Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Educatief Dienstencentrum

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Annemarie Flapper tijdens de eerste creativiteitsmarkt (Crea-markt) die op zaterdag 14 en zondag 15 september 1985 werd gehouden in De Vierspan en door het Educatief Dienstencentrum georganiseerd werd

Het Educatief Dienstencentrum werd in 1980 in Deurne opgericht.


Ontstaan[bewerken]

Het Educatief Dienstencentrum (EDC) was de eerste stichting voor volwasseneneducatie in Deurne. Rond 1980 ontstonden overal in Nederland projecten voor tweedekansonderwijs. In Deurne werd in 1980 het Educatief Dienstencentrum (EDC) opgericht. Het centrum werd gehuisvest in De Vierspan en het lesgeven was in handen van vrijwilligers.

Daarnaast gaf het EDC cursussen Nederlands aan buitenlanders – in die tijd Antillianen, Surinamers en Marokkanen - en lees- en schrijfcursussen aan analfabete Nederlanders.

Ook de Open School kwam naar Deurne. Docenten van het Helmonds Avondcollege gaven Nederlands, Engels en Algemene Ontwikkeling.

In 1981 verhuisde het EDC naar de bovenverdieping van De Wik in de Hellemanstraat. Het werklozenproject, de onderwijsstimulering en de Volksuniversiteit werden onderdeel van het EDC.

Basiseducatie en ROC Ter AA[bewerken]

In 1986 werd de Wet op de Basiseducatie ingevoerd. Daarin was opgenomen dat cursussen voortaan gegeven moesten worden door beroepskrachten. Vrijwilligers konden alleen nog worden ingezet als assistent van docenten. Deze professionalisering had ook tot gevolg dat uitgevers beter lesmateriaal produceerden, dat meer was toegespitst op de doelgroepen. Het Vormingswerk Jong Volwassenen (VJV) fuseerde in dat jaar met het EDC en daarmee werd ook vormingswerk onderdeel van de volwasseneneducatie. Onder de naam De Rombout vestigde de stichting zich in de voormalige kleuterschool aan de Romboutsstraat. Zo kwam de totale volwasseneneducatie in Deurne onder één dak. Maria Berkers was een van de docenten van het eerste uur.

Rond 1994 veranderde het cursusaanbod. Vluchtelingen kwamen via Vluchtelingenwerk Deurne en andere buitenlanders meldden zich voor cursussen Nederlands als tweede taal en computers deden hun intrede in het onderwijs. Vele honderden Deurnenaren leerden op De Rombout omgaan en werken met computers.

Na een fusie met de regionale stichting voor volwasseneneducatie De Leerkring werd De Rombout in 1996 onderdeel van het Regionaal Opleidingscentrum Ter Aa.

Verdere ontwikkelingen[bewerken]

Als gevolg van het overheidsbeleid nam het aantal cursisten voor Nederlands als tweede taal drastisch af. Ook werd bezuinigd op het budget voor het Vormingswerk.
De gemeenten waren niet langer verplicht cursussen in te kopen bij gesubsidieerde instellingen. De volwasseneneducatie moest gaan concurreren met commerciële instellingen. Dat betekent een nieuwe stap voor de volwasseneneducatie in Deurne.

Vrijwilligers[bewerken]

Dat de volwasseneneducatie in Deurne in 2005 vijfentwintig jaar bestond, was ook voor een belangrijk deel te danken aan de vele vrijwilligers die jarenlang met veel enthousiasme enorm veel werk verzet hebben.

Er vonden in de loop der jaren diverse fusies plaats. Van 1980 tot 2005 volgden naar schatting 20.000 mensen in Deurne een cursus bij de instelling voor volwasseneneducatie.

Vijfentwintigjarig bestaan[bewerken]

Donderdag 28 april 2005 vierde Centrum voor volwasseneneducatie ROC Ter Aa/De Rombout in De Vierspan het vijfentwintigjarig bestaan van de volwasseneneducatie in Deurne. De viering van het jubileum bestond uit een themabijeenkomst en uit een feest voor iedereen die ooit bij de volwasseneneducatie in Deurne betrokken was geweest.

’s Middags hield Wim Daniëls een voordracht over taal en taalontwikkeling en waren er diverse workshops waarin taal centraal stond.

’s Avonds trad Peter Aarts op en speelde de regionale band No Tango.