U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

LEES MIJ EERST

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Privacy

Het privacybeleid van DeurneWiki is identiek aan het nlwikipedia:Wikipedia:Privacybeleid. Voor nog levende personen geldt dat persoonlijke gegevens uitsluitend mogen worden gepubliceerd voor zover deze persoon daar zelf toestemming voor heeft verleend.

Algemeen

Je zou het een initiatief kunnen noemen ter ondersteuning van het “kennismanagement” bij de heemkundekring H.N. Ouwerling). Het historisch beeldmateriaal van de heemkundekring is gigantisch groot. Er zijn diverse werkgroepen die ieder op hun eigen terrein onderzoek doen, feitenmateriaal verzamelen en conserveren. Onderlinge kruisbestuiving van de werkgroepen was echter moeilijk cq beperkt en het aanwezige historische materiaal kan nu via DeurneWiki veel toegankelijker gemaakt worden voor de gemiddelde (ex) Deurnenaar.

DeurneWiki is een project met als doel een open content, complete, up-to-date, en betrouwbare gemeentewijde Deurne-ecyclopedie te maken op het internet. DeurneWiki maakt gebruik van de wiki-software MediaWiki, die ook door Wikipedia gebruikt wordt. DeurneWiki is alleen beschikbaar in de Nederlandse taal.

Filosofie

Een wiki is een open platform waar een ieder kan reageren op wijzigingen van anderen. Doordat een ieder vrij is de inhoud te wijzigen kan snel een compleet en kwalitatief stuk informatie worden gegenereerd.

De vele experts die intern én extern aan Heemkundekring H.N. Ouwerling verbonden zijn kunnen nu, ieder op hun eigen kennisgebied, historische bevindingen op DeurneWiki achterlaten. De ene werkgroep kan dat doen in de vorm van tekst en de andere werkgroep kan dat op elk gewenst moment aanvullen met beeldmateriaal, illustraties etc….

DeurneWiki is niet plaatsgebonden. Deurnenaren die naar elders binnen Nederland verhuisd zijn of zelfs geëmigreerd zijn naar een ver buitenland kunnen nog altijd hun bijdrage op DeurneWiki achterlaten cq DeurneWiki raadplegen.


DeurneWiki is een historische encyclopedie en de pagina's van DeurneWiki zijn dus encyclopedieartikelen. Wat er dus níet in DeurneWiki hoort te staan, is:

Een discussieforum of een plaats om te kletsen
Houd het primaire doel voor ogen: encyclopedieartikelen maken en verbeteren, niet discussiëren en kletsen. Uitzondering zijn de overlegpagina's van de gebruikers.
Woordenboekdefinities
Een woordenboek van gewone Nederlandse woorden die niet een onderwerp aanduiden waarover redelijkerwijze een Deurnes encyclopedieonderwerp zou kunnen/moeten worden gemaakt. DeurneWiki is niet bedoeld als woordenboek of reclamefolder. Wel is het mogelijk, zelfs wenselijk, dat een artikel begint met een definitie of korte beschrijving van het onderwerp.
Een lijst van dergelijke definities
Wel kan een artikel bestaan uit niet meer dan verwijzingen naar andere pagina's met eventuele definities. Dit in het bijzonder als een woord in meerdere betekenissen in de encyclopedie zou kunnen staan - je kunt dan het trefwoord gebruiken om naar de diverse afzonderlijke pagina's te verwijzen.
Wetenschappelijke verhandelingen
Veel artikelen kunnen inhoudelijk wel dicht in de buurt komen van wetenschappelijke verhandelingen, maar de inhoud is dan doorgaans evengoed globaler en het streven is zo veel mogelijk, dat zij juist ook te begrijpen zijn door leken. Artikelen die alleen voor vakgenoten of zelfs specialisten te begrijpen zijn, horen eerder in vakbladen thuis dan in een encyclopedie.
Propaganda
Een artikel kan wel melden wat de diverse opiniegroepen zeggen (bij controversiële onderwerpen kan dat zelfs noodzakelijk zijn), maar is niet in balans als je maar één van die groepen aanhaalt. Als je dit doet moet je uiteraard bronnen citeren. Blijf alsjeblieft streven naar een zo groot mogelijke objectiviteit.
Opstellen die je eigen ideeën over een onderwerp weergeven
DeurneWiki is er om de canon (cultuur) van onze kennis over Deurne weer te geven; daar kan jouw idee toevallig tussen zitten, maar encyclopedische artikelen zijn niet de plaats voor verkondigingen van jouw persoonlijke overtuigingen.
Persoonlijke webruimte
DeurneWiki stelt geen "gratis" webruimte ter beschikking om uitsluitend je eigen ding te doen: informatie of andere inhoud die niet relevant is voor de DeurneWiki webencyclopedie hoort hier niet thuis. Voor media (afbeeldingen, geluidsfragmenten,...) die geüpload worden houdt dit in dat ze ook werkelijk gebruikt worden op andere pagina's, zo niet kunnen ze misschien nog op Wikimedia Commons geplaatst worden. Voor persoonlijke pagina's wordt gevraagd alleen die informatie te verspreiden die bijdraagt tot DeurneWiki, bijvoorbeeld je interessegebieden, of in het algemeen: alles wat bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen iedereen die meewerkt aan deze webencyclopedie.
Verzamelingen van externe links
Opnieuw, dit kan zeker wel een onderdeel van een pagina zijn, niet het artikel zelf. Ook niet goed is een lijst van tien links onder een artikel van drie regels. DeurneWiki is geen plek om je eigen website te promoten.
Vragen om informatie
De rode links in een artikel zijn niet bedoeld om naar informatie te vragen maar om zelf een artikel over het betreffende onderwerp te schrijven.
Onderzoeksforum
DeurneWiki is niet de plek om speculaties uit onderzoeken neer te zetten.
Glazen bol
DeurneWiki is geen verzameling onverifieerbare speculatie. Een artikel over een toekomstige gebeurtenis is alleen DeurneWikiwaardig als het bijna zeker is dat de gebeurtenis plaats gaat vinden, er onafhankelijke bronnen bericht over het onderwerp hebben gegeven, en de informatie betrouwbaar is.
Een platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen
DeurneWiki is een encyclopedie waarin beschrijvingen thuishoren. Maar dat moet wel over zaken of personen gaan die een enige mate van bekendheid (zouden mogen) genieten. Het is niet de bedoeling om die bekendheid te suggereren of te creëren door hier een artikel over jezelf of je voorouders, voor zover ze geen rol in het openbare leefden speelden, te plaatsen.
Reclame
Een artikel van DeurneWiki mag geen aanprijzing zijn voor een product of een dienst.
genealogie
Als over een persoon buiten de geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens, geen bijzonderheden te melden zijn dan is daarmee een eigen artikel van deze persoon niet gerechtvaardigd. Eventueel kunnen deze gegevens wel worden opgenomen in een artikel over de desbetreffende familie, dus met vermelding van gegevens over voorouders en nageslacht.
Anarchistische gemeenschap
DeurneWiki is vrij en open, maar die vrijheid en openheid worden beperkt wanneer die het hoofddoel storen, nl. het schrijven van een encyclopedie. Daarom is DeurneWiki niet een forum voor onbeperkte vrijheid van meningsuiting. Het feit dat DeurneWiki een open, zelfregulerend project is wil niet zeggen dat enig deel van zijn doel te maken heeft met het onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van anarchistische gemeenschappen. Ons doel is het scheppen van een encyclopedie, niet het testen van de grenzen van anarchisme.
Democratie
DeurneWiki werkt op basis van consensus, niet op basis van stemmen. Argumenten horen het uitgangspunt te zijn bij een discussie. Soms kan er wel een opiniepeiling gehouden worden, maar die heeft verder geen consequenties.
Bureaucratie
DeurneWiki is geen rechtbank, en de regels zijn niet het doel van de gemeenschap. Het is niet de bedoeling dat er veel onnodige instructies gegeven worden. Een mogelijke procedurele fout bij het plaatsen van iets, zoals een idee of een nominatie, is geen reden om dat voorstel ongeldig te verklaren. Volg de geest, niet de letter, van regels, richtlijnen en procedures, als je denkt dat ze tegenstrijdig zijn. Als de regels in de weg zitten bij het opbouwen van de encyclopedie mogen ze genegeerd worden. Onenigheden moeten opgelost worden door middel van een op DeurneWiki gebaseerde discussie, niet door het blijven vasthouden aan regeltjes en procedures.