Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Bezoek Koningin Wilhelmina 24 september 1930 aan Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Ontvangst van Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana met haar gevolg op het station in Deurne

Op 24 september 1930 brachten Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana, op doorreis naar de legermanoeuvres die in de omgeving van Venray en Horst gehouden werden, een bliksembezoek aan Deurne.


Op doorreis naar legeroefeningen bij Castenray waar circa 14000 militairen aan deelnamen arriveerden Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana via de spoorweg per Koninklijke trein bij het station van Deurne. Burgemeester Johannes Casper van Beek (1877-1951) begroette de koningin en haar gevolg bij aankomst op het perron. De burgemeester was aangenaam verrast door het feit dat de koningin hem met de volledige naam aansprak. Haar dochter, die wat achteraan liep, kreeg op min of meer gebiedende wijze opgedragen om de burgemeester ook een hand te geven.

Na een vriendelijke groet aan de belangstellenden, die in grote drommen zich verdrongen om de Koningin te zien en door de veldwachters en marechaussees op afstand gehouden werd, begaf het gevolg zich onmiddellijk naar de gereedstaande auto's om naar het gevechtsterrein bij Castenray te vertrekken. Met haastige vaart ging de stoet door de straten van Deurne, toegejuicht door de bewoners. Op enkele huizen wapperde zelfs de vlag.

In de krant "De Zuidwillemsvaart" van 25 september 1930 stond onder het kopje: „Men schrijft ons uit Deurne", te lezen:

Voor het eerst, voor zoover ons bekend, heeft Deurne de eer gehad, dat H.M. Koningin Wilhelmina en H.K.H. Prinses Juliana eenigen tijd binnen hare grenzen vertoefden. Gistermiddag, met de trein van 12.17 uur, waaraan de koninklijke rijtuigen waren aangehaakt arriveerden de Koningin en Prinses aan station Deurne, om vandaar uit zich per auto te begeven naar de manoeuvres, welke thans in de omgeving worden gehouden.
De Koningin en Prinses werden aan het station verwelkomd door de Edelachtb. Heer Burgemeester J.C. van Beek. Een ontelbare menigte belangstellenden had zich rond het station opgesteld. Toen de Koningin en Prinses zich in de auto's begaven werd een „Leve de Koninklijke Familie" met een donderend „Hoera" beantwoord. Op den tocht door onze gemeente werd de Koninklijke Familie door de talrijke belangstellenden, welke zich aan weerszijden der straten hadden opgesteld, toegejuicht.

Een droevige bijkomstigheid was dat stationschef Petrus Franciscus Joannes Corbesir (1873-1930), die de binnenkomst van de Koninklijke trein op voorbeeldige wijze had geregeld, enkele dagen na het Koninklijke bezoek plotseling overleed.

26.633.jpg
 
26.634.jpg
 
26.635.jpg
 
16.354.jpg
 

Foto's: collectie gemeente Deurne.