Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Kieboom

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

De Kieboom is nu een straat in het centrum van Liessel aan de Mgr. Berkvensstraat maar was vroeger een in cultuur gebracht gebied ten zuidoosten van de Heitrak.


Localisering[bewerken]

De huidige straat is zeker niet de plek waar het historische toponiem Kieboom gezocht moet worden. De vroegere Kieboom was ten zuiden van de Bospeelweg en ten westen van de Heitraksche Loop. In 1627 was blijkbaar al onduidelijkheid over de juiste plek van de Kieboom. Er werden toen twee getuigen, de 74-jarige Jan Hanrix van Breij en de 60-jarige Hanrick Goordts, opgeroepen die onder ede verklaarden:

dat tusschen d'erffenis van d'erffgenamen Peter Denis zaliger ende tusschen d'erffenis der hove den Heijtreck onder Doerne voors. resorteren ende gelegen sijn verscheijde beemden, weijvelden ende eckerlandt dewelcke sij deponenten altoes hebben hooren nomen ende dat dese plaetse van hunne jonckheijt aff tot desen daege toe altijt geheijten is geweest den Kieboom ende dat de gemeijnte boven de voors. weijvelden geleghen geheijten wordt boven die Kieboemen'.[1]

Vroegere vermeldingen[bewerken]

De vroegste vermelding is van 1445, toen sprake was van int goet liggende in geen Kieboeme.[2] Daarna komt het toponiem herhaaldelijk voor, meestal als Kieboom, maar op de kadasterkaart van 1832 als De Kieboomen.

Naamsverklaring[bewerken]

Met het oog op de meervoudsvorm van het toponiem, zowel bij de vroegste vermelding als in bovengenoemd citaat en de kadasterkaart van 1832, zou de naam kunnen zijn afgeleid van -böhme-, dat volgens Bahlow moeras betekent. Of in deze omgeving ook veel keien, zoals bij de Veghel (Hanenberg) te vinden waren/zijn, waardoor het prefix kie- verklaard kan worden, is onzeker.[2]


Referenties
  1. 28-11-1627 RHCE toeg.nr. 3181 oud adm. arch. Deurne inv.nr. 247
  2. 2,0 2,1 Ton SpamerEen karretje op den zandweg reed…, Deurnese toponiemen uit de periode 721-1900, Deurne, 2010.