Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Haak

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Locatie van het toponiem Haak, aangegegeven op een detailkaartje van circa 1950

Haak is een toponiem dat gebruikt werd zowel ter aanduiding van een akker onder Vlierden op de Hertsberg als in de Singel en veel later voor een akker in Neerkant.


de Haak op de Hertsberg[bewerken]

De vroegste vermelding van dit toponiem in Vlierden is van 1430, namelijk de vermelding die Haeck te Beirgelen.[1]
In 1433 is sprake van enen ecker lants geheiten den Stocecker metten erfnis dair aen gelegen geheiten den Haeck.[2]
Waarschijnlijk wordt met voornoemde aanduidingen niet hetzelfde perceel bedoeld als de Haak in het maatboek van Vlierden in 1792. Toen was Jan Aart Rooijakkers eigenaar van een stuk bouwland genaamd de Haak aan het einde van het aangelag van zijn boerderij aan de Hertsberg.

de Haak in de Singel[bewerken]

In het cijnsboek van de heren van Helmond met bertrekking tot Vlierden over de periode 1690-1783 komt de volgende post voor: 'een stuck ackerlands de Haeck int Lanckveldt, gelegen in de Cingel, groot ontrent 2 lopense.

De vroegste vermelding van dit toponiem is echter nog veel ouder. Op 19 januari 1483 is in het Helmondse schepenprotocol sprake van een rente van ee mud rogge uut enen stuck lants geheiten den Haeck te Vlierden. Dat het hier om de Haak in de Singel gaat, blijkt uit de belendingen (de benoeming van de aangrenzende percelen), waaronder de H. Geest van Doerren. De Armentafel van Deurne was bezitter van het aangrenzende Lankveld (in 1832 kadastrale sectie Vlierden C 520).

de Haak in Neerkant[bewerken]

Een akker in Neerkant aan de Hoefbladweg ter hoogte van de T-kruising met de Reigerbekweg heette rond 1900 ook de Haak.
Tijdens een openbare verkoop door notaris Van Riet op 3 mei 1904 in de herberg van Hermanus Beijers (1873-1948) door de familie Jeucken kocht Gerard Crommentuijn twee percelen bouwland, genaamd de Haak en de Latheg, te Neerkant, kadastraal sectie I 849 en 850, groot 7010 m², voor 350 gulden.

Er zijn in Deurne ook toponiemen bekend waarin -haak- voorkomt, zoals Haakakker, Haakske en Haaksestap.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Bossche schepenprotocol fiches Smulders
  2. Helmonds schepenprotocol 24 november 1433 folio 89 verso