Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Broekmans’ Bakkerij Neerkant

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Het winkelpand van bakkerij Broekmans’ aan de Dorpsstraat in Neerkant in 1940.
Foto: collectie Heemkundekring Deurne
Het winkelpand in 1950.
Foto: collectie Ingrid en Hans Broekmans
Het winkelpand in 1983.
Foto: collectie Ingrid en Hans Broekmans
Dorpsstraat in Neerkant met 2e van links Broekmans' Bakkerij.
Foto: collectie Nelly Hermans-van den Eijnde

Broekmans’ Bakkerij Neerkant aan de Dorpsstraat 3 werd in 1914 opgericht door de uit Helden-Panningen afkomstige Theodoor Hendricus Broekmans.

Algemeen[bewerken]

Dat Theodoor Hendricus Broekmans zich, samen met zijn echtgenote Maria Hendrica Janssen bij het begin van de Eerste Wereldoorlog juist in Neerkant vestigde, zal wel samenhangen met de toenemende economische, sociale en logistieke activiteiten die toen in het dorp ontplooid werden. Hierbij valt te denken aan de verdere ontginning van De Peel, de oprichting van de parochie Neerkant, de vestiging van Boerenleenbank Neerkant en – al eerder: in 1887 – de verharding van de weg Deurne-Neerkant-Meijel zijnde de Keulsebaan.

Theodoor trof kortom in 1914 in Neerkant een klimaat aan dat vele mogelijkheden bood tot het verdienen van een goede boterham. Toen hij in 1936 stierf, liet hij een bedrijf na dat door de kwaliteit van zijn producten en door het feit dat het toen al werkgelegenheid bood aan minstens acht personen, het hoofd kon bieden aan de crisisjaren en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog.

Tweede generatie[bewerken]

De zaak werd voortgezet door – in eerste instantie – twee zonen van Theodoor, namelijk Harrie en Mathieu. Toen de laatstgenoemde naar Tilburg vertrok om een eigen bedrijf te stichten, leidde Harrie, samen met zijn echtgenote Marietje Slaats, de bakkerij en de daarbij behorende winkel. Vooral vanaf de jaren ’60 nam het bedrijf een grote vlucht. Harrie had ingezien dat Neerkant ondanks de hierboven geschetste gunstige omstandigheden toch te weinig mogelijkheden bood om de eenmanszaak uit te laten groeien tot een onderneming van grotere omvang. Hij ging daarom “de boer op” en sloot contracten voor levering van brood en banket af met diverse winkels, supermarkten en instellingen in de omgeving van Neerkant. Toen hij in 1979 met pensioen ging en de zaak overgenomen werd door zijn zoon Hans en diens echtgenote Ingrid van Dun, dochter van Johannes Adrianus van Dun (1911-1978), werd duidelijk hoe groot het bedrijf in de loop der jaren geworden was maar ook dat deze groei en omvang een nieuwe structuur en een andere aanpak vergden.

Derde generatie[bewerken]

Het was de verdienste van Hans en Ingrid dat zij inzagen dat aansluiting gezocht moest worden bij landelijke verenigingen zoals Saba (Samenwerkende bakkers), Volma, SVBN, en uiteindelijk bij Bakkersland. Het aangaan van dit samenwerkingsverband was echter voor de continuering van het bedrijf niet genoeg. Er moest ook gezocht worden naar een geschikte locatie, omdat de huidige al jarenlang een probleem vormde, aangezien ze midden in de kom van het dorp lag. Maar er waren meer hindernissen: de werkgelegenheid voor circa 250 mensen diende gewaarborgd te worden. Bovendien moest de profilering van het bedrijf als banketbedrijf dat zijn focus had op Albert Heijn zo spoedig mogelijk zijn beslag krijgen. De Gemeente Deurne heeft zich bij alle stappen die er gezet moesten worden, zeer loyaal opgesteld, ondanks het feit dat de locatie voor de nieuw opgerichte onderneming uiteindelijk niet Deurne maar Helden-Panningen bleek te zijn.

Fusie[bewerken]

Voor wat Broekmans’ Bakkerij betreft, was de cirkel rond: de bakkerszoon die in 1914 Panningen verliet, keerde er in 1999, toen Hans en Ingrid de zaak lieten opgaan in het grotere verband van Bakkersland, weer terug. Hans en Ingrid konden dit ook met een gerust hart laten gebeuren want ze lieten, mede door de geweldige inzet van alle betrokkenen, een bloeiend bedrijf na dat tientallen miljoenen aan omzet telde en werkgelegenheid bood voor honderden werknemers.

Straat[bewerken]

Medio 2013 werden de leegstaande bedrijfs- en productiegebouwen van Bakkersland afgebroken en werd er gestart met de herinrichting van het vrijgekomen gebied. Er werd een straat gepland om het woongebied via de Dorpsstraat te ontsluiten. Om te refereren aan de geschiedenis en om de betekenis van Bakkersland voor Neerkant levend te houden besloot het Gemeentebestuur 2010-2014 om de woonstraat Bakkershof te noemen.