Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Blijf ons steunen door lid of vriend te worden.
Tot 1 september is het heemhuis gesloten

Godefridus Verhees (1885-1964)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Godefridus Verhees
Persoonsinformatie
Volledige naam Godefridus Verhees
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 5 april 1885
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 18 maart 1964
Partner(s) Maria Hendrica Smits (1879-1961)
Beroep(en) landbouwer, dienstknecht, spoorwegarbeider
Stamboom.png Verhees
Boerderij van Godefridus Verhees aan de Kwadestaart in Walsberg.

Godefridus Verhees (1885-1964) was landbouwer in de Walsberg.


Godefridus was een zoon van de Deurnese landbouwer Arnoldus Verhees (1845-1911) en de Astense Martha Adriaans (1856-1926).

Hij huwde op 8 augustus 1916 te Vlierden met Maria Hendrica Smits, (Liessel 8 juni 1879 - Walsberg 24 juli 1961),[1] dochter van landbouwer Hubertus Smits (1836-1905) en Maria Anna Noijen (Helmond 1842-1922).

De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:

  1. Arnolda Huberta (Nolda), (Deurne 10 juni 1917 - 17 oktober 1999). Zij huwde met Wilhelmus Johannes (Wim) van den Heuvel (1918-1972).
  2. Hubertus Marinus (Bert), (Deurne 25 augustus 1918 - Deurne 10 december 1994). Hij huwde met Drieka Cruijsen (1918-1997).
  3. Martha Maria (Martha), (Deurne 12 december 1919 - Deurne 31 juli 1998). Zij huwde met Wilhelmus Henricus (Harrie) de Wit (1916-1999).
  4. Maria Anna (Mariet), (Deurne 30 oktober 1922 - Deurne 7 februari 1984). Zij huwde met Josephus (Sjef) de Wit (1922-1994).
  5. Antonius Johannes, (Deurne 15 september 1926)

Uit zijn bewaard gebleven familiepapieren, voornamelijk periode 1941-1945, kan een goed beeld worden gevormd van van het/zijn leven in die periode.

In mei 1938 werd hem meegedeeld dat voor zijn zoon Bert, die als dienstplichtig soldaat tot het 3e regiment veldartillerie hoorde en in de voor-mobilisatie was opgeroepen, een vergoeding van negentig cent voor iedere dag in militaire dienst werd betaald. In 1941 had hij bij Gerrit de Vet voor ƒ 1,45 een jaarabonnement op Primagaz-depot.

Een kwartaalabonnement op het Nieuwsblad van Deurne in 1942 kostte hem 68 cent.

Volgens een aanslagbiljet van de inkomstenbelasting over 1943 was zijn inkomen in dat jaar 3.800 gulden. Daarover moest hij toen ƒ 399,02 belasting betalen. Hij was het niet altijd eens met de hem opgelegde aanslagen. Dat zal ook wel de reden zijn dat uit die periode veel belastingpapieren bewaard gebleven zijn. Hij liet door het boekhoudbureau van Kiske Verberne bezwaarschriften indienen. De oorspronkelijke aanslag over 1942 ging over een zuiver inkomen van 3000 gulden en werd na tussenkomst van Kiske verminderd tot 2.200 gulden. Die bracht hem daarvoor bedragen van ƒ 12,82 (1942) en ƒ 13,25 (1943) in rekening, inclusief het zegelrecht van 10 cent.

Godefridus Verhees pachtte zijn boerderij van het Gemeentelijk Ontginningsbedrijf. In 1944 was de jaarlijkse pachtsom ƒ 49.17.

Zijn elektriciteit ontving hij van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. In 1943 verbruikte hij 131 kilowattuur en betaalde daarvoor ƒ 24,83.

Godefridus Verhees hield ook zijn vakliteratuur goed bij. Een jaarabonnement op het tijdschrift De Boerderij kostte hem ƒ 4,04 in 1944. Voor enkele schriftelijke lessen apparatencursus betaalde hij tachtig cent.

De contributie aan de R.K. Boerenbond was in 1945 blijkbaar verbonden aan het aantal hectaren grond. Godefridus betaalde met 14 hectaren ƒ 9,20 en bovendien ƒ 2,00 voor het TBC-fonds.

Zoals uit enkele afrekeningen van de de Eiervereeniging Boerenbond Deurne blijkt, ontving Verhees rond 1943 ruim een gulden per kilo geleverde eieren. De geleverde hoevelheden schommelden van minder dan twee tot meer dan 23 kilo per week.

In de oorlogsjaren werd het roggezaad aangekocht via een provinciale inkoopcentrale, het Aan- en Verkoopbureau Akkerbouwproducten (A.V.A.) afdeling Noord-Brabant. Hij betaalde ƒ 417,19 voor de aankoop van 3.096 kilo roggezaad.

Voor het keuren en overboeken van een zeug en een toom biggen werd hem in 1941 vier gulden in rekening gebracht.

Bij akkerbouwkantoor Betere Oogst in Cuyk kocht hij in 1942 70 kilo erwtenzaad voor ƒ 17,40. Daar kwamen nog wel wat kosten bij: 70 cent bij voor het ontsmetten, 53 cent aan vrachtkosten en ƒ 1,50 statiegeld voor de zak. Ook kocht hij zaaigoed in bij het verkoopkantoor van Land- en Tuinbouwzaden aan de Maagdenberg 15 in Venlo en bij zaadhandel Th. Vroonhoven in Eindhoven. In 1945 bracht de Boerenbond Deurne hem 7 gulden in rekening voor twee kilo stoppelwortelzaad.

Het is ook interessant om de verschillende adresaanduidingen op de rekeningen van die tijd lezen: Langstraat, Kwadestaart, D.67b en Roesbeek.

Metselaar-aannemer Piet van de Westerlo verrichtte in die tijd ook nog wat werkzaamheden aan en rond de boerderij. Voor twee gulden leverde hij veertig pannen, hij bracht voor 21 zakken cement 21 gulden in rekening en 4 kuub zand kostte ƒ 4,40.

Timmerman Louis de Bijl in de Kruisstraat maakte voor hem twee zeefden voor de waaimolen.

Op 20 juni 1940 kocht Verhees, met inruil, voor 185 gulden een Zweedse Viking volkogellager-oliebad-maaimachine model B1 met zelfreinigende middelbalk en twee gezaagde messen bij N.V. Louis Nagel & Co. in Arnhem. De plaatselijke vertegenwoordiger van dit bedrijf in Deurne was smid Sjang van den Munckhof, die ook voor de levering zorgde.

Ook Carel Wouters, met zijn electrische smederij, leverde materiaal aan en verrichtte werkzaamheden voor Verhees. Voor dertig kilo carbiet, destijds nog nodig voor lantaarnverlichting, betaalde hij negen gulden. Ook leverde Wouters hem onder meer een drankschepper, een bats, een kachelring, een nieuwe heft aan de hiep en een spil door de karburrie.[2]

In augustus 1944 betaalde Verhees zijn schildersrekening van ruim 64 gulden aan huisschilder en behanger Toon van de Mortel, die ook een nieuw bruin kleurtje aan de stoelen gegeven had.

Dat de huisartsen destijds niet al te snel waren met het sturen van hun rekeningen blijkt uit de bewaard gebleven nota's van dokter Wiegersma. Zo werd de rekening over het tweede halfjaar (!) van 1941 pas verstuurd in maart 1942.

Patiënt Mej. Verhees verbleef van 14 augustus tot 8 september 1944 in het St.Joseph-gasthuis en vader Verhees kreeg voor de 26 dagen ziekenhuisopname, inclusief verplegingskosten, een rekening van 78 gulden gepresenteerd.

Dierenarts Jan van den Akker bracht hem over het eerste halfjaar van 1944 een bedrag 29 gulden in rekening voor veeartsenijkundige diensten en geleverde geneesmiddelen.

Uit de afrekening van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Sint-Isidorus van 16 tot 28 maar 1942 blijkt dat hij toen 276 kilo melk leverde met een vetgehalte van 33 %. Dat leverde hem ƒ 30,75 op.

Godefridus woonde met zijn gezin op de volgende adressen; Derp B.14, A.75 en A.38. Daarna Kwadestaart D.67b, dit werd Langstraat D.67b en in 1955 gewijzigd in Zandschelweg 8.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Heemkundekring H.N. Ouwerling - Digitale collectie Godefridus Verhees, voornamelijk papieren van de periode 1941-1946.

  1. Op haar bidprentje is haar geboortedag 10 juni fout.
  2. Een drankschepper is een emmer aan een (houten) steel, waarmee de gierton gevuld werd. Een bats is een soort schop. Een hiep is een bijl met een korte handvat.