Welkom op DeurneWiki
U kunt ons steunen door lid of vriend te worden. Vragen over DeurneWiki?
Alleen na voorafgaande aanmelding hier (maximaal 2 personen) kunt u ons op woensdagochtend om 10 uur spreken in het heemhuis Stationsstraat 73.

Kindsheidoptocht Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kindsheidoptocht.jpg
De drie koningen waren soms ook in een Kindsheidoptocht in Deurne te zien
24.935.jpg

Om het Missiebewustzijn bij kinderen tot en met 12 jaar (lagere schooltijd) te bevorderen, werd in 1843 in Parijs het genootschap van de H. Kindsheid opgericht. Dit genootschap was voor de oorlog zeer actief. De ouders betaalden een contributie. Het verzamelde geld werd afgedragen ten bate van de kinderen in de missielanden. Thuis en op de toonbanken van de meeste winkels stonden missiebusjes voor hetzelfde doel. Rond 1900 kwamen er openbare optochten op straat om de bekendheid te vergroten en om er meer kinderen bij te betrekken. De stoet was met zijn spelelementen historisch geörienteerd. Veel kinderen verkleedden en schminkten zich als te bekeren Afrikaantjes, Chineesjes of Indiaantjes. Ook de kindsheid van Christus werd uitgebeeld. Later werd de stoet uitgebreid met herauten te paard, praalwagens, enz.

Tot 1940 werd er elk jaar in de zomermaanden in de straten van Deurne op een zondagmiddag een zogenaamde kindsheidoptocht gehouden.

Tijdens deze optochten werd er gecollecteerd door de 'zwartjes', jongens die zwart waren gemaakt in hun gezicht en helemaal in het zwart waren gekleed. De opbrengst van deze collecte was voor de Deurnese missionarissen die ver van huis hun werk deden om het geloof te verkondigen.

Bijna iedere familie had wel een zuster, broeder of priester in hun midden en velen waren lid van het Genootschap van de Heilige Kindsheid. De zusters Franciscanessen uit huize St. Joseph aan de Kruisstraat zorgden voor de kleding die nodig was voor deze optochten. Ook na de Tweede Wereldoorlog werd in 1952 nog een kindsheidoptocht in Deurne gehouden ter gelegenheid van Wereldkindsheiddag. De praalwagens van de Deurnese optocht trokken zelfs belangstelling uit de omliggende dorpen.[1]

Tijdens de jaarlijkse kindsheidoptocht kwam men allerlei soorten groepen en praalwagens tegen. De motieven of figuren die in deze optocht werden uitgebeeld, hadden allen iets te maken met de heiligen uit de katholieke kerk of met het werk van paters, broeders en zusters in de missiegebieden.

Referenties
  1. Verslag in het Land- en Tuinbouwblad van 24 mei 1952