Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Genootschap van de Heilige Kindsheid

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Kindsheid in 1917; de pater met baard links is Wout Kuijten. Foto coll. Jas Berkers.
Kindsheidoptocht in 1907. Links Eijm Goossens en rechts Antoon Coolen.
Kindsheidoptocht in 1918. Het eerste kind links voor is Erna van Beek, het vierde kind is Maria van Beek. Foto coll. Jan Casper van Beek.
Kindsheidoptocht in 1922. Foto coll. Maria Berkers.

Eén van de invloedrijkste organisaties die de Nederlandse missie voortstuwde was het Genootschap van de Heilige Kindsheid. De Franse bisschop van Nancy richtte het genootschap in 1843 op en het deed zijn intrede in Nederland in het jaar 1849. In Deurne werd de Heilige Kindsheid in 1872 opgericht. In Liessel gebeurde dat op 15 juli 1886.


Inleiding[bewerken]

Uit briefwisseling met missionarissen was gebleken dat kinderen, met name in China, niet op al te veel liefde konden rekenen. Menig kind werd kort na de geboorte te vondeling gelegd of werd door de ouders om het leven gebracht. Als de katholieke kerk die kinderen vóór hun dood wist te dopen zouden ze rechtstreeks in de hemel belanden, was de redenering. En als ze in leven bleven konden Europese missionarissen ze in een weeshuis opnemen, gedoopte jongens en meisjes een katholieke opvoeding geven en hun later kinderrijke katholieke gezinnen laten stichten.

Fraters van Tilburg[bewerken]

Dit invloedrijke genootschap deed zijn intrede in Nederland in het jaar 1849. Het werd, geïnspireerd door de eerste superior-generaal der Fraters van Tilburg, opgericht door Mgr. J. Zwijsen in de parochiekerk van ’t Heike te Tilburg. In elke parochie moest een afdeling van de H. Kindsheid komen, ook in de gemeente Deurne en Liessel. Iedereen die meewerkte werd beloond met aflaten. Hoe meer je deed hoe korter je na je dood in het vagevuur hoefde te branden. De oprichting van zo’n afdeling ging meestal met de nodige feestelijkheden gepaard. Voor de kinderen was het een uitje en speciaal voor de meisjes een gelegenheid om mooi voor de dag te komen. In het beeldarchief van heemkundekring H.N. Ouwerling zijn diverse foto’s van Deurnese “kindsheid optochten” met een schare wit uitgedoste bruidjes, bewaard gebleven.

Uit vele gedachtenisprentjes die bewaard zijn gebleven blijkt dat de betrokkenheid van Deurnenaren bij dit genootschap groot is geweest.

Taak[bewerken]

Door gebeden en aalmoezen, vooral de arme verlaten kindertjes, in de heidensche landen trachten te redden voor hun tijdelijk (aards) en eeuwig leven”. De middelen waren tweevoudig:

  • een dagelijks klein gebedje bestaande uit een “Wees gegroet” met de aanroeping: “H. Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongeloovige kindertjes”, en
  • een bijdrage van 2½ cent per maand, die de kinderen op hun snoeperijen uitspaarden.

Zilverpapier[bewerken]

Vanaf begin 20e eeuw werd er, om de zending of de missie te ondersteunen, door Deurnese schoolkinderen van alles gespaard en verzameld dat geld kon opleveren, zoals: zilverpapier, de aluminium capsules van melkflessen (van Zuivelfabriek Sint Isidorus), afgestempelde postzegels etc.

Externe Link[bewerken]

Meer over informatie over de geschiedenis van het “Genootschap van de Heilige Kindsheid” zie bijvoorbeeld: