Welkom op DeurneWiki
U kunt ons steunen door lid of vriend te worden. Vragen over DeurneWiki?
Alleen na voorafgaande aanmelding hier (maximaal 2 personen) kunt u ons op woensdagochtend om 10 uur spreken in het heemhuis Stationsstraat 73.

Waterleiding (waterloop)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het grondgebied van de gemeente Deurne werd vroeger doorsneden door talrijke waterleidingen , tegenwoordig waterlopen, watergangen of sloten genoemd.


De waterlopen vervulden een belangrijke rol in de nederzettingsgeschiedenis. Ze voerden het regenwater af en ze voorzagen de eerste bewoners van onze streken van drinkwater en vis.

Een goede waterhuishouding was van belang en daarom waren eigenaren verplicht om de over hun eigendommen gaande waterlopen schoon te houden. Dit werd jaarlijks gecontroleerd tijdens schouwvoeringen. De meeste waterlopen zijn vermoedelijk van natuurlijke oorsprong, maar in de loop der eeuwen zodanig vergraven, dat de oorspronkelijke bedding niet meer te reconstrueren is.

Sommige waterlopen kregen ook de functie van grensscheiding. De Astense Aa vormt bijvoorbeeld de grens tussen de gemeente Deurne en Asten. De Oude Aa vormde tot 1 januari 1926 voor het grootste gedeelte de officiële grens tussen de gemeente Vlierden en de gemeente Deurne en Liessel en de Vreewijkse Loop vormde ooit de historische grens tussen Deurne en Liessel.

Vanaf het begin van de negentiende eeuw loosden de steeds talrijker wordende industriële ondernemingen hun afvalwater op deze waterlopen, hetzij rechtstreeks, of via sloten of buisleidingen. Daardoor fungeerden zij steeds meer als open riool. Door de toegenomen verstedelijking zijn de meeste waterlopen vanaf het eind van de negentiende eeuw vervangen door riolering.

De ontwerp legger der waterleidingen voor de gemeente Deurne van 3 mei 1962 vermeldt een groot aantal waterleidingen, zie onderstaand overzicht:

1-38 Zeelenloop
1-38-1 zijtak Zeelenloop.
1-38-2 zijtak Zeelenloop.
1-38-3 zijtak Zeelenloop.
1-38-4 zijtak Zeelenloop.
1-38-5 Kloostereind loop.
1-40 Loop bij de Donkerstraat.
1-40-1 zijtak loop bij de Donkerstraat.
1-41 Loop van de Beemdweg naar de Aa.
1-42 Loop langs de Goorweg.
1-42-1 Blikhalmsche loop.
1-42-1-1 zijtak Blikhalmsche loop.
1-42-2 Loop langs de Heitveldweg.
1-42-3 Achterste Beersdonkloop.
1-42-4 Loop langs de Heibergweg.
37-12 Schouwloop.
37-12-1 zijtak Schouwloop.
38-2 Molenhofloop Zuid.
38-2-1 zijtak Molenhofloop Zuid.
38-4 Voortse Heiloop.
38 -4 -1 zijtak Voortse Heiloop.
38-4-2 zijtak Voortse Heiloop.
3 8-5 Bakelsedijkloop west.
38-6 Bakelsedijkloop oost.
38-7 Spekrijtse loop.
38-7-1 zijtak Spekrijtse loop.
38-7-3 zijtak Spekrijtse loop.
38-7-5 zijtak Spekrijtse loop.
38-7-6 zijtak Spekrijtse loop.
38-7-2 Loop in het Goor.
38-7-2-1 zijtak Loop in het Goor.
38-7-2-2 zijtak Loop in het Goor.
38-7-2-3 zijtak Loop in het Goor.
38-7-2-4 zijtak Loop in het Goor.
38-7-2-5 zijtak Loop in het Goor.
38 -7-4 Milhezerdijkloop.
38-8 van Moorsels loop.
38-9 Eeuwselse loop.
38-10 Speelheuvelloop.
38-10-1 zijtak Speelheuvelloop.
38-11 1e Laaggoorloop.
38-11-1 zijtak 1e Laaggoorloop.
38-11-1-1 zijtak 1e Laaggoorloop.
38-13 Bivakloop.
38-13-2 zijtak Bivakloop.
38-13-3 zijtak Bivakloop.
38 -13 -4 zijtak Bivakloop.
38-13-5 zijtak Bivakloop.
38-13-1 Roekse loop.
38-13-1-1 zijtak Roekse loop.
38-13-1-2 zijtak Roekse loop.
38-13-1-3 zijtak Roekse loop.
38-13-1-4 zijtak Roekse loop.
38-13-1-5 zijtak Roekse loop.
38-14 Padbrugse loop.
38-14-1 zijtak Padbrugse loop.
38-14-2 zijtak Padbrugse loop.
38-14-3 zijtak Padbrugse loop.
38-14-4 zijtak Padbrugse loop
38-14-5 zijtak Padbrugse loop.
38-14-6 zijtak Padbrugse loop.
38-14-7 zijtak Padbrugse loop.
38-14-7-1 zijtak Padbrugse loop.
38-16 Peelloop.
38-16-1 zijtak Pee loop.
38-16-2 zijtak Peelloop.
38-16-3 zijtak Peelloop.
38-16-7 zijtak Peelloop.
38-16-8 zijtak Peelloop.
38-16-9 zijtak peelloop.
38-16-4 1e Kanveldloop.
38-16-4-1 zijtak 1e Kanveldloop.
38-16-4-1-1 zijtak 1e Kanveldloop.
38-16-4-1-2 zijtak 1e Kanveldloop.
38-16-4-2 zijtak 1e Kanveldloop.
38-16-4-3 zijtak 1e Kanveldloop.
38-16-4-4 zijtak 1e Kanveldloop.
38-16-5 2e Kanveldloop.
38-16-5-1 zijtak 2e Kanveldloop.
38-16-5-2 zijtak 2e Kanveldloop.
38-16-5-3 zijtak 2e Kanveldloop.
38-16-6 3e Kanveldloop.
38-16-6-1 zijtak 3e Kanveldloop.
38-16-6-2 zijtak 3e Kanveldloop.
39-1 Bleijsloop.
39-2 Hilakkerloop.
39-3 Strijpse loopje.
39-4 Zandbosloop noord.
39-4-1 Kolloop.
39-4-1-1 zijtak Kolloop.
39-5 Kouwenhoekse loop.
39-6 De Opkolse loop.
39-7 Kerkeindse loop.
39-8 Wasbergse loop.
39-8-1 zijtak Wasbergse loop.
39-9 Vloeiakkerloop.
39-10 Hoogeindse loop.
39-11 Kleine Wasbergse loop.
39-12 Loop van de Kasteelweg naar de Vlier.
39-13 Blek en Roesbeekse loop.
39-13-1 zijtak Blek en Roesbeekse loop.
39-13-2 zijtak Blek en Roesbeekse loop.
39-13-3 zijtak Blek en Roesbeekse loop.
39-13-8 zijtak Blek en Roesbeekse loop.
39-13-3a zijtak Blek en Roesbeekse loop.
39-13-4 Linker bermsloot 3e Rietdijk.
39-13-4-1 zijtak Linker berensloot 3e Rietdijk.
39-13-5 Noordelijke 2e Rietloop.
39-13-6 Linker berensloot achtste dijk.
39-13-7 Rechter berensloot achtste dijk.
39-13-9 Trienenbergloop.
39- 13-9-1 zijtak Trienenbergloop.
39-13-9-2 zijtak Trienenbergloep.
39-13-9-3 zijtak Trienenbergloop.
39-14 Kulertse loop.
39-14-1 zijtak Kulertse loop.
39-14-2 zijtak Kulertse loop.
39-14-3 Berkmortelloop.
39-14-3-1 zijtak Berkmortelloop.
39-15 Verbindingsloop.
39-16 1e Rietloop.
39-17 Loop van de zesde dijk naar de Vlier.
39-18 Pannenschopse en Merlenbergse loop.
39-18-1 Halve Maanse loop.
39-18-2 Voorpeelse loop.
39-18-2-1 zijtak Voorpeelse loop.
39-18-2-2 zijtak Voorpeelse loop.
39-18-2-4 zijtak Voorpeelse lcop.
39-18-2-5 zijtak Voorpeelse loop.
39-18-2-6 zijtak Voorpeelse loop.
39-18-2-6-1 zijtak Voorpeelse loop.
39-18-2-3 Kleine Voorpeelloop.
39-19 Loop ten westen van de eerste Nastreekse dijk.
39-19-1 zijtak Loop ten westen van de eerste Nastreekse dijk.
39- 20 Rechter bermsloot zesde dijk.
39-21 Zuidelijke 2e Rietloop.
39-22 3e Rietloop.
39-22-1 Witte Dijkloopje.
39-22-1-1 zijtak Witte Dijkloopje.
39-23 Nachtegaalloop.
39-23-1 zijtak Naohtegaalloop.
39-23-2 zijtak Nachtegaalloop.
39-23-3 zijtak Nachtegaalloop.
39-23-4 zijtak Nachtegaalloop.
39-23-5 zijtak Nachtegaalloop.
39-23-6 zijtak Nachtegaalloop.
39-23-7 zijtak Naohtegaalloop.
39-23-8 zijtak Nachtegaalloop.
39-24 Bosplakloop.
39-24-1 zijtak Bosplakloop.
39-24-2 zijtak Bosplakloop.
39-24-3 zijtak Bosplakloop.
39-24-3-1 zijtak Bosplakloop.
39-24-4 zijtak Bosplakloop.
39-24-5 zijtak Bosplakloop.
39-24-6 zijtak Bosplakloop.
39-25 Riolenloop.
39-25-1 zijtak Riolenloop.
39-25-2 zijtak Riolenloop.
39-26 Zuidelijke bermsloot Voorpeeldijk.
39-27 Parallelloop.
39-28 Stortse loop.
39-29 Verlengde Vlierloop.
39-29-1 zijtak Verlengde Vlierloop.
39-29-2 zijtak Verlengde Vlierloop.
39-29-3 zijtak Verlengde Vlierloop.
39-29-4 zijtak Verlengde Vlierdoop.
40-2 Midden bermsloot Molenhofse Eeuwsels.
40-3 Linker bermsloot Molenhofse Eeuwseld.
40-3-1 zijtak Linker bermsloot Molenhofse Ueuwsels.
40-4 Beekloop.
40-5 Ríjtvensche loop.
40-5-2 zijtak Rijtvensche loop.
40-5-4 zijtak Rijtvensche loop.
40-5-5 zijtak Rijtvensche loop.
40-5-6 zijtak Rijtvensche loop.
40-5-7 zijtak Rijtvensche loop.
40-5-1 Bermsloot N.S.
40-5-1-1 zijtak Bermsloot N.S.
40-5-1-1-1 zijtak Bermsloot N.S.
40-5-3 Kleine Botteler loop.
40-6 Biesdeelse loop.
40-7 Waterstaploopje.
40-7-1 zijtak Waterstaploopje.
40-8 Groote Bottelerloop.
40-8-1 zijtak Groote Bottelerloop.
40-8-2 zijtak Groote Bottelerloop.
40-8-3 zijtak Groote Bottelerloop.
40-8-3-1 zijtak Groote Bottelerloop.
40-8-4 zijtak Groote Bottelerloop.
40-8-5 Derpse Heideloop.
40-8-5-1 zijtak Derpse Heideloop.
40-8-6 Loop naar de Steenoven.
40-8-6-1 zijtak Loop naar de Steenoven.
40-8-6-2 zijtak Loop naar de Steenoven.
40-8-6-3 zijtak Loop naar de Steenoven.
40-8-6-3-1 zijtak Loop naar de Steenoven.
40.9 Hondseindse loop.
40-9-1 zijtak Hondseindse loop.
40-10 Vloeieindse loop.
40-10-1 zijtak Vloeieindse loop.
40-11 Kapelloopje
40-12 Heieindse loop.
40-13 Snoertse-Vreekwijkse loop,
40-13-1 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop.
40-13-3 zijtak Snoertseelireek ijkse loop.
40-13-3-1 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop.
40-13-7 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop.
40-13-8 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop .
40-13-10 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop.
40-13-11 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop.
40-13-12 zijtak Snoertse-Vreekwijkse loop.
40-13-2 Hoefse loop.
40-13-2- 1 zijtak Hoefse loop.
40-13-4 Rulloop.
40-13-5 Breemortelse loop.
40-13-6 de Blaakt loop.
40-13-9 Houtkuilenloop.
40-13-9-1 zijtak Houtkuilenloop.
40-13-9-2 zijtak Houtkuilenloop.
40-13-9-3 zijtak Houtkuilenloop.
40-13-9-4 zijtak Houtkuilenloop.
40-13-9-5 zijtak Houtkuilenloop.
40-14 1e Heimolenloopje.
40-15 Donschot's loopje
40-16 Loonse Rioleringsloop.
40-16-2 zijtak Loonse Rioleringsloop.
40-16-3 zijtak Loonse Rioleringsloop.
40-16-1 Hoekse loop.
40-16-1-1 Oude Molenloop.
40-16-1-1-1 zijtak Oude Molenloop.
40-17 Kuinders loopje.
40-18 Grootvense loop.
40-18-1 zijtak Grootvense loop.
40-18-2 zijtak Grootvense loop.
40-18-3 zijtak Grootvense loop.
40-19 Hoogdonkse loop.
40-19-1 zijtak Hoogdonkse loop.
40-19-2 zijtak Hoogdonkse loop.
40-20 Snoertse loop.
40-20-2 zijtak Snoertse loop.
40-20-1 Peelsloopje.
40-20-1-1 zijtak Peelsloopje
40-20-1-1-1 zijtak Peelsloopje.
40-20-1-1-2 zijtak Peelsloopje.
40-20-1-2 zijtak Peelsloopje.
40-20-1-3 zijtak Peelsloopje.
40-21 Verlengde Oude Aa.
51-2 Loop tussen Heibergweg en Astensche Aa.
51-2-1 zijtak Loop tussen Heibergweg en Astensche Aa.
51-4 Voorste Beersdonkloop.
51-6 Hertsbergloopje.
51-7 Rijntjes Venloop.
51-7-1 Sohooteindse loop.
51-8 Belgerense loop.
51-8-1 zijtak Belgerense loop.
51-6-2 zijtak Belgerense loop.
51-8-3 Voorste Weegtloopje.
51-5-4 Loopje langs de Vlierdensestraat
51-8-4-1 zijtak Loopje langs de Vlierdensestraat.
51-12 Kleine Vorstloopje.
51-13 De Vorstloop.
51-15 Loop langs de Vorstse Dreef.
51-15-1 zijtak Loop langs de Vorstse Dreef.
51-16 Loop nabij de Pannenhoef.
51-16-1 zijtak loop nabij de Pannenhoef.
51-19 Rode Graaf.
51-19-1 zijtak Rode Graaf.
51-19-3 zijtak Rode Graaf.
51-19-3-1 zijtak Bode Graaf.
51-19-4 zijtak Rode Graaf.
51-19-5 zijtak Rode Graaf.
51-19-6 zijtak Rode Graaf.
51-19-2 zijtak Rode Graaf.
51-19-2-1 zijtak zijtak Rode Graaf.
51-20 Darrenbroekse loop.
51-21 Horstenloop.
51-21-1 zijtak Horstenloop.
51-22 Grote Heitrakse loop.
51-22-1 zijtak Grote Heitrakse loop.
51-22-3 zijtak Grote Heitrakse loop.
51-22-6 zijtak Grote Heitrakse loop.
51-22-8 zijtak Grote Heitrakse loop.
51-22-9 zijtak Grote Heitrakse loop.
51-22-2 Kleine Heitrakse loop.
51-22-2-1 zijtak Kleine Heitrakse loop.
51-22-4 Krommenhoekse loop
51-22-4-1 zijtak Krommenhoekse loop.
51-22-4-2 zijtak Krommenhoekse loop.
51-22-4-3 zijtak Krommenhoekse loop.
51-22-4-3-1 zijtak Krommenhoekse loop.
51-22-5 Loop door het Molentje.
51-22-5-1 zijtak Loop door het Molentje
51-22-5-2 zijtak Loop door het Molentje
51-22-5-3 zijtak Loop door het Molentje.
51-22-5-4 zijtak Loop door het Molentje
51-22-5-5 zijtak Loop door het Molentje.
51-22-5-6 zijtak Loop door het Molentje.
51-22-5-8 zijtak Loop door het Molentje.
51-22-5-7 Schansloop.
51-22-5-7-1 zijtak Schansloop.
51-22-7 Loop langs Deurnes kanaal en weg Helenaveen Neerkant.
51-22-7-1 zijtak Loop langs Deurnes kanaal en weg Helenaveen Neerkant.
51-22-7-1-1 zijtak Loop langs Deurnes kanaal en weg Helenaveen Neerkant.
51-22-7-2 zijtak loop langs Deurnes kanaal en weg Helenaveen Neerkant.
51-23 Koeweidenloop.
51-24 Raamloop.
51-25 Leigraaf.
51-25-3 zijtak Leigraaf.
51-25-1 Horstendijkloop.
51-25-1-1 zijtak Horstendijkloop.
51-25-1-1-1 zijtak Horstendijkloop.
511.25-1-2 zijtak Horstendijkloop.
51-25-2 Broekse loopje.
51-25-2-1 zijtak Broekse loopje.
51-26 Schelmse loop.
51-26-1 zijtak Schelmse loop.
51-26-2 zijtak Schelmse loop.
52-1 Slootse loop.
52-2 Kruisvennenloop.
52-2-1 zijtak Kruisvennenloop.
52-2- 2 zijtak Kruisvennenloop.
52-3 Poldersteegse loop.
52-4 Polderloop.
52-4-1 zijtak Polderloop.
52-4-2 zijtak Polderloop.
52-5 Leysingloop.
52-5-1 zijtak Leysingloop.
52-5-2 zijtak Leysingloop.
52-5-3 zijtak Leysingloop.
52-5-4 zijtak Leysingloop.
52-5-5 zijtak Leysingloop.
52-5-6 zijtak Leysingloop.
52-5-7 zijtak Leysingloop.
52-6 1e Loop in de Polder.
52-7 Beijenpaalse loop.
52-7-1 zijtak Beijenpaalse loop.
52-7-1-1 zijtak Beijenpaalse loop
52-7-1-2 zijtak Beijenpaalse loop.
52-7-1-3 zijtak Beijenpaalse loop.
52-8 Siberië loop.
52-9 westelijke bermsloot van het kanaal van Deurne
52-9a Santegoedse loop.
52-9a-1 zijtak Santegoedse loop.
52-10 Helenaveense Grensloop.
52-10-0 zijtak Helenaveense Grensloop.
52-10-1 zijtak Helenaveense Grensloop.
52-10-2 zijtak Helenaveense Grensloop.
52-10-2-1 zijtak Helenaveense Grensloop.
52-11 Verlengde Soeloop.
52-11-1 zijtak Verlengde Soeloop.
52-11-1-1 zijtak Verlengde Soeloop.
52-11-2 zijtak Verlengde Soeloop.
52-11-3 zijtak Verlengde Soeloop.
52-11-4 zijtak Verlengde Soeloop.
52-11-4-1 zijtak Verlengde Soeloop.
52-11-5 zijtak Verlengde Soeloop.
66-2 Grashoeve loop.
66-3 De Weijer.
66-3-1 zijtak De Weijer.
66-3-2 zijtak De Weijer.