U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Leonardus van den Eijnden (1846-1921)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leonardus van den Eijnden
Persoonsinformatie
Volledige naam Leonardus van den Eijnden
Roepnaam Leo
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 29 oktober 1846
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 2 maart 1921
Partner(s) Petronella Berkers 1842-1908)
Beroep(en) arbeider, landbouwer, directeur, wethouder, raadslid
Stamboom.png Van den Ei(j)nde(n)

Leonardus (Leo) van den Eijnden (1846-1921) had als raadslid, wethouder en bestuurslid in landbouworganisaties grote betekenis voor de ontwikkeling van Deurne aan het eind van de negentiende en begin twintigste eeuw.


Hij was een zoon van Johannes van den Eijnden (1817-1883) en Everdina Rooijakkers (1820-1880).

Leo huwde op 28 april 1876 in Lierop met Petronella Berkers, (Aarle Rixtel 7 oktober 1842 – Deurne 20 mei 1908), dochter van Josephus Berkers (Aarle-Rixtel 1812-1880 Lierop) en Catharina Martens (Bakel 1808-1878 Lierop).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

  1. Johannes, (Vlierden 6 maart 1877 - Deurne 14 november 1903). Hij bleef ongehuwd.
  2. Josephus, (Asten 8 juli 1878 - Deurne 26 maart 1945). Hij huwde met Anna Maria Joosten (1877-1945).
  3. Everdina, (Deurne 4 december 1880). Zij werd kloosterlinge zuster Antonarda.
  4. Carel Henricus, (Deurne 23 maart 1884 - Deurne 13 juni 1942). Hij huwde met Johanna Antonia Cuijten (1892-1964).

Leo vestigde zich met Petronella op 20 januari 1877 in Vlierden, waar hun eerste kind geboren werd. Ze verhuisden op 18 december 1877 naar Asten. Na de geboorte van hun tweede kind, kwamen ze op 23 november 1880 terug naar Deurne om vervolgens weer op 25 februari 1896 van Deurne naar Bakel te verhuizen. Uiteindelijk kwam hij weer terug om op Vreekwijk B.174 te gaan wonen.

Op 9 juli 1901 werd hij voor de eerste keer als raadslid benoemd van de gemeente Deurne en Liessel en heeft later als wethouder tot en met augustus 1919 de belangen van de gemeente behartigd.

Rond 1902 was Leo van den Eijnden directeur van de Roomboterfabriek Het Derp waar hij toen twee mannen in dienst had. Hij was in 1910 een van de medeoprichters van zuivelfabriek Sint Isidorus te Deurne en zat in het oprichtingsbestuur van Boerenbond Deurne.

Na zijn benoeming arriveerde Johannes Casper van Beek (1877-1951) op woensdag 21 november 1917 per trein in Deurne. Aan het station werd hij opgewacht door Leo, zijn collega-wethouder en de secretaris, waarna hij per rijtuig door de met vlaggen versierde straten naar het gemeentehuis werd gereden. In het gemeentehuis nam Leo als oudste wethouder het woord.

Als oudste wethouder acht ik mij verplicht u namens den raad bij gelegenheid van de aanvaarding uwer betrekking als burgemeester dezer gemeente, welkom te heeten in deze vergadering. Het heeft Hare Majesteit, onze geëerbiedigde Koningin behaagd U te benoemen tot burgemeester van eene der belangrijkste plattelandsgemeenten van Noord-Brabant, van de ons allen dierbare gemeente Deurne en Liessel. Aan deze betrekking zijn vele en gewichtige lasten verbonden, doch gaarne vertrouwen wij op de keuze van Hare Majesteit. In Uwe handen zijn de belangen onzer gemeente veilig: door U zal van de gemeente Deurne gemaakt worden wat er van te maken is, n.l. een der flinkste en bloeiendste gemeenten dezer provincie. Ik kan U verzekeren dat u de hechte steun van den raad niet zal ontbreken, die zeer zeker met U zijn beste krachten zal aanwenden om vereenigd samen te werken ter bevordering der belangen, zoowel die der gemeente in het bijzonder als die der ingezetenen in het algemeen, en in die verwachting roep ik u nogmaals toe: “Wees welkom; en leef nog lang, gelukkig en tot welzijn der gemeente”.

Na zijn speech hing Leo van den Eijnden de nieuwe burgemeester de ambtsketen om.