U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Markt 12

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geboortehuis van schrijver J.F. Martinet. Huis is gesloopt in augustus 1959.
Foto: collectie gemeente Deurne
Eerste nieuwbouw van Boerenleenbank Deurne op de plaats waar tot 1959 het geboortehuis van Jan Floris Martinet stond. Duidelijk is te zien, aan de plaats van de oude lindeboom, dat de Rabobank ten opzichte van het oude huis ver naar achter is geplaatst.
Tweede nieuwbouw van Rabobank Deurne op de plaats waar tot 1983 het de eerste nieuwbouw van de bank stond.
Deze gevelsteen van Louis Caesteker en zijn vrouw zat van oudsher in de gevel van het huis. Foto uit 1919 - coll. gemeente Deurne
De in juli 1929 onthulde gedenksteen in de voorgevel van het huis.

Het in 1959 gesloopte woonhuis op het voormalige adres Markt 12 is vooral bekend als de voormalige Nederlands-hervormde predikantswoning (vanaf 1721) en in die hoedanigheid het geboortehuis van de beroemde domineeszoon en geleerde Jan Floris Martinet.


Het huis werd vóór 1692 gebouwd en in 1959 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw van Boerenleenbank Deurne. Het huis had destijds geen monumentenstatus. Het werd genoemd in de Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst uit 1931 met de omschrijving A 171, wapensteen (XVII B) met wapens -De Caestecker en -Van Broekhuyzen. Deze studie werd opgesteld in voorbereiding op een rijksmonumentenlijst, maar toen de eerste Monumentenwet in 1961 in werking trad was het woonhuis al afgebroken.

Kroniek[bewerken | brontekst bewerken]

 • Op 28 augustus 1692 verkochten de erven van Wilbert van der Stijl hun huis, hof en boomgaard aan drost-secretaris Louis Caesteker, samen met enige andere gronden, voor 670 gulden. Het huis was aan drie zijden begrensd door de straat en aan de achterzijde door onder meer de Armentafel en Hendrik van de Laar.
 • De historische roman "In de Generaliteitslanden" van L.E. (Louise Engelberts) speelt zich in de periode 1701-1704 in en rond dit huis af. Françoise, de dochter van Louis Caesteker, vervulde daarbij een hoofdrol.
 • Louis Caesteker en zijn tweede vrouw Margaretha van Broeckhuijsen lieten - waarschijnlijk tussen 1692 en 1710 - een steen met hun familiewapens inmetselen.
 • Op 28 november 1721 verkochten de erven Caesteker het huis voor 1375 gulden aan de hervormde gemeente in de heerlijkheden Deurne en Liessel. Het was daarna steeds als predikantswoning in gebruik bij de opeenvolgende dominees van de hervormde gemeente Deurne.
 • Op 12 juli 1729 werd domineeszoon Jan Floris Martinet in dit huis geboren.
 • Op 7 oktober 1730 klaagde dominee Johan Antoni Martinet dat zijn laaggelegen slaapkamer, op het noordoosten van zijn huis, zo vochtig was dat zijn daar staande meubels bedierven. Hij kreeg van de gemeente toestemming om de plavuizen vloer te vervangen door een planken vloer op ribben. Hij diende de vrijgekomen plavuizen wel te gebruiken voor de keukenvloer.
 • Vanaf circa 1798 verbleven hier enige tijd een negental zusters en een pater uit het klooster van Keizerbosch. Het pand werd gehuurd van de protestantse gemeentesecretaris Van Noort die aan de Martinetstraat 32-34 een nieuw huis had laten bouwen.
 • In 1802 vestigde zich hier nog korte tijd een schoolmeester die Franse les gaf.
 • In 1803 was het huis eigendom van de roomse gemeente en werd het bewoond door gemeentesecretaris Gerrit van Riet. Hij bewoonde het pand tenminste tot 1809 en betaalde in laatstgenoemd jaar een jaarhuur van 62½ gulden.
 • Op 12 mei 1818 verkocht de r.-k. kerk aan smid Mathijs Goossens het huis met het klein huiske voor 1200 gulden, de grootte was 2 lopense 14 roeden en 5 voeten.
 • Op 30 juni 1819 verkocht Goossens zijn huis en hof en het bijgelegen huiske, groot 2 lopense 20 roeden voor 1200 gulden aan Joseph Beekers, breukbandenmaker van beroep.
 • Bij de invoering van het kadaster in 1832 was Joseph Beekers eigenaar van sectie E 44, huis 23 m², E 45, huis 22 m², E 46, huis, schuur, erf 299 m² en E 47, moestuin 2480 m². Totale grootte 2824 m².
 • Op 10 maart 1853 verkocht Joseph Beekers de nog onverdeelde helft van het pand, sectie E 44, 45, 46 en 47, huizen met tuin, groot 2.824 m², aan zijn kleinkinderen Johannes Josephus Beekers en Cornelia Beekers.
 • Op 25 september 1854 werd de helft van het pand publiek verkocht. Nieuwe eigenaar werd Johannes Josephus Beekers voor 1023 gulden.
 • Op 10 december 1857 verkochten Wouter van Deventer, weduwnaar van Cornelia Beekers, en Johannes Beekers hun helft van de kadastrale percelen E 44, 45, 46, 1145 en 1153 voor 950 gulden aan bakker-winkelier Johannes Josephus Beekers. Rond deze tijd was hier ook herberg 't Witte Paard gevestigd met Johannes Beekers als uitbater.
 • Op 21 maart 1861 verkocht Johannes Beekers het huis, sectie E 44, 45 en 46, met 400 m² grond voor 3.000 gulden aan zijn zus Wilhelmina Beekers, de weduwe van Hendrik Goossens. Het pand werd toen bewoond door Willem van Schaijk.
 • Op 3 augustus 1866 verkocht de weduwe Goossens-Beekers het pand sectie E 44, 45, 46 en 1145, samen 1.584 m² groot, voor 2.800 gulden aan haar zoon de bakker Johannes Goossens. Die leende daartoe 1.700 gulden.
 • In 1879 verkocht bakker Johannes Goossens het onroerend goed aan bakker Jan Kuijpers en consorten. In datzelfde jaar verkocht Jan Kuijpers 75 m² grond, een gedeelte van secties E 1472, 1473 en 1474, voor 105 gulden aan de gemeente Deurne.
 • Op 7 januari 1898 kochten de erven Kuijpers-Nooijen de zusters Arnoldina Maria en Aldegonda Th. Maria Kuijpers uit.
 • Op 6 mei 1899 deelden de kinderen Kuijpers de onverdeelde boedel, waarbij naar bakker Willem Kuijpers de huizen met bakkerij, erf en tuin, sectie E 1495, 1744 en 1745, samen 1516 m² groot, ter waarde van 3000 gulden gingen.
 • Ter nagedachtenis aan de "grote zoon van Deurne" plaatsten Hendrik Wiegersma en Hendrik Ouwerling in 1929 in de voorgevel boven het rechter raam een gedenksteen. De inscriptie van deze steen luidde als volgt:

In dit huis werd 12 juli 1729 geboren de beroemde
schrijver JAN FLORIS MARTINET die door zijn
werken zijn landgenooten smaak voor de schoone
natuur heeft weten in te boezemen.
Wiegersma - Ouwerling
 • Op 18 april 1931 werd toestemming verleend tot verbouwing van het bestaande woonwinkelhuis tot een dubbel woonwinkelhuis.
 • Op 30 september 1931 kreeg bakker Kuijpers toestemming tot uitbreiding van zijn broodbakkerij op perceel sectie E 1838.
 • Op 6 april 1933 kreeg bakker Kuijpers toestemming om zijn pand Markt F.1 te mogen verbouwen.
 • In 1954 werden de adressen E.45 en E.46 (rijwielhandel Bouwmans) gewijzigd in Markt 12.
 • Op 8 mei 1956 werd het pand onbewoonbaar verklaard.
 • Op 20 maart 1959 verkochten de elektricien Jan Kuijpers en de ambtenaar Toon Kuijpers een gedeelte van het perceel aan de gemeente Deurne voor straatverbreding en vergroting van de Markt. Het overige verkochten ze aan de Boerenleenbank Deurne.
 • Op 31 juli 1959 werd de sloop van het pand opgedragen aan M. Jacobs te Venray. De eigenaar van het pand, de Boerenleenbank Deurne, bood de gemeente Deurne ongebikte stenen van het slooppand aan voor restauratie van het Dinghuis voor 35 gulden per 1000 stuks en bouwde op die plek een nieuw Boerenleenbankgebouw.
 • In juni 1983 werd het gebouw van de Boerenleenbank Deurne weer gesloopt en werd er een nieuw bankgebouw neergezet, in 1972 was de naam veranderd in Rabobank Deurne. Later werd het pand opgedeeld in twee adressen. Op het authentieke adres (huisnummer 12) was tot februari 2011 het bestuurscentrum van woningbouwvereniging Bergopwaarts gevestigd en op huisnummer 14 (helemaal nieuw adres) werd de Deurnese bibliotheek gehuisvest. Weer later werd hier ook het VVV-kantoor aan toegevoegd.


Foto's: collecties Nelly Hermans-van den Eijnde - Tilly Kanters - Ton Hartjens - gemeente Deurne


Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Jan BakensBeschrijving panden Lindenlaan – Markt - MolenstraatDeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI[brontekst bewerken]

De informatie die hier staat wordt gebruikt om over te hevelen naar WikiTude. Dit is onderdeel van het DeurneWiki TR Plekke project dat als doel heeft geselekteerde artikelen uit DeurneWiki over te brengen naar WikiTude, een nlwikipedia:Toegevoegde realiteit. Zie hier onder hoe WikiTude te installeren. Voor meer informatie, zie artikel DeurneWiki TR Plekke.

DeurneWiki TR Plekke: DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Naam Markt 12
Wereld DeurneWiki_TR_Plekke_POI
Korte WikiTude text van object Op de plek van de bibliotheek stond tot 1959 het huis waar op 12 juli 1729 de beroemde geleerde Jan Floris Martinet werd geboren. Zijn vader was dominee in Deurne. Het bekendste boek van Martinet is de Catechismus der Natuur. Het huis dateerde van vóór 1692 en diende lange tijd als predikantswoning. Rond 1798 woonden in het huis nog enige tijd 9 zusters en een pater.
Bestandsnaam van plaatje bij object voor WikiTude 07.417.jpg
Getoond plaatje 07.417.jpg
Coordinaten van het object in WikiTude 51.463695° N, 5.795206° E
Lokatie op kaart
Bezig met het laden van de kaart...

Installeren van WikiTude op uw android of iPhone mobiel[brontekst bewerken]

Installeer WikiTude voor uw android toestel: Android robot.svg of WikiTude voor uw iPhone: IPhone.svg door op de links te klikken of via de app-market van uw toestel.