U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Martinetstraat 1

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vermoedelijk één van de oudste foto's van het huis, rechts in beeld, vermoedelijk niet lang na 1895.
Links van het midden de woning Martinetstraat 1, met de drie schoorstenen, 1952.
Links zien we het huis Martinetstraat 1, met de fraai vormgegeven ingang op de hoek, 1953.
Idem, helemaal links is nog net de entree te zien.
Het huis, rechts in beeld, in september 1959.
Blik op de oneven zijde van de Martinetstraat, vroege jaren 60.
De bouwplaats na sloop van Markt 12 en Martinetstraat 1, ca 1964.
Geheel rechts is nog net Martinetstraat 3 te zien. Het pand zou later gesloopt worden om een parkeerplaats voor de bank aan te leggen.
Op deze foto is goed te herkennen dat behalve het oude Markt 12 ook een rij huizen aan de Martinetstraat gesloopt was: Martinetstraat 1, Martinetstraat 3 en Martinetstraat 5.
De situatie na de sloop van een aantal panden aan de overzijde van de weg, rond 1981.De gele containerkeet van de Wereldwinkel

Martinetstraat 1 is een voormalig adres in Deurne.


Ligging[bewerken | brontekst bewerken]

Direct naast het bekende geboortehuis van Johannes Florentius Martinet op het adres Markt 12 stond in de huidige Oude Martinetstraat het pand met het vroegere adres Martinetstraat 1. De verspringing in de gevel rechts van de ingang van Markt 14 geeft ongeveer aan waar het vroegere pand Martinetstraat 1 begon.[1]

Vroege geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De vroegste vermelding van het huis dateert uit 1701, toen volgens het (kennelijk later bijgewerkte?) verpondingsregister de weduwe van Louis Caesteker de eigenaresse was. Zij bezat het pand ook nog in 1736; bewoner was toen Gevert vander Veen. In 1738 werden huis, hof en aangelag, groot 19 roeden, verkocht. Verkopers waren Eva en Susanne Kuijpers, kleindochters van Caesteker, en de koper was Arnold van de Mortel. Tot 1765 behield hij het pand. In die tijd werd het bewoond door Engelbert Guij en Hermanus vande Water (1741), Casper Steijn en Jan Pennings (1746), Paulus vande Moosdijk en Jan Slaats (1751), Jan Slaats en de weduwe Adriaan van de Mortel (1756) en Pieter vande Mortel en Jan Slaats (1756).[2]

In 1765 deed Arnold van de Mortel afstand van zijn tochtrecht ten behoeve van zijn kinderen. Als eigenaar werd vervolgens Albertus Giebels vermeld, en daarna zijn weduwe. Zij deed het huis voor 360 gulden van de hand aan Johanna Cuijpers en Jan Willem Cuijpers. Dat gebeurde in 1816. In de tijd van Giebels woonden in het huis: Giebels zelf (1766, 1771, 1781), Willem Guns (1771), Tomas Brangers (1776), Jan Welten en een pruisisch sergeant (1786), Francis Fransen en de weduwe Antonij Welten (1791), Willem van Lierop en Adriaan Jan Ansem van de Mortel (1798) en Dielis Knapen en Jan van Hout (1803).[3]

Ontwikkeling vanaf 1832[bewerken | brontekst bewerken]

In 1832 stond hier al een huis, kadastraal bekend als E 43 en eigendom van Ansems zoon Jan Willem Cuijpers, winkelier, met erf groot 218 m². Rechts ervan, waar later Martinetstraat 3 gebouwd zou worden, lag zijn moestuin van 475 m².[4] Op 25 juni 1861 vond de boedelscheiding plaats tussen de kinderen van wijlen Jan Willem Kuijpers en diens vrouw Henrica Goossens. Zowel de onroerende goederen als de meubilaire goederen gingen daarbij naar de gezamenlijke kinderen, uitgezonderd dochter Elisabeth die in Hasselt woonde en een vergoeding van 340 gulden ontving. In 1868 vond alsnog een boedelscheiding tussen de kinderen plaats.[5]

De nieuwe eigenaar was de bakker Jan Kuijpers c.s.[6] Rond 1895 (dj. 1896) liet Kuijpers in zijn tuin een nieuw huis bouwen; zie daarvoor Martinetstraat 3. Zijn oude huis, Martinetstraat 1, kreeg rond die tijd het huisnummer A.226. Inmiddels werd het omschreven als huis, bakhuis en erf. Toen ernaast het nieuwe huis werd gebouwd, werd een onbebouwd deel van die tuin bij dit huis en erf gevoegd. Huis en tuin stonden vanaf dat moment bekend als perceel E 1746, terwijl Martinetstraat 3 de aanduiding E 1747 kreeg. Ook Markt 12 was in zijn bezit, zie aldaar voor meer informatie. De tuin tegen de achtergevel van Martinetstraat 1 hoorde bij Markt 12, terwijl de eigen tuin van Martinetstraat 1 rechts van het pand lag; de percelen waren sterk met elkaar verweven.[7]

Na de dood van hun vader kregen de kinderen Kuijpers de bezittingen, waaronder het cluster van huizen aan het begin van de Martinetstraat. Het pand E 1746 werd rond 1899 (dj. 1900) verkocht, terwijl de omliggende panden in handen van de familie Kuijpers bleven.[8] Koper was de voerman Jan van Deursen uit de Heuvelstraat. Hij verhuurde het huis. Na zijn dood in 1917 ging het in eigendom over naar zijn ongehuwde dochter, de modiste Nella van Deursen. Die woonde er met haar zus in bij hun tante Nel Lammers.[9] Het huis had daarna de adressen A.170 en F.85. Rond 1920 (dj. 1921) werd het samengevoegd met een aangrenzend perceel, E 1940 (gedeeltelijk), tot het nieuwe E 2017. Na de dood van Nel werd het in 1940 (dj. 1941) geveild.[10]

Koper op deze veiling waren Hub van der Heijden, hotelhouder, en consorten, en zijn zus Dien, hotelhoudster. Drie jaar na hun aankoop verkochten zij het pand alweer.[11] De nieuwe eigenaar was de landbouwopzichter Piet Smeets, hun zwager, die op adres Molenlaan 32 woonde. Mogelijk bleef de familie Van der Heijden er wel wonen, als huurders van Smeets.

In dj. 1957 werd het perceel opnieuw opgemeten, ten tijde van een grote kadastrale hermeting van het centrum van Deurne. Daarna werd K 341 de nieuwe kadastrale aanduiding. Inmiddels was ook het formele adres Martinetstraat 1 vastgelegd. Rond 1960 (dj. 1961) werd het huis verkocht aan De Vereniging Boerenleenbank.[12] Die verkocht vervolgens een deel aan de gemeente, terwijl het resterende deel bij het erf van het nieuwe bankgebouw werd gevoegd. Alhoewel niet letterlijk in het kadastraal archief opgeschreven, moet het huis gesloopt zijn ten behoeve van de nieuwbouw van de Boerenleenbank Deurne in 1963.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Het pand Markt 12 stond veel verder naar voren dan het latere Boerenleenbank resp. Rabobank-gebouw.
 2. Th. Meulendijks, Het Derp, ene zijde Kerkeind, andere zijde Vreekwijk.
 3. Th. Meulendijks, Het Derp, ene zijde Kerkeind, andere zijde Vreekwijk.
 4. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 331
 5. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 1820
 6. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 2155
 7. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 2155
 8. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 3806
 9. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 2735
 10. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 5134
 11. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 7330
 12. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 7505