U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
We zijn weer op afspraak en onder voorwaarden op woensdagochtend
van 10 tot 12 uur in het heemhuis. Maak hier je afspraak..

Wiemel 16

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onder de letters -me- van Wiemel herkennen we het dubbele blok Wiemel 14-16, en rechts daarvan de twee andere huisjes met wie Wiemel 14-16 uit het bouwproject van 1838 voortkwamen.
Vóór De Martinet zien we links het oude blok met De Wever 22-24, daarna de vrijstaande huizen De Wever 20 en De Wever 16.

Wiemel 16 is een voormalig adres in Deurne. Het vormde oorspronkelijk één geheel met het naastgelegen pand (Wiemel 14) en moet gezocht worden ter plaatse van het huidige pand De Wever 16/De Wever 18.


Wiemel 16 komt voort uit een bouwproject op het bouwland van diverse Deurnenaren in 1838. Toen werd een viertal huizen opgeleverd, te weten de latere adressen Wiemel 14-16 en een dubbel woonhuis ten oosten daarvan, in totaal 4 woningen dus. Deze percelen kregen de nummers E 1030, E 1033, E 1036 en E 1037 mee. De nummers E 1031, E 1032, E 1034, E 1035 en E 1038 waren de bijbehorende erven en tuinen.[1]

De eerste eigenaar van het huis met het latere adres Wiemel 16 was Paulus Smits (1790-1862), die het rond 1838 (dj. 1839) betrokken moet hebben. Hij kocht toen de percelen E 1033 (huis en erf) en E 1034 (tuin) van een drietal andere Deurnenaren. Zijn zoon Gerardus Smits (1820-1906) volgde hem als eigenaar op.[2]

Gerardus verkocht het huis met erf en tuin rond 1895 (dj. 1896) aan de buurman, Gerardus Welten, wever en later tuinier te Deurne, samen met diens schoonzus Anna Maria Verdeuzeldonk, naaister te Deurne.[3] Rond 1929 (dj. 1930) kocht Wilhelmus van Heugten (1867-1939) het pand E 1033 (huis en stal) met de tuin E 1034. Rond 1946 (dj. 1947) werd de boedel verdeeld.[4] Zoon Josephus Franciscus van Heugten (1898-1970) kreeg Wiemel 14, waar hij zelf ook ging wonen, en zijn jongste broer Wilhelmus Antonius Maria van Heugten (1913-1999), journalist, werd eigenaar van Wiemel 16. Hij woonde er echter niet - hij woonde deels zelfs buiten Deurne - en gaf het in beheer aan Antonius Josephus Maria Stok, makelaar in Deurne. Die verhuurde het namens Wim van Heugten.

Rond 1956 (dj. 1957) werden de percelen E 1033 (huis en stal), E 1034 (tuin) en E 1035 (tuin) hermeten en tot één nieuw perceel samengevoegd. Daarbij werd een nieuw perceel L 977 gevormd, waarop de adressen Wiemel 16 en 18) aanwezig waren: twee huizen met tuin en loods. Op een veldwerkkaart uit datzelfde jaar zien we echter alleen het oude huis, de helft van de blok van twee uit 1838, met huisnummer 16. Het huis ernaast, richting Molenstraat, had nummer 20, zodat we er vanuit kunnen gaan dat nummer 18 toen al vervallen was.[5] Rond 1957 (dj. 1958) verkocht Van Heugten dit perceel.[6]

Koper was de aannemer Josephus Hubertus Coopmans (1898-1962), die om de hoek aan de Molenstraat 26 woonde. Nog rond 1961 (dj. 1962) deed hij een klein reepje van het perceel van de hand. Op het resterende deel van het perceel (L 1344), met nog steeds de adressen Wiemel 16-18 maar met nog maar één huis met tuin, werd in datzelfde jaar gesloopt en gebouwd. Dat leidde tot een nieuw huis Wiemel 16, ook wel (foutief?) aangeduid als Wiemel 18, op dit perceel.[7] Door boedelscheiding rond 1964 (dj. 1965) kwam het nieuwe huis in andere handen.[8]

Nieuwe eigenaren van zowel Molenstraat 27 als Wiemel 16 waren de broers Gerardus Petrus Maria Coopmans (1930-2019) en Petrus Carolus Maria Coopmans (1932-2017). Nog rond 1964 (dj. 1965) brachten zij hun bezit in een vennootschap in, het bouwbedrijf Coopmans.[9] Rond 1970 (dj. 1971) ging het pand over naar een andere vennootschap van Coopmans. Daarna kreeg het het adres De Wever 16.[10] Rond 1973 (dj. 1974) ruilde Coopmans het pand en enkele panden aan de Molenstraat 27-27a en Molenstraat 26-28 met de gemeente Deurne.[11] Rond 1974 (dj. 1975) werden deze percelen met een groot aantal andere onder één kadastrale aanduiding voor het bouwplan D'Ekker/Harmoniestraat gebracht (L 2297), waarna we het spoor enigszins verliezen in de bronnen.[12]

Bewoner in 1953/1955 was Petronella Th. Bouwmans, met toen als adres Korte Schoolstraat F.14, hoofdbewoner. Zij was de weduwe van Karel Johannes Vullings (1903-1944) en moet het van Van Heugten hebben gehuurd. In 1977 woonde P.A. Kruse op het adres De Wever 16.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Kadastrale hulpkaartjes Deurne, sectie E, nummer 13
 2. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1 en 2, artikel 555
 3. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3 en 4, artikel 1682
 4. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 4700
 5. Kadastrale veldwerkkaartjes Deurne, sectie L, nummer 199
 6. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 7624
 7. Kadastrale veldwerkkaartjes Deurne, sectie L, nummer 279
 8. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 6117
 9. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 10418 en 10374
 10. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 11762
 11. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 134/9857
 12. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 134/10121