Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Martinetstraat 3

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Het witte pand met de drie ramen in het midden van de foto is het adres Martinetstraat 3. (foto collectie Oudheidkamer)

Het adres Martinetstraat 3 verdween door de sloop van dat pand in 1965 om plaats te maken voor de bouw van de Rabobank.

Chronologie[bewerken]

Voor de chronologie van dit perceel na 1982 zie Markt 12.

 • Op 7 juni 1760 deed Elisabeth van Varsel, de weduwe van Dirk de Vet, afstand van haar tochtrecht op al haar onroerende goederen. Dit ten behoeve van haar kinderen Antonie, Hendrik en Jan de Vet, Andries Jan Kuijpers als man van Maria de Vet en Jan Welten als de man van Pieternella de Vet. Diezelfde dag verdeelden de kinderen de goederen waarbij Hendrik de Vet alleen eigenaar werd.
 • Op 3 september 1763 verkocht Hendrik de Vet aan Ansem Kuijpers een huis, hof en aangelag in hett Kerkeind aan het Marktveld, aan beide zijden begrensd door de "gemene weg" (de huidige Martinetstraat en Molenstraat). De koopsom bedroeg 482 gulden.
 • In 1832 bij de invoering van het kadaster was de winkelier Jan Willem Kuijpers eigenaar van het huis op sectie E 43, groot 218 m², en de naastgelegen moestuin sectie E 42 ter grootte van 475 m².
 • Op 25 juni 1861 vond de boedelscheiding plaats tussen de kinderen van wijlen Jan Willems Kuijpers en diens vrouw Henrica Goossens (1794-1859). Zowel de onroerende goederen als de meubilaire goederen gingen daarbij naar de gezamenlijke kinderen, uitgezonderd dochter Elisabeth die in Hasselt woonde en een vergoeding van 340 gulden ontving.
 • In 1895 voegde bakker Jan Kuijpers (1840-1897) de percelen sectie E nummers 42 en 1496 samen en bouwde daarop een huis. Het huis en de tuin kregen het kadastrale sectienummer 1747 en had een oppervlakte van 470 m².
 • Op 7 januari 1898 kregen de gezamenlijke drie kinderen van Jan Kuijpers, die op 27 maart 1897 overleed, de eigendom.
 • Op 6 maart 1899 droegen de kinderen de eigendom over aan hun zus Hendrina Arnoldina Maria Kuijpers (1869-1938) die later huwde met de Astense timmerman en gemeenteopzichter Johannes van Deursen.
 • Op 1 augustus 1901 verkocht Johannes van Deursen het huis met de tuin voor 2300 gulden aan de Amsterdamse kassier Willem Warnsinck.
 • In 1910 verkocht Warnsinck het geheel aan de Vlierdense burgemeester Johannis Joseph Janssens (1870-1952).
 • In 1922 verkocht Janssens, die inmiddels burgemeester te Schijndel was, huis en tuin aan schoenmaker Toon van den Heuvel. Hij bleef tot zijn sterven op 12 december 1962 in dit huis wonen.
 • Het huis werd van 1 mei 1962 tot 7 september 1964 bewoond door Johannes A.G. van de Kruijs.
 • Op 7 december 1964 werd het pand publiek verkocht nadat onderhandelingen tussen de erven Van den Heuvel en de gemeente over de onderhandse verkoop waren stuk gelopen. Daarbij werd de gemeente eigenaar voor 32.600 gulden.
 • Op 10 maart 1965 werd het pand gesloopt. De gemeente richtte het terrein in als parkeerplaats.
 • In 1982 verkocht de gemeente het terrein aan de Rabobank, die het terrein mede benutte voor nieuwbouw.