Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Dagboek van Hendrik Ouwerling

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Het handschrift waarin het dagboekfragment geschreven is

Een kort beginfragment van wat een dagboek van Hendrik Ouwerling zou moeten worden is bewaard gebleven in de collectie van zijn vriend Jac Heeren.[1]


Het fragmentje van ruim één bladzijde, dat gaat over de periode van 1 tot 14 september 1888, bevat enkele interessante details over het Deurne van die tijd. Hij schreef het stuk in Middelnederlands handschrift, waarschijnlijk om te voorkomen dat het door anderen gelezen werd.

De tekst luidt als volgt:

Op Zaterdag den eersten September (1888) ben ik met mijn kostvrouw[2] van de Hoeven gekomen en toen wij te Deurne afstapten heeft Kobus Goossens ons dadelijk het nieuws verteld n.l. dat Hein van Griensven a/d Molen dien nacht was afgebrand en dat pastoor Brox terzelfder tijd was gestorven dat was des morgens omstreeks een uur.

Des dinsdaags daarop de uitvaart van den pastoor zal. gehouden, bij welke gelegenheid ik ook in de kerk ben geweest, doch niet bij den stoet. Ik heb op het koor gezeten en de deken van Asten heeft eene lijkrede gehouden, die vrij miserabel mocht heeten. Na den dienst zijn we in de Zwaan een borrel gaan drinken en ’s avonds naar Vreek wezen kaarten. ’s Zondags daarop ben ik met Coenraad Peters naar Den Bosch en ’t kasteel van Heeswijk geweest en toen we in Deurne terugkwamen, vertelde men ons, dat (we) de pastoor van Hoogeloon voor pastoor kregen.

In de week zijn eenige boeren uit de buurt der pastorie den pastoor gaan halen. Woensdag in die zelfde week is het koopdag geweest op de pastorie. Alles is er verkocht, tot de zakdoeken en de wandelstok van heeroom toe. Ik heb met een partij rommel het comfoor en de pijpenlade van den pastoor gekocht.

Den eersten Zaterdag dat hij biecht hoorde, ben ik bij den nieuwen pastoor gaan biechten. Mij dunkt er weinig van.

Zondag 14 September heeft past. Vogels de laatste mis gedaan en zijn intree-sermoen gehouden. Hij koos zich ten text: “Gehoorzaamt uwen herders / want zij zullen eenmaal rekenschap over uwe zielen afleggen. Er zat niks hartelijks in.
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Collectie Jac Heeren RHCe toegangsnummer 12037 inv.nr. 94
  2. Zijn kostvrouw was Cornelia Adriana Roefs (1836-1909)|Kee Roefs]].