U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Haageind 27

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Langgevelboerderij
05.090.jpg
"OJC De Roos" aan het Haageind in Deurne.
Foto: collectie gemeente Deurne
Locatie Haageind 27, Deurne
Gebruik als jeugdhonk
Monument status Gemeentelijk monument
Interieur OJC De Boerderij.
Foto: collectie Ton Hartjens

Op het adres D.18, na 1 januari 1955 Haageind 27, staat een monumentale langgevelboerderij.

Korte bewonings- en eigendomsgeschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

 • Op 30 december 1608 vond een erfdeling plaats van de goederen, nagelaten door wijlen Jan Willems van Oss en diens vrouw Ida. Al het onroerend goed ging naar Antonius Snoecx als man van Heijlke Michiel van Oss.
 • Op 7 november 1624 verdeelde Heijlke Michiel van Oss, de weduwe van Antonius Snoecx, haar onroerende goederen. Het huis in het Haageind ging naar Joseph Hendrick Josephs, de man van haar dochter Hendricksken Snoecx.
 • Op 22 juli 1711 gingen de schepenen van Deurne naar het sterfhuis van Aart Hendrik Jacobs, gehuwd met Catharina Josephs Verduijseldonk, en haalden daar een testament tevoorschijn uit een zakje, dat op 26 maart 1685 door genoemd echtpaar was opgemaakt voor notaris Jochem Kets uit Helmond. Er werden in dat testament geen bijzondere bepalingen opgenomen ten aanzien van het huis.
 • Op 23 september 1711 vond de erfdeling plaats tussen de erven van Aert Hendrik Jacobs en Cateleijn. De tweede en derde kavel gingen naar de kinderen van Claas Everts van Doerne, gehuwd met Alegonda Aert Hendrik Jacobs en de kinderen van Joseph de zoon, ieder kreeg de helft van een huis enz. groot 41 lopense naast de erven van Jan Martens, de waterlaat, de straat en de Keijserstraat.
 • Op 20 november 1727 vond een boedeldeling plaats waarbij de eerste kavel ging naar Evert Claassen van Deurne, Willem Peters van Hoof en Hendrik Hikspoors, zijnde de schuur, schop, paardenstal, boomgaard. De tweede kavel ging naar de kinderen Josephs: het voorste deel van het huis, gelegen naast Antoni van Lieshout aan de ene zijde en naast de Keisersstraat aan de andere zijde.
 • Op 18 maart 1728 verkochten de kinderen Josephs hun aandeel van hun huis enz. gelegen naast Antoni van Lieshout aan de ene zijde en de Keizerstraat aan de andere zijde voor 250 gulden aan Willem Peters van Hoof en aan Evert Claassen van Deurne.
 • Op 6 juni 1769 vond de boedeldeling plaats tussen Jan Joost Nooijen, als man van Peternel van Hoof, Wilbert Hendrik Claus, als man van Maria van Hoof, Nicolaas Everts van Deurne, (Hendrik van Gog, als man van Allegonda Evert van Deurne, Herman Nooijen, als man van Marie Evert van Deurne, en Simon Evert van Deurne, allen kinderen en erfgenamen van Paulina, de weduwe van Evert Claassen van Deurne, haar erfgoederen, waardoor het huis in het Haageind in het bezit kwam van Jan Joost Nooijen, gehuwd met Peternel van Hoof en aan Hendrik Hikspoors.
 • Op 12 november 1774 werd een inventaris opgemaakt van de goederen van Maria van Hoof, de weduwe van Willibrord Claus, ten behoeve van haar twee minderjarige kinderen Willem en Hendrik. Ze ging toen hertrouwen met Hendrik Hikspoors en bezat onder meer de helft van dit huis.
 • Op 18 maart 1785 verkochten de erven Van Hoof het huis waarin Claas Everts gewoond heeft aan Hendrik Hikspoors, gehuwd met Maria van Hoof. Het huis en erf was 5 lopensen en 27 roeden groot en was gelegen naast Martinus van Lieshout.
 • Bij de volkstelling van 1829 was Willem Claus de hoofdbewoner en had het huis als adres Haageind 84. Hier woonde toen tevens zijn halfzus Catharina Hikspoors met haar man Hendrik van Haandel en hun 9-jarig dochtertje Maria.
 • Bij de invoering van het kadaster in 1832 hadden de kinderen van Hendrikus Hikspoors het goed op sectie C 499, zijnde huis, schuur en erf, samen groot 570 m2, in gezamenlijk eigendom.
 • In 1870 werd, na de dood van de weduwnaar Hendrik van Haandel, gehuwd geweest met Catharina Hikspoors, hun dochter Maria van Haandel (1821-1910) eigenares en hoofdbewoonster van de boerderij.
 • Op 25 mei 1889 verkocht Maria van Haandel aan Andries Kuijpers onder andere de percelen C 499-500-501; het huis droeg toen huisnummer A 112.
 • Op 22 juli 1897 probeerde Andries Kuijpers zijn boerderij te verkopen maar de verkoop werd opgehouden.
 • Op 25 januari 1898 verkocht de landbouwer Andries Kuijpers de boerderij, zijnde huis, schuur, erf en tuin enz. en de percelen C 499, 500, 501, 1568 en 1660 voor de som van 1850 gulden aan landbouwer Louis de Martines. Deze bewoonde het huis samen met zijn broer Jan Samuel de Martines. Zij waren kinderen van de landbouwer Frederik de Martines en van Petronella van Gogh.
 • In 1912 werden de percelen C 499-500-501 samengetrokken tot perceel C 1964, zijnde huis en weiland groot 2607 m².
 • In 1915 verkocht Louis de Martines de boerderij aan brouwer Harrie Swinkels voor 3/4 en diens zoon Pieter Swinkels voor 1/4 deel.
 • Bij de hernummering in 1936 werd dit perceel, sectie K 117, zijnde huis, erf en boomgaard genoemd met een totale grootte van 2770 m².
 • In 1940 was er een geringe bijbouw, waardoor de totale vloeroppervlakte vergroot werd van 49 naar 59 m2.
 • Bij de grote brand van 17 mei 1948, waarbij op het Haageind vier huizen in vlammen opgingen, bleef deze boerderij dankzij enorme inspanningen van brandweer en vrijwilligers, evenals die van Manders (nu Hof van Deurne) bewaard.
 • De boerderij op het toenmalige adres Haageind D.18 werd bij gevechtshandelingen op 24 september 1944, de dag waarop Deurne bevrijd werd, licht beschadigd. [1][2][3]
 • In 1950 werd de boerderij uitsluitend eigendom van Pieter Swinkels.
 • Bij raadsbesluit van 16 juni 1970 werd besloten om de boerderij met de vrijstaande schuur op de hoek Haageind – Keizersstraat, kadastraal K 117, groot 2.770 m² aan te kopen van de eigenaar Pieter Swinkels. De boerderij werd toen gepacht door Franciscus Kuunders, een zoon van Joannes Wilhelmus Kuunders.
 • Op 21 december 1971 kocht de gemeente het pand aan met de bedoeling om het terrein voor woningbouw in te richten.
 • Bij notariële akte van 25-2-1972 maakte de gemeente Deurne het pand Haageind 27 pachtvrij.
 • Vanaf 1972 was hier jongerencentrum De Boerderij gehuisvest onder leiding van een jeugdwerker.
 • In de tuin verscheen het andere jeugdhonk Freeland, dat vanuit de Flemingstraat naar hier werd verplaatst.
 • Vanaf augustus 1983 heeft het pand de benaming OJC De Roos aan het Haageind in Deurne.

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • Jan Bakens - Beschrijving bewoningsgeschiedenis Haageind
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Rapport van opgenomen molestschade, opgemaakt op 1 mei 1946 door architect en taxateur P. Staals uit Valkenswaard.
 2. Zijn boerderij aan de Lage Kerk A.34 werd die dag totaal vernield en ging verloren.
 3. Rapport ter inzage ter beschikking gesteld door de familie Van Kinderen-Swinkels