U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Bewerken van Keurboek van Deurne van 1525 tot circa 1665

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarschuwing: U bent niet aangemeld. Uw IP-adres zal voor iedereen zichtbaar zijn als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt, dan worden uw bewerkingen aan uw gebruikersnaam toegeschreven. Daarnaast zijn er andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden. Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt. Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.

Huidige versie Uw tekst
Regel 76: Regel 76:
 
# Wie minder dan zes lopenzaten (=ongeveer een hectare)  akkerland heeft mag maar één dag per jaar hei maaien in de Peel op de plaats waar dat is toegestaan achter de grensaanduidingen. Boete 25 stuivers.
 
# Wie minder dan zes lopenzaten (=ongeveer een hectare)  akkerland heeft mag maar één dag per jaar hei maaien in de Peel op de plaats waar dat is toegestaan achter de grensaanduidingen. Boete 25 stuivers.
 
#Er mag niet worden gemaaid tussen de waterplas van jonker Evart tussen het dorp en de [[Bottel]] en ook niet van de hoek van de [[Kleine Bottel]] tot het stukje land van Jan de Bercker in de [[Strijp]]. Boete drie Bossche ponden.
 
#Er mag niet worden gemaaid tussen de waterplas van jonker Evart tussen het dorp en de [[Bottel]] en ook niet van de hoek van de [[Kleine Bottel]] tot het stukje land van Jan de Bercker in de [[Strijp]]. Boete drie Bossche ponden.
# Wie hei maait op plekken waar meer gras groeit krijgt een boete van een Rijnlandse gulden.
+
# Wie hei maait op plekken waar meer gras groeit krijgt een boete van een Rijnlandse gulden
 
# Wie hei maait buiten het toegestane gebied krijgt de boete zoals in deze wet is bepaald.
 
# Wie hei maait buiten het toegestane gebied krijgt de boete zoals in deze wet is bepaald.
 
# Op 17 maart 1619 is door de heer met de gezamenlijke bewoners bepaald dat voortaan, nadat de hei tot het maaien of steken van graszoden is vrijgegeven, deze door de officier of borgemeesters wordt gecontroleerd en dat de overtreders van dit wetboek worden beboet.<br><br>'''OVER DE STRATEN'''<br><br>
 
# Op 17 maart 1619 is door de heer met de gezamenlijke bewoners bepaald dat voortaan, nadat de hei tot het maaien of steken van graszoden is vrijgegeven, deze door de officier of borgemeesters wordt gecontroleerd en dat de overtreders van dit wetboek worden beboet.<br><br>'''OVER DE STRATEN'''<br><br>
 
#Niemand mag holle straten afgraven. Boete 22 stuivers, waarvan de helft voor degene die het misdrijf aangeeft.
 
#Niemand mag holle straten afgraven. Boete 22 stuivers, waarvan de helft voor degene die het misdrijf aangeeft.
 
#De eigenaar moet van zijn bomen de takken snoeien die boven de weg hangen. Boete zeven stuivers.
 
#De eigenaar moet van zijn bomen de takken snoeien die boven de weg hangen. Boete zeven stuivers.
#Niemand mag op de openbare weg turfmijten hebben of hij moet die afbakenen. Boete negen stuivers.
+
#Niemand mag op de openbare weg turfmijten hebben of hij moet die afbakenen. Boete negen stuivers
 
#Ieder moet de openbare weg onderhouden die aan zijn land grenst. Boete negen stuivers.
 
#Ieder moet de openbare weg onderhouden die aan zijn land grenst. Boete negen stuivers.
 
#Wie wegens het niet onderhouden van de weg beboet is, wordt na verloop van tijd opnieuw gecontroleerd en dan wordt de boete telkens verdubbeld zolang de weg niet gerepareerd is.<br><br>'''OVER DE SLOTEN EN BEKEN'''<br><br>
 
#Wie wegens het niet onderhouden van de weg beboet is, wordt na verloop van tijd opnieuw gecontroleerd en dan wordt de boete telkens verdubbeld zolang de weg niet gerepareerd is.<br><br>'''OVER DE SLOTEN EN BEKEN'''<br><br>
Regel 88: Regel 88:
 
#Wie dammen in de [[Aa]] of in andere stromende beken legt of met graszoden dichtgooit om vis te vangen en die niet weer opruimt krijgt een boete van een petersgulden.
 
#Wie dammen in de [[Aa]] of in andere stromende beken legt of met graszoden dichtgooit om vis te vangen en die niet weer opruimt krijgt een boete van een petersgulden.
 
#De gereedschappen en graszoden die daarbij gebruikt zijn, worden in beslag genomen. Boete een petersgulden.
 
#De gereedschappen en graszoden die daarbij gebruikt zijn, worden in beslag genomen. Boete een petersgulden.
#Alle sloten en beken die zijn gegraven en gedempt zijn moeten worden onderhouden en worden [[Schouwvoering op de waterwegen|geschouwd]]. Boete achttien stuivers.<br><br>'''OVER HET SCHUTTEN VAN VEE'''<br><br>
+
#Alle sloten en beken die zijn gegraven en gedempt zijn moeten worden onderhouden en worden geschouwd. Boete achttien stuivers.<br><br>'''OVER HET SCHUTTEN VAN VEE'''<br><br>
 
#Iedereen die land heeft dat aan de gemeentegrond grenst moet zijn sloten zodanig maken dat gevangen genomen vee wordt geschut. Boete zeven stuivers.
 
#Iedereen die land heeft dat aan de gemeentegrond grenst moet zijn sloten zodanig maken dat gevangen genomen vee wordt geschut. Boete zeven stuivers.
 
#Als het vee van iemand schade toebrengt bij een ander dan moet de eigenaar zes stuivers betalen, namelijk een stuiver aan de heer en vijf aan degene die het in beslag genomen vee teruggeeft. Bovendien moet de eigenaar op een redelijke wijze de schade vergoeden.
 
#Als het vee van iemand schade toebrengt bij een ander dan moet de eigenaar zes stuivers betalen, namelijk een stuiver aan de heer en vijf aan degene die het in beslag genomen vee teruggeeft. Bovendien moet de eigenaar op een redelijke wijze de schade vergoeden.
Regel 97: Regel 97:
 
#De oude schepers mogen geen schop bij zich hebben. Boete een stuiver.
 
#De oude schepers mogen geen schop bij zich hebben. Boete een stuiver.
 
#Inwoners van alle andere dorpen moeten bij het schutten negen stuivers betalen bij het afhalen van het vee van de schutplaats.
 
#Inwoners van alle andere dorpen moeten bij het schutten negen stuivers betalen bij het afhalen van het vee van de schutplaats.
#Het [[schutgeld]] in de ''Ecker'', de ''gemeijne beemden'' en de omgraven velden bedraagt vijf stuivers.
+
#Het schutgeld in de ''Ecker'', de ''gemeijne beemden'' en de omgraven velden bedraagt vijf stuivers.
 
#Wie tegenover de heer de eed heeft afgelegd mag op de gemeente het vee schutten maar hij moet het vee naar de [[vrunte]] (het heerlijke domein?)  brengen. Boete zeven stuivers.
 
#Wie tegenover de heer de eed heeft afgelegd mag op de gemeente het vee schutten maar hij moet het vee naar de [[vrunte]] (het heerlijke domein?)  brengen. Boete zeven stuivers.
 
#Niemand mag zijn schapen op de grond van een ander hoeden zonder toestemming van de eigenaar. Gebeurt dat toch dan mogen de schapen geschut worden voor twee stuivers per schaap.
 
#Niemand mag zijn schapen op de grond van een ander hoeden zonder toestemming van de eigenaar. Gebeurt dat toch dan mogen de schapen geschut worden voor twee stuivers per schaap.
Regel 109: Regel 109:
 
#Niemand mag graszoden steken op de vrijgegeven gemeente buiten het gebied dat hem door een bevoegd iemand is aangewezen. Boeten 17½ stuiver en inbeslagname van de gestoken graszoden.
 
#Niemand mag graszoden steken op de vrijgegeven gemeente buiten het gebied dat hem door een bevoegd iemand is aangewezen. Boeten 17½ stuiver en inbeslagname van de gestoken graszoden.
 
#Niemand mag op de gemeente zijn paarden of rundvee met een touw vastzetten. Boete vijf stuivers.
 
#Niemand mag op de gemeente zijn paarden of rundvee met een touw vastzetten. Boete vijf stuivers.
#Men mag op de gemeente alleen graszoden steken op de door een beëdigde persoon aangewezen plaats. Boete anderhalve goudgulden.
+
#Men mag op de gemeente alleen graszoden steken op de door een beëdigde persoon aangeewezen plaats. Boete anderhalve goudgulden.
 
#Wie van verboden terrein graszoden afvoert krijgt een boete van twee goudgulden en inbeslagname van de graszoden.
 
#Wie van verboden terrein graszoden afvoert krijgt een boete van twee goudgulden en inbeslagname van de graszoden.
 
#Wie beweert geen gebruik te maken van de Peel maar dat toch doet zal de lasten moeten dragen zoals alle anderen, gehuwd of ongehuwd, met of zonder huishouden.
 
#Wie beweert geen gebruik te maken van de Peel maar dat toch doet zal de lasten moeten dragen zoals alle anderen, gehuwd of ongehuwd, met of zonder huishouden.
Regel 116: Regel 116:
 
#Iedereen die verplicht is om wacht te lopen maar dat niet doet moet een boete van dertig stuivers aan de heer betalen.
 
#Iedereen die verplicht is om wacht te lopen maar dat niet doet moet een boete van dertig stuivers aan de heer betalen.
 
#Iedereen die bij lijders aan de pest verblijft mag zes weken lang zijn erf niet verlaten. Boete achttien gulden.
 
#Iedereen die bij lijders aan de pest verblijft mag zes weken lang zijn erf niet verlaten. Boete achttien gulden.
#Mannen of vrouwen die het huis van een aan een besmettelijke ziekte overleden persoon in het dorp of daarbuiten gaan schoonmaken, mogen zich niet bij anderen ophouden. Boete twaalf gulden.
+
#Mannen of vrouwen die het huis van een aan een besmettelijke ziekte overleden persoon in het dorp of daarbuiten gaan schoonmaken mogen zich niet bij anderen ophouden. Boete twaalf gulden.
 
#Hetzelfde geldt voor bezoekers van huizen van pestlijders. Boete twaalf gulden.
 
#Hetzelfde geldt voor bezoekers van huizen van pestlijders. Boete twaalf gulden.
 
#De gemeente tussen het dorp Vreekwijk en de Kleine Bottel mag niet gebruikt worden. Boete drie Bossche ponden.
 
#De gemeente tussen het dorp Vreekwijk en de Kleine Bottel mag niet gebruikt worden. Boete drie Bossche ponden.
 
#Hetzelfde geldt voor de gemeente tussen het erf van Jan de Leeuw en de hoek van de [[Blaeckt]]. Boete drie Bossche ponden.
 
#Hetzelfde geldt voor de gemeente tussen het erf van Jan de Leeuw en de hoek van de [[Blaeckt]]. Boete drie Bossche ponden.
#De heer verbiedt dat men binnen Deurne op plechtige zondagen of op als zondag gevierde heiligendagen met de kar naar de [[molen]] of elders gaat. Boete een gulden.
+
#De heer verbiedt dat men binnen Deurne op plechtige zondagen of op als zondag gevierde heiligendagen met de kar naar de molen of elders gaat. Boete een gulden.
#Iedereen aan wie is opgedragen om op zijn ''maetplack of putte'' (?)  te komen en niet verschijnt, krijgt een boete van zeven stuivers.
+
#Iederen die geboden om op zijn ''maetplack of putte'' (?)  te komen en niet verschijnt krijgt een boete van zeven stuivers.
 
#Niemand van  buiten de heerlijkheid Deurne mag hier graszoden steken. Boete achttien stuivers.
 
#Niemand van  buiten de heerlijkheid Deurne mag hier graszoden steken. Boete achttien stuivers.
 
#Niemand mag zijn akker binnen vijf voet van het karrenspoor bezaaien. Boete drie en een halve pond.
 
#Niemand mag zijn akker binnen vijf voet van het karrenspoor bezaaien. Boete drie en een halve pond.
 
#Particulieren of gehuchten mogen zonder algemene toestemming geen gemeente weggeven aan anderen op een boete van zeven goudguldens.
 
#Particulieren of gehuchten mogen zonder algemene toestemming geen gemeente weggeven aan anderen op een boete van zeven goudguldens.
#Allen die naar elders verhuizen zonder hun belastingen te hebben betaald krijgen een boete van drie gulden.
+
#Allen die naar elders zijn verhuisd zonder hun belastingen te hebben betaald krijgen een boete van drie gulden.
#Alle [[bakker]]s, brouwers, slagers en verkopers van vetwaren moeten hun brood bakken zo zwaar bakken en leveren tegen de prijs als op de markt van Helmond geldt, gewogen met het gewicht van de Bossche maten, geijkt met het teken van de bosboom. Bij overtreding worden zowel de gebruikte gewichten als de goederen in beslag genomen en een boete van een goudgulden ten behoeve van de heer. De herbergiers mogen het bier niet duurder verkopen dan voor een stuiver op boete van inbeslagname van het bier door de heer.
+
#Alle [[bakker]]s, brouwers, slagers en verkopers van vetwaren moeten hun brood bakken zo zwaar en tegen de prijs als op de markt van Helmond geldt, gewogen met het gewicht van de Bossche maten, geijkt met het teken van de bosboom. Bij overtreding worden zowel de gebruikte gewichten als de goederen in beslag genomen en een boete van een goudgulden aan de heer. De herbergiers mogen het bier niet duurder verkopen dan voor een stuiver op boete van inbeslagname van het bier door de heer.
 
#Azijn en olie moeten verkocht worden naar de eenheidsprijzen zoals die in Helmond gelden.
 
#Azijn en olie moeten verkocht worden naar de eenheidsprijzen zoals die in Helmond gelden.
 
#Door de heer wordt verboden dat de bakkers het tarwebrood zullen bakken ''ongebraeckt als ook deure ende dese garnisoenen''. Boete inbeslagname van het brood en twee Bossche ponden.
 
#Door de heer wordt verboden dat de bakkers het tarwebrood zullen bakken ''ongebraeckt als ook deure ende dese garnisoenen''. Boete inbeslagname van het brood en twee Bossche ponden.
Regel 132: Regel 132:
 
#Door de wet en de gemeente is bepaald dat voortaan niemand zijn turf met paard en wagen mag afvoeren over het Arenbroek te Liessel. Boete 25 stuivers.
 
#Door de wet en de gemeente is bepaald dat voortaan niemand zijn turf met paard en wagen mag afvoeren over het Arenbroek te Liessel. Boete 25 stuivers.
 
#De belastingontvanger moet zijn geld na ontvangst binnen 14 dagen of twee gerechtsdagen afdragen. Boete 25 gulden.
 
#De belastingontvanger moet zijn geld na ontvangst binnen 14 dagen of twee gerechtsdagen afdragen. Boete 25 gulden.
#Niemand mag binnen de heerlijkheid Deurne bijenkorven van buiten Deurne plaatsen. Boete zes gulden.
+
#Niemand mag binnen de heerlijkheid Deurne bijenkorven van buiten Deurne plaatsen. Boete zes gulden
 
#De belastingontvangers mogen na zes weken geen wijzigingen aanbrengen in het belastingboek zonder toestemming van de gezamenlijke schepenen. Boete 25 gulden.
 
#De belastingontvangers mogen na zes weken geen wijzigingen aanbrengen in het belastingboek zonder toestemming van de gezamenlijke schepenen. Boete 25 gulden.
#Na rijp beraad van de schepenen, [[armmeester|Heilige Geestmeester]]s, [[kerkmeester]]s en ingezeten van Deurne is in het voordeel en tot behoud van de kerk eendrachtig bepaald dat iedereen die steenovens wil bakken voor ieder mond (=18.000 stenen) vooraf aan de kerkmeesters [[steenbelasting|twee gulden moet betalen]]. Boete twee gulden en inbeslagname van de steenovens.
+
#Na rijp beraad van de schepenen, [[armmeester|Heilige Geestmeester]]s, [[kerkmeester]]s en ingezeten van Deurne is in het voordeel en tot behoud van de kerk eendrachtig bepaald dat iedereen die steenovens wil bakken voor ieder mond (=18.000 stenen) vooraf aan de kerkmeesters twee gulden moet betalen. Boete twee gulden en inbeslagname van de steenovens.
 
#Van de boete komt de helft ten goede aan de kerk van Deurne en de andere helft aan de heer.
 
#Van de boete komt de helft ten goede aan de kerk van Deurne en de andere helft aan de heer.
#Zo ook moeten de [[pottenbakker (beroep)|pottenbakkers]] voor iedere oven drie stuivers betalen. Boete als voor.
+
#Zo ook moeten de pottenbakkers voor iedere oven drie stuivers betalen. Boete als voor.
#Ook is eenparig beslist dat het aan iedereen binnen Deurne, gehuwd of ongehuwd, die geen rundvee heeft en geen belasting betaalt, verboden is om turf te steken in de Peel, noch voor eigen behoefte, noch voor de verkoop. Boete 25 gulden.
+
#Ook is eenparig beslist dat het aan iedereen binnen Deurne, gehuwd of ongehuwd, die geen rundvee heeft en geen belasting betaalt, verboden is om turf te steken in de Peel, noch voor eigen behoefte , noch voor de verkoop. Boete 25 gulden.
 
#Een derde deel van de boete is voor de aanbrenger terwijl het overige en de in beslag genomen turf toekomt aan de heer. Als de bekeurde een knecht is die in opdracht van zijn meester turf steekt dan moet de meester de boete betalen.
 
#Een derde deel van de boete is voor de aanbrenger terwijl het overige en de in beslag genomen turf toekomt aan de heer. Als de bekeurde een knecht is die in opdracht van zijn meester turf steekt dan moet de meester de boete betalen.
 
#Op 17 maart 1628 is na rijp beraad met de regering en de ingezetenen bepaald dat oud-borgemeesters bij hun opvolgers niet meer rente in rekenen mogen brengen over het geld dat ze tegoed hebben dan tot één jaar na hun burgemeesterschap.
 
#Op 17 maart 1628 is na rijp beraad met de regering en de ingezetenen bepaald dat oud-borgemeesters bij hun opvolgers niet meer rente in rekenen mogen brengen over het geld dat ze tegoed hebben dan tot één jaar na hun burgemeesterschap.
 
#Niemand mag maaien vanaf het Cobisven tot zover het groen is en zoals dat is afgepaald. Boete een goudgulden.
 
#Niemand mag maaien vanaf het Cobisven tot zover het groen is en zoals dat is afgepaald. Boete een goudgulden.
 
#Iedereen moet aan zijn peelveld op de Zoe de weg door de Peel aan beide zijden onderhouden, zoals dat vooraf door de schepenen is bepaald. Boete 25 gulden.
 
#Iedereen moet aan zijn peelveld op de Zoe de weg door de Peel aan beide zijden onderhouden, zoals dat vooraf door de schepenen is bepaald. Boete 25 gulden.
#Niemand mag hei maaien op Vreekwijk vanaf de schuur van Margaretha van den Berg tot de hoek van de [[Berkt]], zoals dat is afgepaald. Boete een goudgulden.
+
#Niemand mag hei maaien op Vreekwijk vanaf de schuur van Margaretha van den Berg tot de hoek van de Berkt, zoals dat is afgepaald. Boete een goudgulden.
 
#hetzelfde geldt vanaf genoemd schuur tot op de hoek van de hoeve bij de molen.
 
#hetzelfde geldt vanaf genoemd schuur tot op de hoek van de hoeve bij de molen.
 
#De herbergiers mogen ruiters of soldaten geen kost, drank of onderdak bieden vooraleer ze daarover de borgemeesters of de bevoegden geraadpleegd hebben, zo niet dan wordt niets vergoed.
 
#De herbergiers mogen ruiters of soldaten geen kost, drank of onderdak bieden vooraleer ze daarover de borgemeesters of de bevoegden geraadpleegd hebben, zo niet dan wordt niets vergoed.
 
#Na rijp beraad is door de schout, schepenen, kerkmeesters, Heilige Geestmeesters en ingezetenen besloten dat als er op deze dag een borgemeester gekozen wordt waarvan  naderhand blijkt dat hij wegens ongeleerdheid of na een ongeluk niet geschikt is om zijn ambt uit te oefenen of als die overlijdt de regering een of twee andere borgemeesters mag kiezen. De dan gekozene mag zich daartegen niet verzetten en moet zich gedragen alsof hij op 17 maart gekozen is.
 
#Na rijp beraad is door de schout, schepenen, kerkmeesters, Heilige Geestmeesters en ingezetenen besloten dat als er op deze dag een borgemeester gekozen wordt waarvan  naderhand blijkt dat hij wegens ongeleerdheid of na een ongeluk niet geschikt is om zijn ambt uit te oefenen of als die overlijdt de regering een of twee andere borgemeesters mag kiezen. De dan gekozene mag zich daartegen niet verzetten en moet zich gedragen alsof hij op 17 maart gekozen is.
 
#Als iemand uit angst om tot borgemeester gekozen te worden vóór de verkiezingsdag met zijn familie uit de heerlijkheid wil vertrekken dan mag de magistraat zo iemand ook eerder kiezen en moet hij zijn ambtsjaar vol maken op straffe van zestig gouden realen.
 
#Als iemand uit angst om tot borgemeester gekozen te worden vóór de verkiezingsdag met zijn familie uit de heerlijkheid wil vertrekken dan mag de magistraat zo iemand ook eerder kiezen en moet hij zijn ambtsjaar vol maken op straffe van zestig gouden realen.
#Als iemand een onroerend goed huurt dan moet hij ook de turfvelden gebruiken die daarbij horen.
+
#Als iemand een goed huurt dan moet hij ook de turfvelden gebruiken die daarbij horen.
#Niemand mag niet-Deurnenaren, die niet bij hem in de kost zijn, in huis opnemen voordat die een borgstelling van tweehonderd gulden heeft gedaan. Degene die zich borg stelt moet onroerend goed in Deurne hebben. De vreemdeling of zijn kinderen mogen geen beroep doen op de armenzorg. De vreemdeling moet een bewijs van goed gedrag overleggen, geschreven door de pastoor van de vorige woonplaats. Boete 25 gulden.
+
#Niemand mag niet-Deurnenaren, die niet bij hem in de kost zijn, in huis opnemen voordat die een borgstelling van 200 gulden heeft gedaan. Degene die zich borg stelt moet onroerend goed in Deurne hebben. De vreemdeling of zijn kinderen mogen geen beroep doen op de armenzorg. De vreemdeling moet een bewijs van goed gedrag overleggen geschreven door de pastoor van de vorige woonplaats. Boete 25 gulden.
 
#De herbergiers mogen soldaten niet laten logeren zonder toestemming van de officier of de borgemeesters. Ze mogen per soldaten overdag maximaal één pot bier tappen en 's avonds twee. Ze mogen het bier niet duurder verkopen dan voor een stuiver per pot.
 
#De herbergiers mogen soldaten niet laten logeren zonder toestemming van de officier of de borgemeesters. Ze mogen per soldaten overdag maximaal één pot bier tappen en 's avonds twee. Ze mogen het bier niet duurder verkopen dan voor een stuiver per pot.
 
#Vóór de feestdag van Sint-Jan  moet er in ieder huishouden een vuurhaak en een goede ladder aanwezig zijn. Boete vijf stuivers.
 
#Vóór de feestdag van Sint-Jan  moet er in ieder huishouden een vuurhaak en een goede ladder aanwezig zijn. Boete vijf stuivers.
#Voortaan moeten alle borgemeesters binnen acht jaar, gerekend vanaf de dag van hun aanstelling,  definitieve rekening en verantwoording over hun borgemeestersjaar afleggen. Na die tijd mogen zij geen rechtszaken meer aanspannen of voortzetten.
+
#Voortaan moeten alle borgemeesters binnen acht jaar, gerekend vanaf de dag van hun aanstelling,  rekening en verantwoording over hun borgemeestersjaar afleggen. Na die tijd mogen zij geen rechtszaken meer aanspannen of voortzetten.
#Op 17 maart 1633 is na rijp beraad en overleg tussen de schout, schepenen, Heilige Geestmeesters en kerkmeesters bepaald dat als iemand, die nog belasting schuldig is, de heerlijkheid verlaat, de nieuwe eigenaar van het goed door de borgemeesters mag worden aangesproken op die schuld.
+
#Op 17 maart 1633 is na raap beraad en overleg tussen de schout, schepenen, Heilige Geestmeesters en kerkmeesters bepaald dat als iemand, die nog belasting schuldig is, de heerlijkheid verlaat, de nieuwe eigenaar van het goed door de borgemeesters mag worden aangesproken op die schuld.
 
#Men mag niet zodanig zand graven of verplaatsen dat daardoor de groei van (jonge) bomen belemmerd wordt. Boete een goudgulden,
 
#Men mag niet zodanig zand graven of verplaatsen dat daardoor de groei van (jonge) bomen belemmerd wordt. Boete een goudgulden,
 
#Het is verboden om meibomen te kappen of te kopen. Boete twee goudgulden.
 
#Het is verboden om meibomen te kappen of te kopen. Boete twee goudgulden.
 
#Niemand mag schieten of stenen gooien tegen het kerkgebouw. Boete drie gulden, waarvan de helft voor de heer en de helft voor degene die de overtreding meldt.
 
#Niemand mag schieten of stenen gooien tegen het kerkgebouw. Boete drie gulden, waarvan de helft voor de heer en de helft voor degene die de overtreding meldt.
#Op de gemeente tussen de weg die uit het [[Goor]] komt en de [[Haageindseweg]] mag geen turf gestoken worden. Boete twee goudgulden.
+
#Op de gemeente tussen de weg die uit het Goor komt en de Haageindseweg mag geen turf gestoken worden. Boete twee goudgulden.
 
#Op 17 maart 1643 is na rijp beraad door de heer en de magistraat van de heerlijkheid bepaald dat de borgemeesters ten last van de gemeente nooit meer dan 1000 gulden mogen lenen, tegen een redelijke rente en voor maximaal vier jaar, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de magistraat. Overtreden de borgemeesters deze regel dan moeten zij over het meedere de rente uit eigen zak betalen en kunnen zij die niet verhalen op de gemeente.
 
#Op 17 maart 1643 is na rijp beraad door de heer en de magistraat van de heerlijkheid bepaald dat de borgemeesters ten last van de gemeente nooit meer dan 1000 gulden mogen lenen, tegen een redelijke rente en voor maximaal vier jaar, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de magistraat. Overtreden de borgemeesters deze regel dan moeten zij over het meedere de rente uit eigen zak betalen en kunnen zij die niet verhalen op de gemeente.
#Op 17 maart 1641 is na rijp beraad door de heer en de magistraat bepaald dat de borgemeesters van het door hun geleende geld maximaal gedurende drie jaar de rente over maximaal duizend gulden in rekening mogen brengen.
+
#Op 17 maart 1641 is na rijp beraad door de heer de magistraat bepaald dat de borgemeesters van het door hun geleende geld maximaal gedurende drie jaar de rente over maximaal 1000 gulden in rekening mogen brengen.
#Iemand van buiten Deurne die hier geen bezittingen heeft, mag zonder toestemming van de gemeentemeesters hier geen turf steken of laten steken. Boete vijf gulden.
+
#Iemand van buiten Deurne die hier geen bezittingen heeft mag zonder toestemming van de gemeentemeesters hier geen turf steken of laten steken. Boete vijf gulden.
#De gestoken turf wordt dan ook in beslag genomen, zo is bepaald op 17 maart 1642.
+
#De gestoken turf wordt dan ook in beslag genomen, zo is bepaald op 17 maart 1642
 
#Om belastingontduiking te voorkomen is door de magistraat en de regering van de heerlijkheid Deurne bepaald dat het ingezetenen, die belastingschuld hebben en naar elders willen verhuizen, verboden is om hun huis hier te verkopen, af te (laten) breken of naar buiten het dorp te verplaatsen. Boete tien gulden.
 
#Om belastingontduiking te voorkomen is door de magistraat en de regering van de heerlijkheid Deurne bepaald dat het ingezetenen, die belastingschuld hebben en naar elders willen verhuizen, verboden is om hun huis hier te verkopen, af te (laten) breken of naar buiten het dorp te verplaatsen. Boete tien gulden.
 
#Tenzij dat huis binnen Deurne wordt herbouwd. Bepaald op 17 maart 1642.
 
#Tenzij dat huis binnen Deurne wordt herbouwd. Bepaald op 17 maart 1642.
Regel 166: Regel 166:
 
#Tenzij er wettige andere redenen zijn. Aldus bepaald op 17 maart 1642.
 
#Tenzij er wettige andere redenen zijn. Aldus bepaald op 17 maart 1642.
 
#De helft van de boete komt toe aan de heer en de andere helft aan degene die de meid of knecht in dienst genomen heeft. Aldus bepaald en afgelezen op 17 maart 1642.
 
#De helft van de boete komt toe aan de heer en de andere helft aan degene die de meid of knecht in dienst genomen heeft. Aldus bepaald en afgelezen op 17 maart 1642.
#Voortaan mogen waarden of waardinnen geen soldaten drank of kost geven zonder toestemming van de schout, schepenen, borgemeesters of andere bevoegde personen. De soldaten moeten hun pas tonen. De soldaten mogen niet meer ontvangen dan hun door de wederzijde voorschriften toekomt. Wie geen pas heeft moet zonder meer vertrekken. Boete 25 carolusgulden.
+
#Voortaan mogen waarden of waardinnen geen soldaten drank of kost geven zonder toestemming van de schout, schepenen, borgemeesters of andere bevoegde personen. De soldaten moeten hen hun pas tonen. De soldaten mogen niet meer ontvangen dan hun door de wederzijde voorschriften toekomt. Wie geen pas heeft moet zonder meer vertrekken. Boete 25 carolusgulden.
#Niemand mag op minder dan anderhalve voet (circa veertig centimeter) van het erf van zijn buurman gebouwen plaatsen of bomen planten, tenzij die daarvoor toestemming geeft. Boete twee goudgulden. Bepaald op 17 maart 1647.
+
#Niemand mag op minder dan anderhalve voet (circa 40 centimeter) van het erf van een ander gebouwen plaatsen of bomen planten, tenzij de ander daarvoor toestemming geeft. Boete twee goudgulden. Bepaald op 17 maart 1647.
#Op 17 maart 1646 is na rijp beraad door schout, schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, Heilige Geestmeesters en gemeentemeesters van Deurne eenparig besloten dat niemand vreemdelingen of vagebonden  mag laten logeren, die hier niet geboren of in dienst zijn, man of vrouw, oud of jong, tenzij ze een wettige verklaring tonen omtrent hun gedrag. Boete twaalf carolusgulden.
+
#Op 17 maart 1646 is na rijp beraad door schout, schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, Heilige Geestmeesters en gemeentemeesters van Deurne eenparig besloten dat niemand vreemdelingen of vagebonden  mag laten logeren, die hier niet geboren of in dienst zijn, man of vrouw, oud of jong, tenzij ze een wettige verklaring tonen omtrent hun gedrag. Boete 12 carolusgulden.
 
#Deze verklaring moet vooraf aan de officier worden getoond.
 
#Deze verklaring moet vooraf aan de officier worden getoond.
 
#Op genoemde dag is tevens bepaald dat de pottenbakkers hun potovens zodanig moeten inrichten dat die onder een pannendak staan en dat bij eventuele brand de buren daarvan geen schade mogen lijden. Mocht dat toch het geval zijn dan moet de pottenbakker de schade vergoeden.
 
#Op genoemde dag is tevens bepaald dat de pottenbakkers hun potovens zodanig moeten inrichten dat die onder een pannendak staan en dat bij eventuele brand de buren daarvan geen schade mogen lijden. Mocht dat toch het geval zijn dan moet de pottenbakker de schade vergoeden.
#Op 17 maart 1649 is door de regering van Deurne bepaald dat op de gemeente vanaf de hoek van de [[Helleman]] of nieuwe erve van Jenneke, de weduwe van Hendrik Jan Jacobs, tot aan de hoek of nieuwe erve van Peter Thonis Heesmans op het [[Kerkeind]] niet mag worden gemaaid. Boete een goudgulden.
+
#Op 17 maart 1649 is door de regering van Deurne bepaald dat op de gemeente vanaf de hoek van de Helleman of nieuwe erve van Jenneke, de weduwe van Hendrik Jan Jacobs, tot aan de hoek of nieuwe erve van Peter Thonis Heesmans op het Kerkeind niet mag worden gemaaid. Boete een goudgulden.
 
#Als iemand door het huren van een goed ook een turfveld daarbij gekregen heeft en dat niet nodig heeft dan mag dat door de gemeente aan iemand anders worden uitgegeven, die het wel nodig heeft.
 
#Als iemand door het huren van een goed ook een turfveld daarbij gekregen heeft en dat niet nodig heeft dan mag dat door de gemeente aan iemand anders worden uitgegeven, die het wel nodig heeft.
#Op 17 maart 1652 is na overleg door [[drossaard]], schepenen en regenten van Deurne bepaald dat voortaan de borgemeesters maximaal vijfhonderd gulden mogen opnemen gedurende twee jaar tegen een redelijke rente, tenzij de regering anders bepaalt.  
+
#Op 17 maart 1652 is na overleg door [[drossaard]], schepenen en regenten van Deurne bepaald dat voortaan de borgemeesters maximaal 500 gulden mogen opnemen gedurende twee jaar tegen een redelijke rente, tenzij de regering anders bepaalt.  
 
#Dit wetsartikel ontbreekt.
 
#Dit wetsartikel ontbreekt.
 
#Niemand mag van het eikenbos van de gemeente of van andere particulieren bomen kappen of takken snoeien. Boete een goudgulden.
 
#Niemand mag van het eikenbos van de gemeente of van andere particulieren bomen kappen of takken snoeien. Boete een goudgulden.
 
#Het derde deel van de boete is voor degene die de overtreding meldt en het overige voor de officier.
 
#Het derde deel van de boete is voor degene die de overtreding meldt en het overige voor de officier.
#Op 17 maart 1654 is na voorafgaand overleg door de heer van Deurne, drossaard, schepenen en regenten van Deurne bepaald dat personen, die geen eigen vervoermiddel, paard of os hebben, hun turf uit de Peel mogen laten halen door vervoermiddelen of personen van buiten het dorp. Zo nodig moeten wel twee buren kunnen bevestigen dat ze de turf in Deurne hebben afgeladen. Boete zoals in het voorgaande artikel.
+
#Op 17 maart 1654 is na voorafgaan overleg door de heer van Deurne, drossaard, schepenen en regenten van Deurne bepaald dat personen, die geen eigen vervoermiddel, paard of os hebben, hun turf uit de Peel mogen laten halen door vervoermiddelen of personen van buiten het dorp. Zo nodig moeten wel twee buren kunnen bevestigen dat ze de turf in Deurne hebben afgeladen. Boete zoals in het voorgaande artikel.
 
#Door de gezamenlijke regeerders is besloten dat het deel van de gemeente, zijnde grasland en kuilen, zoals dat door de gemeentemeesters is gemarkeerd, niet mag gebruikt. Boete een goudgulden.
 
#Door de gezamenlijke regeerders is besloten dat het deel van de gemeente, zijnde grasland en kuilen, zoals dat door de gemeentemeesters is gemarkeerd, niet mag gebruikt. Boete een goudgulden.
 
#Op 17 maart 1657 is door drossaard, schepenen, Heilige Geestmeesters, kerkmeesters en gemeentemeesters van de heerlijkheid Deurne bepaald dat niemand turf mag steken of diepe gaten mag maken in de watersloten die aan de wegen liggen die de Peel ingaan. Boete een goudgulden aan de heer en beslaglegging op de gestoken turf.
 
#Op 17 maart 1657 is door drossaard, schepenen, Heilige Geestmeesters, kerkmeesters en gemeentemeesters van de heerlijkheid Deurne bepaald dat niemand turf mag steken of diepe gaten mag maken in de watersloten die aan de wegen liggen die de Peel ingaan. Boete een goudgulden aan de heer en beslaglegging op de gestoken turf.
 +
  
 
Ik, Pieter van Bommel, voormalig drossaard en [[Secretaris van Deurne|secretaris van de heerlijkheid Deurne]], verklaar op verzoek van de heer van Deurne dat ik deze jaarkeuren gedurende negen jaar in voornoemde hoedanigheid heb bewaard, hetgeen niet in strijd was met de christelijke gereformeerde godsdienst, en jaarlijks op 17 maart in het gehucht Vreekwijk binnen Deurne heb gepubliceerd. Na lossing van de pandheerlijkheid heb ik dat keurboek overhandigd aan [[Rogier van Leefdael (1617-1699)|Rogier van Leefdael]], de heer van genoemde heerlijkheid. Pieter van Bommel, 19 oktober 1662.
 
Ik, Pieter van Bommel, voormalig drossaard en [[Secretaris van Deurne|secretaris van de heerlijkheid Deurne]], verklaar op verzoek van de heer van Deurne dat ik deze jaarkeuren gedurende negen jaar in voornoemde hoedanigheid heb bewaard, hetgeen niet in strijd was met de christelijke gereformeerde godsdienst, en jaarlijks op 17 maart in het gehucht Vreekwijk binnen Deurne heb gepubliceerd. Na lossing van de pandheerlijkheid heb ik dat keurboek overhandigd aan [[Rogier van Leefdael (1617-1699)|Rogier van Leefdael]], de heer van genoemde heerlijkheid. Pieter van Bommel, 19 oktober 1662.

Al uw bijdragen aan DeurneWiki kunnen bewerkt, gewijzigd of verwijderd worden door andere gebruikers. Als u niet wilt dat uw teksten rigoureus aangepast worden door anderen, plaats ze hier dan niet.
U belooft ook dat u de oorspronkelijke auteur bent van dit materiaal of dat u het hebt gekopieerd uit een bron in het publieke domein of een soortgelijke vrije bron (zie DeurneWiki:Auteursrechten voor details). Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Annuleren Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)

Op deze pagina gebruikte sjablonen: