U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Woningbouwvereniging Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een van de eerste woningen die door Woningbouwvereniging Deurne gebouwd werden verschenen in 1921 in de Sint-Jozefparochie

Woningbouwvereniging Deurne werd op 4 mei 1914 opgericht en vormde een afdeling van de Vereeniging De Plattelandswooning te Eindhoven. Officieel was de naam Woningvereeniging Deurne.


Het kapitaal van deze vereniging bestond uit totaal zes aandelen van ieder 25 gulden, waarover jaarlijks niet meer dan vier procent divident mocht worden uitgekeerd.
Het aanvankelijke bestuur werd gevormd door Jan van Deursen, Piet Gijsbers (secretaris-penningmeester), Jos Tielens (ondervoorzitter), Piet van de Ven en Hannes Wijlen onder voorzitterschap van Hendrik Ouwerling. Kort na de oprichting trad ook burgemeester Klaas Laan namens het gemeentebestuur toe tot het bestuur van de woningvereniging.

Bij Koninklijk Besluit van 18 juli 1914 werd de statuten van de vereniging goedgekeurd en op 9 januari 1915 volgde de koninklijke erkenning als vereniging.

De vereniging wilde zich bij haar oprichting inspannen om een drietal woningtypes te realiseren:

  • Boerderijen met 8 tot 10 hectare grond, geschikt voor het houden van 5 tot koeien, met een stichtingswaarde van rond 3000 gulden en als mogelijke stichtingsplaatsen het Zandbos, de Kwadestaart of de Kaweische Heide.
  • Arbeiderswoningen als twee-onder-een-kap en per woning met maximaal 0,33 hectare grond, in de buurt van de spoorweg te realiseren.
  • Zes flinke woningen met een stal voor een à twee koeien en twee tot vier hectare grond, geschikt voor tuinders en kleine boeren, te realiseren nabij de Pannenschop.

In 1918 werd besloten tot de bouw van een complex van 22 woningen waarvoor een rijkssubsidie van 119.000 gulden werd verkregen. Tien arbeiderswoningen werden er gebouwd aan de Heuvel, destijds aangeduid als nabij het voetbalterrein want aan de overkant van de Heuvelstraat ter hoogte van de huidige Hellemanstraat was toen nog het voetbalveld van DOS. Twaalf arbeiderswoningen verrezen op de Derpsche Heide. De 22 woningen werden gebouwd door aannemer Joseph de Koning uit Lieshout voor 111.450 gulden.
De vier gebouwde woningtypes waren ontworpen door architect Cor Roffelsen. Later kreeg Roffelsen een diepgaand conflict met de woningvereniging dat zelfs tot in de rechtbank werd uitgevochten. Verenigingvoorzitter Ouwerling stond hier lijnrecht tegenover de vroegere ontwerper van zijn villa De Romein.

In 1931 werden alle bezittingen van woningvereniging Deurne, inmiddels 44 woningen en ruim 76 hectare in erfpacht van de gemeente verkregen grond, overgedragen aan Gemeentelijk Woningbedrijf.