Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

De eerste boeren in Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

De eerste boeren in Deurne waren, op grond van archeologische vondsten, al vóór onze jaartelling hier aktief.


Van nomade naar landbouwer[bewerken]

Een van de slechtst bekende perioden uit de Noord-Brabantse voorgeschiedenis ligt tussen ongeveer 4.200 en 2.000 voor Chr. Verondersteld wordt dat ergens in het begin van deze periode (het mesolithicum) de leefwijze van jagen en verzamelen plaats maakte voor die van een op landbouw en veeteelt gebaseerd bestaan (het neolithicum). Het duizenden jaren oude nomadische bestaan van de toenmalige bewoners van de Brabantse zandgronden werd dus vervangen door een fundamenteel andere leefwijze, waarin onder andere sprake was van permanente nederzettingen.

Woning[bewerken]

Voor het eerst werden huizen gebouwd, die tot ver in de middeleeuwen voornamelijk van hout waren, met lemen of houten wanden en daken van stro of planken. Ook op materieel gebied veranderde er veel. Zo werden voor het eerst aardewerken potten gemaakt voor het bereiden en de opslag van voedsel.

Gereedschappen[bewerken]

Een andere opvallende verandering was de introductie van de gepolijste bijl. Dergelijke bijlen werden vermoedelijk vooral gebruikt voor het kappen van bomen en het anderszins bewerken van hout.

Het waren echter vrij kostbare gereedschappen want de grondstof voor het maken van dergelijke bijlen moest van ver komen. Meestal betrof het vuursteen dat onder meer werd verkregen uit relatief ver gelegen vuursteenmijnen zoals die van Rijckholt in het zuiden van Limburg.

Brandcultuur[bewerken]

Voor het zaaien van gewassen werden de bossen op de hoger gelegen gronden gekapt en platgebrand om kleine akkertjes aan te kunnen leggen, waar gerst, tarwe, erwten en maan- en lijnzaad werd verbouwd. Het bemesten van een akker was echter nog niet bekend. Vandaar dat de opbrengst gering was en er regelmatig van terrein moest worden veranderd.

Voor zijn voedselpakket bleef de boer dan ook aanvankelijk sterk afhankelijk van de jacht op wild en de visvangst.

Neolytische vondsten in Deurne[bewerken]

Duidelijke aanwijzingen dat er in Deurne aan landbouw werd gedaan ontbreken vooralsnog. In en rond de Deurnese Peel en de beekdalen van de Astense Aa, Oude Aa, de Vlier en de Kaweise Loop werden wel een groot aantal archeologische vondsten aangetroffen waaronder pijlpunten, bijlen en aardewerk die kunnen wijzen op een Neolithische nederzetting.