Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Blijf ons steunen door lid of vriend te worden.
Tot 1 september is het heemhuis gesloten

Actiegroep Stop de Stank

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Actiegroep Stop de Stank wil Deurne behoeden voor verdere stankoverlast.


Op 30 augustus 2010 ontstond in Deurne de Initiatiefgroep Stop de Stank. Dit n.a.v. het versoepelen van de geurnorm door de gemeente Deurne om de komst van een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) mogelijk te maken.

De actiegroep stuurde op 12 september 2010 een brief aan het college van B en W en de raad met het verzoek om effectief op te treden tegen stankoverlast. De brief was ondertekend door ruim tweehonderd inwoners van Deurne. De actiegroep publiceerde daarnaast een oproep in het Weekblad voor Deurne om reacties van mensen die ook last hadden van stank.

Er bleek groot verschil te bestaan tussen cijfers en de wijze waarop een deel van de inwoners de geur in Deurne ondervond.

In 2007 was de wet Geurhinder en Veehouderij in werking getreden. Deurne had daarbij een lokale verordening opgesteld. Door het vaststellen van deze gemeentelijke verordening kon de gemeente (binnen wettelijke bandbreedtes) haar eigen normen bepalen en afwijken van landelijke wetgeving. In diezelfde verordening werden redelijk strenger normen vastgelegd voor de toegestane waarden van geuremissies op hindergevoelige objecten in de bebouwde kom.

In 2010 kwam er een collegevoorstel om de geurnormen voor de bebouwde kom van Deurne te versoepelen. De reden voor B en W om de norm aan te passen was dat er geen argument meer was om aan de extra strenge normen vast te houden. De overlast zou met de voorgestelde versoepeling niet toenemen, was berekend. Een van de oorzaken was dat het aantal veehouderijen nabij de kern was verminderd.

Veel Deurnenaren, die vonden dat het stonk, verenigden zich in actiegroep Stop de Stank.

Op 14 december 2011 riep de actiegroep medestanders op met een wasknijper, die als speld op jas of trui gedragen kon worden, naar de informatiebijeenkomst van 6 december 2010, de commissievergadering van 14 december 2010 en de raadsvergadering van 11 januari 2011 te komen. De wasknijper moest de herkenbaarheid van de actievoerders vergroten.

Ruim honderd bezoekers kwamen op de eerste bijeenkomst af.

Op 17 januari 2011 werd de vereniging Stop de Stank opgericht.

Externe link[bewerken]