Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Sijlberg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Sijlberg is een oude schrijfwijze van Zeilberg.


Enkele vermeldingen:

 • ...Maer wel waer te sijn dat hij deponent nu geleden ontrent de negen ofte 10 jaren onbegrepen de beesten hudende beneden de swarte baen opt hart gesien te hebben eenen grooten hoop menschen gaende dan kerende dan staende op des (ver)s(eide) horst ende sekere heuveltjen bij de schepers opgeworpen tegens den Sijlberghse scheper sijde: "siede wel dat die van Roij tegenwoordich sijn bij dien steen die op de Vossen Hoolen leijdt", waeropt die (ver)s(eide) scheper tegens den deponent antwoorde "ja dat sie ick wel"...[1]
 • ...De molenwegh gaande naar de Sijlberg...[2]
 • ...Peter Janssen van Stiphout verkoopt aan Aert Claes Clous aan de Sijlberg...[3]
 • ...Mattijs Willem Claessen t.b.v. Jan Munsters de jonge inde Sijlberg...[4]
 • ... Eerstelijck is metten eerste loote ten deele gevallen aan Jan Munsters de jonge in sijne gem: qualiteijt seekeren derde part van een hof gelegen alhier aan de Sijlberg neven erve d`eene sijde den mede condivident in desen, d`andere sijde Maria wed. Cornelis Jan Munsters, d`eene eijnde de gemeijnte, en d`andere eijnde de gemeijne straat...[5]
 • ...Item een stuk teuland genaamt Het Kort Ackerke groot ontrent vier en veertig roeyen, gelegen alhier aan de Sijlberg, gekoomen van de voorn: kinderen Dirk Willem Hensen...[6]
Referenties
 1. 3-9-1677 LAHB Archief gemeente Deurne inv.nr. VIII e-12-1
 2. 20-11-1681 recht arch deurne inv nr 101 folio 93
 3. 8-3-1700 Deurne RA 104 folio 24
 4. april 1711 Deurne RA 104 folio 102
 5. 26-7-1718 RA Deurne nr. 125 folio 147
 6. 19-10-1718 Deurne RA nr. 125 folio 161