. De nieuwe parochie telde ongeveer 550 gezinnen met ongeveer 2500 personen. Tot bouwpastoor werd benoemd pastoor Brummelhuis van de Oblaten van Maria. De eerste kerkmeesters waren Henk Blaauw en Joop Blommaert. Aangezien geen kerkruimte aanwezig was en de bouw van een nieuwe kerk de eerste jaren nog niet kon worden gerealiseerd, werd besloten met toegezegde financiële steun van het bisdom een noodkerk op te richten totdat de Heilige Geestkerk een feit was.

Administrateurs[bewerken | brontekst bewerken]

Harrie Bekkers was de eerste administrateur van de gezinsbijdragen, een functie die de basis vormde voor de parochiële financiering. Hij vervulde deze werkzaamheden tot hij ze eind 1973 overdroeg aan de dames Hoefnagels.

Kosters[bewerken | brontekst bewerken]

De heren J. Rooijakkers en A. Verbakel werden als koster aangesteld, welke functie ze per toerbeurt bekleedden en per medio 1967 hun taak beëindigden omdat het aantal uren als koster te groot werd naast hun dagtaak. De heer W. van der Heijden werd hun opvolger. Hij bleef koster tot de nieuwe kerk in gebruik werd genomen waarna de heer Clim Goorts hem opvolgde.

Misdienaars[bewerken | brontekst bewerken]

Ook werd in korte tijd een keurkorps van acolieten en misdienaars opgebouwd terwijl de vorming van een collectantengroep geen enkel probleem gaf.

Kerkkoren[bewerken | brontekst bewerken]

Onder leiding van de heer Jan van Ooij werd een kerkkoor opgericht. De leiding hiervan droeg hij pas 23 jaar later, op 29 januari 1989, over aan de heer H. Keijzers. Frater Floribertus startte in 1968 een kinderkoor. Frater Van Leeuwarden nam deze taak enkele jaren later van hem over. Dit kinderkoor groeide nog uit tot een jongerenkoor met een eigen tekstgroep.

Parochieboekje[bewerken | brontekst bewerken]

Parochieboekje.

Ook werd een redactie gevormd voor het periodiek verschijnend parochieboekje, bestaande uit mejuffrouw Anna Maria Josepha Theresia (Annie) van Kemenade (1927-1982) en de heren Ad Schoutens en G. Verhappen. Tevens werden contactpersonen aangesteld en wijkhoofden voor verspreiding van de parochiële mededelingen.

Pastoors[bewerken | brontekst bewerken]

Op 1 oktober 1966 vond de officiële installatie van pastoor Brummelhuis plaats en de beëdiging van de beide kerkmeesters door de deken van Asten, de heer H.J.M. van Pelt. Zie verder onder: pastoors van de Heilige Geestparochie.

Kerkbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

In 1967 werd het kerkbestuur uitgebreid met de benoeming van Toos van de Wal-Klijn en Jan van Hout als kerkmeester door bisschop Bluijssen.

Als eerste kapelaans van de parochie werden Antoon van Vianen en Joop Wagener benoemd. Dit geschiedde tevens omdat pastoor Brummelhuis last kreeg van hartklachten. Ook werd de nieuwe pastorie van de Heilige Geestparochie aan de Beethovenlaan betrokken.

Schoolbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het kerkbestuur nam eind 1966 het initiatief tot het vormen van een schoolbestuur. Binnen enkele jaren werden twee basisscholen, twee kleuterscholen en een sporthal door het schoolbestuur gebouwd en werd er tevens voor gezorgd dat alles optimaal kon functioneren. In het eerste schoolbestuur hadden zitting: pastoor Brummelhuis en de heren Leo van Ooij, Bert van Huisseling, Cees Vermulst en Jan Peter Lambert Mooren (1922-2013).

Begraafplaats[bewerken | brontekst bewerken]

In samenwerking met het kerkbestuur van de parochie van de H. Willibrord werd een stichting in het leven geroepen die de taak op zich nam een nieuwe begraafplaats te realiseren. Namens de Heilige Geestparochie hadden de heren Jo Wasser en J. Zeegers hierin zitting. Later werd de begraafplaats door het gemeentebestuur van Deurne overgenomen. Op voorstel van het kerkbestuur van de Heilige Geestparochie werd de begraafplaats voortaan "Jacobshof" genoemd.

Pastorale Aktiegroep[bewerken | brontekst bewerken]

Teneinde pastoor Brummelhuis zo veel mogelijk van dienst te kunnen zijn werd in 1969 de Pastorale Aktiegroep gevormd. Deze groep organiseerde gespreksavonden en voorbereidingen voor het doopsel, catechese, verwelkoming nieuwkomers enz., maar ook de parochieavonden. De eerste leden van deze pastorale actiegroep waren Jan Sloots, Th. Posthumus, Harrie Haasen, F. Mulder en Jan Duffhauss.

Zie ook: