Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Blijf ons steunen door lid of vriend te worden.
10 jaar DeurneWiki - Deurne op de kaart gezet
Arrow Blue Right 001.svg Kaartenexpositie in het gemeentehuis
Arrow Blue Left 001.svg

Help:Afbeeldingen

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Help:Afbeeldingen

Afbeeldingen zoeken[bewerken]

In de Minicursus DeurneWiki voor beginners kun je onder het kopje Snel een foto zoeken vinden hoe je gemakkelijk naar afbeeldingen kunt zoeken.

Voorwaarden voor opname van afbeeldingen In DeurneWiki[bewerken]

In DeurneWiki is de beeldbank van heemkundekring H.N. Ouwerling opgenomen. Vóór opname van afbeeldingen in DeurneWiki dienen de volgende stappen doorlopen te worden.

 1. Niet alle aangeboden afbeeldingen zijn geschikt voor opname in de beeldbank. Zo worden familiekiekjes, met uitzondering van (gezins)portretfoto's, niet opgenomen tenzij de afbeelding verbonden is aan een bijzonder verhaal of gebeurtenis. Ook complete fotoseries van zaken als huisinterieurs, grafmonumenten, recepties, openingen, evenementen enzovoort. komen als regel niet in aanmerking voor opname in het beeldarchief op DeurneWiki. Mochten dergelijke series voor opname worden aangeboden dan wordt door de beheerders van het beeldarchief bekeken of eventueel een kleine selectie uit het aangeboden materiaal alsnog kan worden opgenomen. Daarbij wordt naast de cultuurhistorische waarde ook gelet op fotografische kwaliteit van het materiaal.
 2. Foto(serie)s die niet geschikt bevonden zijn voor opname in DeurneWiki kunnen door leden van heemkundekring H.N. Ouwerling desgewenst voor het nageslacht bewaard worden door de series zelf op te nemen in de interne database Docu-Data-Deurne.
 3. Als een foto geschikt bevonden wordt voor opname in de beeldbank dan wordt vooraf nagegaan of de foto al aanwezig in in de beeldbank, door op de meest relevante trefwoorden (namen van personen, gebouwen, straten, de beeldbank te doorzoeken.
 4. Als de foto al aanwezig is in de beeldbank dan wordt nagegaan of de nieuw aangeboden foto kwalitatief beter is dan de reeds aanwezige. Zo niet, dan wordt deze niet opgenomen.
 5. Als een foto is ingescand met witte rand dan wordt die vóór opname weggesneden.
 6. Afbeeldingen die in de beeldbank zijn opgenomen worden door de beheerders van de beeldbank in hoge resolutie bewaard en op DeurneWiki in lage resolutie (minder dan 80 kB) voor gebruik beschikbaar gesteld.
 7. Foto's die niet in een artikel worden gebruikt én geringe informatiewaarde hebben, kunnen worden voorgedragen voor verwijdering en door de beheerder worden verwijderd.

Beschrijving van afbeeldingen in DeurneWiki[bewerken]

Beschrijf niet meer dan wat de foto laat zien.
Bij de beschrijving van een afbeelding dient men zich zo veel mogelijk te beperken tot datgene wat op de afbeelding te zien is: wie/wat-waar-wanneer en indien bekend de fotograaf. Daarbij worden, waar mogelijk, koppelingen gemaakt naar personen of zaken die elders in DeurneWiki beschreven zijn.

Zo is het bijvoorbeeld bij een afbeelding van een gebouw voldoende om de straat, het adres en het jaar van de opname te noemen. Nadere bijzonderheden over de bewoningsgeschiedenis en de bewoners kunnen teruggevonden (en eventueel geplaatst) worden in de artikelen waarmee in de beschrijving van de afbeelding gekoppeld is. Zo wordt bijvoorbeeld een pand beschreven met het (voormalig) adres en gegevens over de bewoners/eigenaars van dat pand in een artikel over het betreffende adres.

Beschrijving van personen op afbeeldingen geschiedt van links naar rechts en van voor naar achter. Als meerdere rijen moeten worden beschreven dan wordt vanwege de overzichtelijkheid iedere rij op een nieuwe regel begonnen. De gebruikelijke notering is dus als volgt: vlnr.:

 • 1e rij: ...
 • 2e rij: ...

Het heeft de voorkeur om de personen als volgt te beschrijven:

 • Als de afgebeelde persoon waarschijnlijk ooit een eigen pagina op DeurneWiki zal krijgen:
[[de volledige voornamen en achternaam (geboortejaar-overlijdensjaar)]]. Als de volledige voornamen en/of geboorte- en overlijdensjaar onbekend zijn dan kan volstaan worden met de roepnaam + achternaam. De familierelaties worden bij voorkeur niet bij de foto's beschreven maar in het (nog aan te maken) artikel van de betreffende persoon.
 • Als de afgebeelde persoon waarschijnlijk geen eigen pagina op DeurneWiki zal krijgen, maar een van de ouders heeft wel een eigen pagina of zal die wel krijgen:
[[de paginanaam van de ouder|de roepnaam van het kind]]
 • Als de afgebeelde persoon geen Deurnenaar is/was, kan volstaan worden met de roepnaam + achternaam.

Als bij afbeeldingen van personen in de beschrijving een koppeling gemaakt wordt naar een artikel van een persoon, dient er rekening mee te worden gehouden dat zo'n koppeling kan verwijzen naar een zogenaamde doorverwijspagina. Zo is bijvoorbeeld bij een afbeelding met Johan Engels niet voldoende om in de bewerkingspagina de koppeling [[Johan Engels]] te maken maar moet ook de juiste pagina worden ingevuld, bijvoorbeeld [[Johan Engels (1922-2003)|Johan Engels]].

Bij afbeeldingen van kinderen en ongehuwden wordt bij hun namen een koppeling gemaakt naar de (gewenste) pagina van het ouderlijk gezin in casu de vader. Bij afbeeldingen van gehuwde vrouwen die geen eigen pagina hebben, wordt een koppeling gemaakt naar de (gewenste) pagina van de echtgenoot.

Bij het beschrijven van gebeurtenissen zoals koperen, zilveren, gouden jubilea enz. wordt zo veel mogelijk eenduidig de aanduiding 12½-jarig(e), 25-jarig(e), 50-jarig(e) enz. gebruikt, inclusief het tussenstreepje.

Fotogalerij[bewerken]

Als van een artikel veel foto's beschikbaar zijn, kan het aantrekkelijk zijn om, onder aan de pagina, een fotogalerij toe te voegen. Dat gebeurt met het sjabloon gallery.

Bij gebruik van onderstaand sjabloon:

{{Gallery
| titel= Voorbeeld van een fotogalerij
| breedte=180
| 10.006.jpg|dit is foto 10.006
| 10.007.jpg|dit is foto 10.007
| 10.008.jpg|dit is foto 10.008
| 10.009.jpg|dit is foto 10.009
| 10.010.jpg|dit is foto 10.010
}}

Is het resultaat:

Voorbeeld van een fotogalerij
dit is foto 10.006
dit is foto 10.006  
dit is foto 10.007
dit is foto 10.007  
dit is foto 10.008
dit is foto 10.008  
dit is foto 10.009
dit is foto 10.009  
dit is foto 10.010
dit is foto 10.010  

Door het getal achter de breedte te wijzigen worden de foto's groter of kleiner getoond.

Een andere methode is:

<gallery caption="Voorbeeld van een fotogalerij" widths="150" heights="100">
10.006.jpg|dit is foto 10.006
10.007.jpg|dit is foto 10.007
10.008.jpg|dit is foto 10.008
10.009.jpg|dit is foto 10.009
10.010.jpg|dit is foto 10.010
</gallery>

geeft als resultaat: