U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Roeken

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een roek in een boom goed herkenbaar aan de kale witte snavelbasis

De roek is sinds midden jaren negentig van de twintigste eeuw een punt van discussie. Op verschillende plekken in Deurne zorgden deze vogels tijdens het broedseizoen voor overlast


Roeken in Deurne twistpunt[bewerken | brontekst bewerken]

Het ging in 1994 goed met de roeken in Deurne. Zo goed, dat deze beschermde vogelsoort een plaag aan het worden was voor omwonenden bij het klein kasteel aan het Haageind. Ze kregen een vergunning om de vogels te verjagen. En daarover was de vogelwerkgroep De Kulert van het IVN weer niet te spreken.

Het groeiende aantal roeken bracht de bewoners in het geweer en vroegen bij de gemeente een vergunning aan om er iets tegen te kunnen doen. In overleg met de provincie en de Vogelbescherming werd deze verleend onder voorwaarde dat ze alleen slechtvalken en haviken zouden inzetten, een soort knalpistool, folie, geluidsapparatuur, ballonnen, nepkraaien en nepvalken, of takken insmeren met een afweermiddel om de roeken te verjagen.

Valkenier mag Deurnese roeken niet verjagen[bewerken | brontekst bewerken]

In februari 1999 besloot minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om Deurne geen vergunning te verlenen tot het laten verjagen van de roekenkolonie door een valkenier. De gemeente wendde zich tot valkenier M. Helmich uit Arnhem, die zich namens de provincie met de zaak bezighield. Die legde uit waarom een valkenier in dit geval niet gewenst was. Bovendien was het niet duidelijk of de vogels, als ze zouden worden verjaagd, daadwerkelijk naar de gewenste gebieden zouden gaan. De minister schreef ook dat het aantal mensen dat overlast ervaarde gering was. Niet duidelijk was daarom of dat aantal ook gering zou zijn na verplaatsing van de kolonie.

Evert van Kampen pakte in 2006 zijn strijd tegen de roekenkolonies in Deurne weer op. In de vergadering van de commissie grondgebied pleitte hij voor een onderzoek en een halvering van het aantal nesten. In 2003 al wilde Van Kampen het aantal roekenpaartjes van duizend terugbrengen naar vijfhonderd, Nadat een aantal jaren eerder door het kappen van bomen een eind was gemaakt aan een "roekenplaag" aan het Haageind (met name in de kasteeltuinen aan weerszijden van de weg), verspreidden de roekenkolonies zich over de hele gemeente. Toplocaties voor de vogels was het Haageind waar jaarlijks tussen de 200 en 250 paartjes nestelden. Maar ze zaten ook met groten getale in bijvoorbeeld Zeilberg bij de Corneliuskapel, rond museum De Wieger en op ettelijke plaatsen in de Sint-Jozefparochie. Een van de grootste kolonies in Sint-Jozef zat bij het kerkhof. Het aantal nesten groeide tussen 1999 en 2003 van 668 naar 1031. In 2004 waren er nog 963 nesten en in 2006 werden er 764 stuks geteld.