Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Dijkdoorbraak 1929

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Foto van de dijkdoorbraak van 1929.

Er was een grote dijkdoorbraak eind december 1929 in het Kanaal van Deurne.


Via een door Rijkswaterstaat gemetselde duiker stroomde de Soeloop onder het Kanaal van Deurne door. Precies op die plek ontdekt men tegen de avond een steeds groter wordende kolk in het kanaalwater. Door de invallende duisternis moest het zoeken naar het lek gestaakt worden. Later bleek dat het water langs de duiker af door de oostelijke dijk van het kanaal weglekte. De volgende ochtend was deze dijk al bezweken en het water stroomde over de peelvelden.

De dijkdoorbraak was zo'n drie kilometer zuidelijk van de plaats waar het jaar daarvoor ook al een dijkdoorbraak was geweest.

Met man en macht werd geprobeerd had gat te dichten. Er werd bij het gat zelfs een aak tot zinken gebracht om daarmee de kracht van het water wat af te remmen. Het was allemaal tevergeefs. Vervolgens werd besloten om bij de Hogebrug, ten zuiden van het gat, waar het kanaal wat smaller was, het kanaal af te dammen nadat er vanaf de brug zware palen en stammen in de kanaalbedding geheid waren. Voor het dichten waren zo'n 3000 zandzakken en vele handen van gemeentewerkers en vrijwilligers nodig. Hetzelfde gebeurde ten noorden van het gat. Met karren en vrachtwagens werd het zand aangevoerd.

Het lekkend gat werd ondertussen steeds groter en uiteindelijk werd de dijk over een breedte van acht tot tien meter weggeslagen door het water.

Het herstellen van het kanaal en de gestremde aan- en afvoer bij de fabrieken aan De Halte kostte de gemeente Deurne duizenden gulden.

Het voorval drukte de gemeente Deurne opnieuw met de neus op het feit dat de sluizen bij de monding van het kanaal in de Noordervaart van zeer slechte kwaliteit waren. Deze constatering was ook al bij de dijkdoorbraak van december 1928 gedaan, maar er was geen actie op ondernomen.

Een uitgebreid verslag van de dijkdoorbraak en de daarmee samenhangende werkzaamheden is te lezen in het dagblad De Tijd van 31 december 1929