U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Nicolaas Hubertus Goossens (1873-1948)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nicolaas Hubertus Goossens
24.121.JPG
Foto ter beschikking gesteld door Lambert Goossens
Persoonsinformatie
Volledige naam Nicolaas Hubertus Goossens
Roepnaam Klaas
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 14 januari 1873
Overl.plaats Zeilberg
Overl.datum 28 januari 1948
Partner(s) Maria Elisabeth Jeuken (1868-1960)
Beroep(en) koopman, molenaar, raadslid en wethouder
Bidprentje NBA man

NBA vrouw

Stamboom.png Goossens

Nicolaas Hubertus (Klaas) Goossens (1873-1948) was molenaar op de Zeilbergse molen Maria-Antoinette.

Familie en gezin[bewerken | brontekst bewerken]

Klaas Goossens was het negende kind uit een gezin van elf kinderen (waarvan er vier jong overleden) van Johannes Goossens (1824-1904) en Helena Maria Rooijmans (1833-1897).

Hij was in het gezin de beoogde priesterzoon en vertrok op veertienjarige leeftijd in 1887 naar het klein seminarie in Sint-Michielsgestel. Na vier jaar hield hij de priesterstudie voor gezien en bekwaamde zich in Roermond en elders tot molenaar. In 1905 kocht hij de Zeilbergse molen voor 6.300 gulden en het jaar daarop, op 5 november 1906 huwde hij te Nunhem met Maria Elisabeth Jeuken, (Nunhem 5 september 1868 - Deurne 2 augustus 1960), dochter van Mathias Jeuken (Neer 1815-1880 Nunhem) en Maria Helena Franssen (Baexem 1824-1895 Nunhem).

Uit hun huwelijk werd geboren hun enige kind en latere molenaar:

  1. Johannes Antonius Josephus,[1], (Deurne 8 december 1908 - Zeilberg op 12 maart 1934. Hij bleef ongehuwd.

Nu er geen erfopvolger meer was besloot Klaas Goossens vrij snel na het overlijden van zijn zoon om de Zeilbergse molen voor 3000 gulden te verkopen aan de Sint-Vincentiusvereniging Deurne.[2]

Raadslid en wethouder[bewerken | brontekst bewerken]

Van 1923-1926 was hij raadslid van de gemeente Deurne en Liessel. Van 1927-1931 was hij wethouder en van 1931-1935 raadslid van de gemeente Deurne.[3] Hij mengde zich met name in de discussie toen tijdens een besloten gemeenteraadsvergadering in de zomer van 1932 het voorstel ter tafel kwam om de Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden van collega raadslid Ouwerling, die toen nog leefde, op kosten van de gemeente te laten drukken. Onderstaand volgt een gedeelte uit de notulen.

Het lid Goossens zegt dat de heer Ouwerling vroeger meermalen over de Deurnesche melkkoe heeft geschreven, iedereen trok daarvan, die maar kon en men moet nu die man zelf dit boek op kosten van de gemeente laten uitgeven. Spreker kan zich daar niet mede verenigen. Dat geld moet Ouwerling er zelf voor over hebben.

De voorzitter antwoordt dat de heer Ouwerling daar niets van profiteert. Hij heeft er jaren op gewerkt en al dien arbeid voor niets gedaan. En nu wil hij dit werk gratis aan de gemeente afstaan, mits de gemeente het boek uitgeeft. De heer Ouwerling geeft er wel geen geld op toe, doch heeft toch het werk van verschillende jaren ten beste gegeven. Men kan toch niet vergen dat hij er bovendien nog geld bijlegt. Het zal de gemeente ongetwijfeld geld kosten, want zooveel exemplaren zullen er wel niet verkocht worden dat daarmede een belangrijk deel der drukkosten gedekt worden.

Het lid Goossens vindt het ongepermitteerd dat een dergelijk gefortuneerd man deze uitgave niet zelf bekostigt. Hij moet niet willen hebben dat de gemeente dit betaalde. Het is zijn liefhebberij geweest. Van den anderen kant meent spreker dat nu geen tijd is om het boek uit te geven waarvan de kosten een zestienhonderd gulden zullen bedragen. Spreker is er dan ook op tegen hiervoor geld beschikbaar te stellen, ten eerste omdat de heer Ouwerling als gefortuneerd man, die later voor niemand meer behoeft te zorgen, zelf de uitgaaf van zijn werk dient ter hand te nemen en ten tweede omdat het er den tijd niet voor is de gemeente voor zoo’n groote uitgaaf te zetten.

De voorzitter bepleit nogmaals onder aanhaling van verschillende argumenten sterk de uitgifte van dit boek. Spreker zou zich niet verantwoord achten deze gelegenheid te laten schieten. De heer Ouwerling kent het geschiedenisschrijven uit de kunst. Het zal een zeldzaam boek worden en nu wordt wel gezegd dat Ouwerling daar zelf voor moet zorgen, doch als deze het niet deed komt men niet verder, tenzij de gemeente zelf de uitgifte van het boek voor haar rekening neemt. Spreker heeft zelf reeds f 600 die hij voor dit doel kan bestemmen, zoodat de kosten voor de gemeente nog f 1000 zullen bedragen. De verkoop van de exemplaren zal ook nog wel wat opbrengen, terwijl spreker nog zal trachten of de drukkosten niet verminderd kunnen worden, en andere verenigingen op het gebied van wetenschap en kunst niet willen bijdragen. Ook zal hij den heer Ouwerling het gevoelen mededeelen dat hier ter tafel is gebracht, nl. dat hij er ook zelf wel in kon bijdragen, alhoewel hij gelooft dat dit weinig zal baten.

Het boek zou uiteindelijk op kosten van de gemeente gedrukt worden.

Jacht[bewerken | brontekst bewerken]

Een van de hobby's van Klaas Goossens was de jacht. Nadat hij in 1904, samen met een groot aantal andere Deurnenaren, een jachtakte had aangevraagd, schreef de burgemeester van Deurne een brief aan het Provinciaal Bestuur, waarin de volgens passage over Klaas Goossens voorkomt:

Dat Nicolaas Hubertus Goossens, koopman en zoon van grondeigenaar landbouwer Johannes voor het bekomen van een machtiging om schadelijk gedierte te doden mijns inzien niet de nodige waarborg tegen misbruik oplevert en wel om de navolgende redenen.

  1. Het is algemeen bekend dat zijn drie broeders stropers zijn en ook hij verdacht wordt aan stroperij deel te nemen.
  2. Hoewel hij, zo ik kan nagaan, nog niet met de politie in aanraking is geweest, toch verdacht wordt de hand te hebben gehad in laakbare of zelfs veroordeelde handelingen en daarom ook staat onder de waakzaamheid van de politie, zodat ik niet geraden acht, hij van enig wapen kan gebruik maken.
  3. Dat er op zijn vaders eigendommen, circa 21 hectaren meest in of in de nabijheid van de kom van het dorp gelegen zijn, weinig schadelijk gedierte voorkomt.

Ook de brigadecommandant Warenburg deed in een begeleidende brief van 3 januari 1904 over de aanvragers met betrekking tot Klaas nog een duit in het zakje:

N.H. Goossens, landbouwer te Deurne, heeft eigendommen waar schadelijk gedierte, konijnen, voorkomt, dat de schade aan de veldvruchten veroorzaakt, doch die schade is zeer gering. Er bestaat de vrees dat hij misbruik zal maken van een buitengewone machtiging, daar zijn inwonende broers allen beruchte wildstropers zijn, vooral met een lichtbak en hij zou daarmee behulpzaam zijn.

Na zijn huwelijk schijnt Klaas Goossens zijn wilde haren verloren te hebben en op zijn bidprentje werd hij een goed mens en een goed christen genoemd.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Op zijn bidprentje staan zijn namen in een andere volgorde dan in het bevolkingsregister en op zijn overlijdensakte.
  2. Volgens de familie Goossens is woning en molen niet verkocht maar geschonken.
  3. Naar verluid was hij van 1920-1923 ook raadslid van de gemeente Deurne en Liessel.