Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Helmondseweg 9

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Amsterdam-rotterdam bank 1 LR.jpg
Trimsalon Marita LR.jpg

Het pand aan de Helmondseweg 9, dat in 1934 werd gebouwd, was achtereenvolgens in gebruik als kleermakerszaak, bankgebouw, trimsalon, sierpleisterzaak en kapperszaak.


In 1832 was, bij de invoering van het kadaster, het perceel dat bij dit adres hoort nog onderdeel van een ruim twee hectare grote akker die hoorde bij de hoeve Ten Velde en toen eigendom was van baron De Smeth.

In 1882 kocht Mathijs Lutters van de erven van notaris Carel Lodewijk van Riet een perceel grond, kadastraal sectie E 1594. Het perceel was 950 m² groot.

In 1883 wilde de gemeente het Postpaadje aanleggen en kocht daartoe onder meer van Mathijs Lutters een strook grond ter grootte van 31 m². Lutters ontving daarvoor ƒ 10,43. Het resterend perceel werd kadastraal sectie E 1630.

In 1933 kocht de Deurnese kleermaker Jozef van Heijster van de drie kinderen van Mathijs Lutters het perceel.

Op 24 februari 1934 verleende het gemeentebestuur van Deurne vergunning aan Van Heijster, wonend op het adres Helmondschestraat C.5, vergunning tot het bouwen van een woon- en winkelhuis met bergplaats op het genoemde perceel. Daarbij werden wel de volgende voorwaarden gesteld:

  • de balklaag boven bij de keuken en bergplaats moest minstens 8 x 18 centimeter zwaar worden,
  • in de bergplaats moesten onderslagribben aan de kant worden aangebracht,
  • er moest gebouwd wordt binnen de voor dat perceel vastgestelde rooilijn, te weten:
    • 7½ meter uit de as van de verharding van de Helmondschestraat en evenwijdig aan deze as,
    • 4 meter uit de as van de verharding van het Postpaadje.[1]

Op 19 mei 1934 kwam het nieuw gebouwde pand onder dak.

Na de bouw van het huis verkocht Van Heijster 35 m² grond aan de gemeente Deurne. Hem resteerde toen een perceel van 900 m² dat kadastraal werd hernummerd naar K 283.

Op 14 maart 1953 verkocht Van Heijster ongeveer 50 m² van zijn grond aan de gemeente Deurne en kreeg zijn resterend perceel kadastraal nummer K 430.

Op 24 en 31 maart 1964 werd het pand op verzoek van de kinderen Van Heijster door notaris Van de Wildenberg publiek verkocht in hotel De Zwaan. Het pand werd toen als volgt omschreven:

zeer gunstig gelegen te Deurne aan de Helmondseweg 9 nabij de Markt, kadaster Deurne, sectie K nr. 430, groot 9 are (bebouwde oppervlakte ± 150 m²). Het voor velerlei doeleinden geschikt pand heeft een inhoud van ± 800 m³, is aangesloten op gas- en waterleiding en bevat beneden: grote voorkamer, werkkamer, kamer en suite, slaapkamer, keuken, grote kelder, bijkeuken met W.C. en berging en boven: vier slaapkamers, keuken en vliering.

Het pand werd gekocht door de Amsterdamsche Bank. Het bebouwde vloeroppervlak was toen 119 m². Die liet in 1966 het huis verbouwen tot een bankgebouw voor genoemde bank, later de Amro-bank, met een bovenwoning. Het bebouwde vloeroppervlak werd daardoor vergroot tot 224 m². In 1973 verhuisde de Amro-bank naar winkelcentrum De Martinet.

In 1975 waren er, niet gerealiseerde, plannen om het pand in gebruik te laten nemen door de schoolartsendienst. Uiteindelijk werd deze dienst gehuisvest in het pand Molenstraat 53.

Op 16 oktober 1976 opende Marita Motké hier haar Trimsalon Marita.

In 1978 werd De Sierpleisterspecialist Deurne VOF hier gehuisvest.

In 1999 startte Kapsalon Wendy in dit pand haar activiteiten. In 2008 werd het interieur van de kapsalon vernieuwd.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe Gemeentebestuur Deurne en Liessel 1813-1950 toegang 13180 inv.nr. 74/93