Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Knoflookpad

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Knoflookpad
Naam Knoflookpad
Wijk Sint-Jozefparochie
Aanleg 2014
Besluit vaststelling 18 november 2014

De knoflookpad is in 2014 aangelegd en vormt een onderdeel van de Zuidelijke Omlegging .


Het nieuwe weggedeelte vanaf de rotonde Molenweijerweg tot aan de Vlierdensedreef doorkruist het leefgebied van de Knoflookpad en dit tracé is daar dan ook naar vernoemd. Op 18 november 2014 besloot het college van de gemeente Deurne, Conform het protocol tot het benoemen en vaststellen van namen voor straten en openbare ruimten, zoals opgenomen in de 'Verordentnq naamgeving en nummering (adressen)' van de gemeente Deurne, vastgesteld door de gemeenteraad op 2 november 2004, om dit deel van het tracé van de Zuidelijke Omlegging "Knoflookpad" vast te stellen.

De gemeente heeft de knoflookpad in haar hart gesloten. In 2010 werd daartoe een Countdownverklaring ondertekend. Daarmee schaarde de gemeente Deurne zich achter de EU-doelstelling van dat jaar om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Anno 2014 komen in Nederland slechts 38 leefgebieden van de Knoflookpad voor. De dieren in het Heieind behoren tot de grootste levensvatbare populatie in de provincie Noord-Brabant.

Ruim 60 kinderen en 10 imkers hebben op de landelijke boomfeestdag op woensdag 18 maart 2015, onder professionele begeleiding, ruim 152 bomen langs de Knoflookpad geplant.