Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Den Hoek

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Den Hoek tussen het marktveld en de buurtschap Leensel vóór 1987.
Foto coll. LHE

De straatnaam Den Hoek werd bij de wijkindeling van de gemeente Deurne per 1 oktober 1930 officieel vastgesteld. In de bijlagen van besluit nr. 100 werd de straat omschreven als: voor den kunstweg van het Dorpplein van Liessel naar Asten tot aan de grens.


De benaming wordt door de Liesselse bevolking tot de huidige dag nog steeds gebruikt voor het gebied aan de Monseigneur Berkvensstraat tussen het Dorpplein en het buurtschap Leensel richting Asten.


De vroegste vermelding van dit toponiem is van 2 juli 1692. Het ging toen om één boerderij die de naam in den Hoeck droeg. Op die dag werd de nalatenschap van de overleden echtelieden Peter Peter Bollen en Hendrikske Cornelis Lucas tussen hun kinderen verdeeld. Aan zoon Hendrik werd toen toebedeeld het huis, de hof en het aangelag te Liessel gemeenlijk genaamd in den Hoeck. Dit gehuchtje vormde onderdeel van het akkercomplex de Buntse Akker.

In 1832 bij de invoering van het kadaster werd dit gehucht bewoond door de volgende gezinnen:

  • G 524 - de ongehuwd gebleven kinderen van Laurens Schepers. De langstlevende van hen verkocht in 1870 de boerderij aan Mathijs Janssen en de kinderen Hoefnagels.
  • G 542 - Goort Prinsen. In 1880 was deze boerderij eigendom van Johannes van Kuijlenburg, gehuwd met Petronella Prinsen, een kleindochter van Goort Prinsen.[1]
  • G 543 - Henrica Goossens, de weduwe van Francis van Griensven. Bij de erfdeling in 1869 kwam dit pand in handen van de ongehuwd gebleven bierbrouwer Leonardus Arnoldus van Griensven (1807-1889).

Bij de aanleg in 1880 van een nieuwe weg van Den Hoek naar de Peel, de huidige Eikenlaan, werden door de gemeente Deurne en Liessel enige percelen grond aangekocht van Johannes van Kuijlenburg en Leonardus van Griensven.

Terwijl op kadastrale kaarten Den Hoek steeds staat aangegeven ten oosten van de huidige windmolen van Liessel wordt op de gemeentelijke topografische kaarten Den Hoek vermeld ten noorden van de Monseigneur Berkvensstraat.

Dit toponiem niet te verwarren met het jongere toponiem Hoek in Liessel.

Per 1 januari 1955 bij de huisnummering 1950-1955 kwam de straatnaam Den Hoek in Liessel weer te vervallen.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Een achterkleinzoon van het echtpaar Van Kuijlenburg-Prinsen, M.A.G. van Rixtel, woont nog altijd nabij de kruising Hoofdstraat-Eikenlaan.