Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Heuvelstraat 29

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Het pand Heuvelstraat 29 in 1905. op dat moment woonde notaris Van Riet nog in het huis. De Helmondschedijk na de kruising was toen nog zo smal en dicht begroeid dat de boerderij aan de overkant niet te zien was. De sloot links naast de haag diende als open riool.
Het is (nog) onbekend wanneer deze foto gemaakt is. Het perceel is hier afgemaakt met een smeedijzeren hekwerk.
In dit pand is een Chinees restaurant gevestigd. Aangrenzend de door brand verwoeste Bar-disco D'n Schelft, Helmondseweg 35.
Foto: collectie Jan Vermazeren

Het pand op de hoek HeuvelstraatHelmondseweg, het huidige adres Heuvelstraat 29, behoort tot de oudste gebouwen in de gemeente Deurne maar heeft geen monumentale status.


Op 4 januari 1782 kocht kolonel Christiaan Leonhardi in Deurne van Gerrit Hamden "een perceel groenland ontbloot van het houtgewas om daar een huis te bouwen". Het huis kwam rond 1786 gereed waarna het gezin van Christiaan Leonhardi er ging wonen. Het huis is anno 2016 nog terug te vinden op het huidige adres Heuvelstraat 29.

Opvolgende bewoners[bewerken]

  • Dochter Carolina, geboren 19 september 1779, huwde in 1800 met Gerrit van Riet (1776-1850) secretaris en notaris en in 1810 de eerste burgemeester van de gemeente Deurne en Liessel. Zij werden de eerstvolgende bewoners van dit huis.
  • Daarna werd het huis bewoond door Carel Lodewijk van Riet (1813-1880), net als zijn vader ook notaris.
  • Na het overlijden van Carel Lodewijk vestigde zich in 1881 een neef Karel Theodorus van Riet (1844-1907) in het huis en nam er het notarisambt tot aan zijn overlijden waar.
  • Alida Aartje van der Breggen (1855-1922), zijn weduwe, verhuisde naar Oegstgeest en haar zoon naar Harderwijk. Blijkens een proces verbaal van openbare verkoping van 25 februari 1908 werd de woning openbaar verkocht en toegewezen voor 3800 gulden aan de buurman Hendricus Brouwers (1853-1932). In het Bewijs van Eigendom, eveneens opgemaakt op 25 februari 1908 door notariskantoor A.F.H. Hockers uit Asten, werd het gekochte omschreven als: "Het huis en tuin gelegen te Deurne, kadaster Sectie B. no 1285 groot 35 aren 15 centiaren.
  • Boterhandelaar Joseph Elisa Tielens (1873-1961) uit Helmond huurde het pand van Hendricus Brouwers en vestigde zich op 23 juni 1908 met zijn gezin in dit pand en startte er zijn Boterhandel Jos Tielens. Het perceel grensde toen ten noorden aan de Helmondschedijk en ten Zuiden aan een perceel van H. Goossens, ten westen aan de boerderij De Schelft van Hendricus Brouwers en ten oosten aan de Heuvelstraat.
  • Jos Tielens moet op een nog onbekend moment eigenaar van het pand geworden zijn want conform een "Copie eener Akte van Verkoop en Koop door Joseph Elisa Tielens Koopman te Deurne", opgemaakt op 2 september 1930 door notaris De Leeuw, werd door Jos Tielens verkocht aan:
A): Johannes Antonius van Nunen (1892-1976)
Een perceeltje tuin kadastraal bekend Gemeente Deurne in Sectie B. Het zuidoostelijke gedeelte van nummer 1608, en wel dat gedeelte dat wordt afgescheiden en gelegen is, ten oosten van een lijn getrokken op een afstand van ongeveer drie meter achten twintig centimeter van den zuidoostelijk hoek van het perceel Sectie B nummer 1608, en zuidwestelijke , ter diepte van ongeveer zeventien meter, op niets uitloopende tegen de noordelijke grenslijn van het perceel Sectie B nummer 1576 eigendom van Johanes Antonius van Nunen voornoemd, zoals is afgepaald, groot ongeveer achtentwintig centiaren, of zoveel meer of minder als bij latere afmeting zal blijken, en zulks voor den prijs van twee gulden vijftig cent per vierkanten meter, alzoo uitmakende, de som van zeventig gulden.
B): Josephus Hubertus Coopmans (1898-1962)
Een perceel tuin "bouwterrein", kadastraal bekend Gemeente Deurne in Sectie B zuidelijk gedeelte van nummer 1608, met een frontbreedte van ongeveer veertien meter zeven en negentig centimeter, aan de achterzijde ter breedte van ongeveer zeven meter, vijf en tachtig centimeter, en ter diepte van ongeveer een en veertig meter, zoals is afgepaald groot ongeveer vijf aren, en zes centiaren, of zoveel meer of minder als bij latere afmeting zal blijken, en zulks voor den prijs van twee gulden vijftig cent per vierkanten meter, alzoo uitmakende, de som van Een duizend twee honderd vijf en zestig gulden.
C): Johannes Josephus Hubertus van Griensven (1895-1966)
Een perceel tuin "bouwterrein", kadastraal bekend Gemeente Deurne in Sectie B zuidelijk gedeelte van nummer 1608 middengedeelte van nummer 1608, ter breedte van ongeveer twaalf meter, en ter diepte vanongeveer een en veertig meter. zoals is afgepaald groot ongeveer vier aren, twee en negentig centiaren, of zoveel meer of minder als bij latere afmeting zal blijken, en zulks eveneens voor de som van twee gulden vijftig cent per vierkanten meter, alzoo uitmakende, de som van Een duizend twee honderd dertig gulden.

Verdere bewoners[bewerken]

Onbekend is nog hoe lang Jos Tielens eigenaar van het restperceel is gebleven cq of onderstaande personen als huurder of eigenaar het pand bewoond hebben:

Bron[bewerken]

  • Archief erven familie Tielens-van Baars