Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Langstraat 90

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Het huis aan de Langstraat 90 met het opschrift De Courant. Foto: collectie Herman van Diesen

Op het adres Langstraat 90, voor de huisnummering in 1955 Langstraat E.63, staat een gebouw / woning met het opschrift De Courant op de voorgevel.


Op de oudste kadastrale kaart van de gemeente Deurne en Liessel uit 1832 staat de benaming "De Courant" bij het gebied waar het pand op het adres Langstraat 90 is gebouwd. Ook is op de kaart te zien dat er op diezelfde plek in de vorige eeuw ook al een huis stond. Mogelijk is de naam De Courant afkomstig van vroegere militaire activiteiten in deze omgeving, waar men, komend van het "buitenland" Venraij, na de Kraaienhut de eerste bewoning in de Nederlanden aantrof.

Chronologie De Courant 1[bewerken]

 • Mogelijk is deze boerderij in 1808 gebouwd door de landbouwer en tapper Mathijs van de Beek. Op 28 maart 1808 vond de openbare verkoop plaats van de afbraak van de oude katholieke schuurkerk aan de huidige Lagekerk. Mathijs van de Beek werd daarbij de eigenaar van drie partijen hout, 300 kleine plavuizen, een raam en de binnengevel met de muurtjes van een deel van de voormalige kerk. In totaal telde hij daarvoor 28 gulden en 2 stuivers neer. Mogelijk gebruikte hij deze materialen voor de bouw van De Courant op een van de in 1805 door hem gekochte percelen in 't Riet.
 • In 1835 en 1836 werd hier door de kinderen van Mathijs van de Beek aan het leger een lokaal verhuurd dat diende als wacht voor de in Deurne gekantonneerde militairen. Ze ontvangen daarvoor 40 gulden.
 • Op 22 maart 1855 verkochten de kinderen en erfgenamen van Mathijs van de Beek De Courant met een aantal percelen grond voor 1710 gulden aan Martinus Koppens. Deze leende daartoe 2100 gulden van de Helmonder Jacob Arnoud Carp (1809-1895). Zijn schoonvader Johannes Evers stelde zich daarbij borg voor de lening.
 • Op 19 april 1863 leende Jan Evers junior van de gemeente Deurne en Liessel 1600 gulden en zijn vader Johannes Evers senior stelde onder anderen De Courant als onderpand voor deze hypotheek. Het is niet nog bekend wanneer hij eigenaar werd van deze boerderij.
 • Op 7 mei 1869 verkocht Martinus Koppens het huis met landerijen voor 1677 gulden aan de landbouwer Jozef Pieterszoon Goossens.
 • Op 5 maart 1870 leende de Jozef Goossens van Michiel van der Heijden uit Helmond 1200 gulden tegen 4 % en stelde als hypotheek zijn huis De Courant (sectie D 508 en 509) met een aantal andere percelen grond.
 • Op 24 december 1904 vroeg bierhuishouder Jozef Goossens verlof aan om de verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, te mogen voortzetten in de localiteit wijk A.128, ter plaatse genaamd De Courant, te weten in het voorhuis en in de gelagkamer. Bijna een jaar later werd hem die vergunning ook verleend, maar in maart 1908 werd deze weer ingetrokken.
 • Op 25 juni 1907 verkochten Jozef Goossens en zijn kinderen De Courant met vier en een halve hectare grond voor 2640 gulden aan Antoon van den Berkmortel.
 • Op 27 maart 1908 verhuisde het gezin van Cornelis van Bakel (1871-1952) naar De Courant en ging de in 1907 weduwnaar geworden Jozef Goossens inwonen bij zijn schoonzoon Jacobus Matheij (1882-1958) aan de Kleine Bottel.

Chronologie De Courant 2[bewerken]

Dit huis lag in tegenstelling dat De Courant 1 niet rechtstreeks aan de weg naar Venraij maar ten zuiden daarvan.

 • Bij de invoering van het kadaster in 1832 was Jan Jochem van Neerven eigenaar van de volgende goederen in kadastrale sectie D nummers D 485 t/m D 488. Op sectie D 487 stonden huis, schuur en erf.
 • Op 11 januari 1843 verkochten de kinderen en erfgenamen van Joannes van Neerven een huisje en erf en drie percelen bouw- en weiland te Deurne, groot samen 2 bunder 51 roeden en 20 ellen voor 795 gulden aan Theodorus baron de Smeth.
 • Op 26 april 1917 kwamen de landbouwers Johannes van den Hout (1845-1926) en Johanna van den Broek (1861-1931), ouders van Nelis van den Hout, alias Nelis de voerman, van Milheeze naar Deurne en vestigden zich met hun gezin op het adres Langstraat A.126, later A.296, E.63 en uiteindelijk “Langstraat 90”. In het bevolkingsregister staat letterlijk "Langstraat, in de krant". Het pand was op dat moment eigendom van Theodore de Smeth (1855-1924).
 • De weduwe van Theodore de Smeth, douarière Fagel, verkocht het pand in 1925 aan Harrie van den Heuvel.
 • Toen in 1963 duidelijk werd dat geen van hun zes kinderen hun boerderij zou gaan overnemen werd deze verkocht en verhuisde het gezin van Leonardus (Lenard) van den Berkmortel[1], (Deurne 19 februari 1906 - Deurne 15 december 1987) en zijn echtgenote Marie van de Weijer naar De Courant. Toen in 1969 alle kinderen het huis uit waren verhuisde het echtpaar naar het Trimperthof.
 • De uit Amsterdam afkomstige familie Donkers was sinds 1969 de nieuwe bewoner van het pand. Emmy Donkers haalde na de verhuizing de naam van de muur. Nadat ze door haar dorpsgenoten op de historische betekenis ervan gewezen was werd de naam weer snel in ere hersteld.
Bronnen, noten en/of referenties