Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Haageind 23

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Everard (overleg | bijdragen) op 9 mrt 2019 om 15:55
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Foto collectie gemeente Deurne
De ingrijpende renovatie, 23 maart 2003.
foto collectie Luuk Keunen

De bewoningsgeschiedenis van het huidige pand Haageind 23 en de voorgangers daarvan gaat tenminste terug tot 1632. In de voorganger van het huidige pand woonde onder meer de bekende Deurnese dorpsfiguur Trieneke van den Broek.

Chronologie[bewerken]

Op 5 februari 1632 nam Aert Jan Teeuwens een hypotheek van 150 gulden op zijn huis in het Haageind met daarbij circa 4 lopense land.[1]

Op 29 april 1640 werden de nagelaten goederen verdeeld van wijlen Aert Jan Teeuwens en diens vrouw Heijlke Eimers van Loon. Zijn zoon Jan verkreeg daarbij het huis met de schuur en het erf, groot 4 lopense en 10 roeden.[2]

In 1654 werd het huis bewoond door Jan Jan Martens alias Litten, gehuwd met Maria, een dochter van Aert Jan Teeuwen. Hij bezat toen drie hoornbeesten.

In het verpondingsboek van 1658 was Jan Jan Martens de eigenaar en hij betaalde 8 gulden 11 penningen 2 stuivers belasting.[3]

Op 7 december 1699 verdeelden Aert, Jan, Marten, Heijlken en Jenneken, allen kinderen van Jan Jan Martens en van Mariken Aert Teeuwens, de door hun ouders nagelaten goederen.[4].

Antoni Sijmons van Lieshout werd, na zijn huwelijk in 1718 met Johanna (Jenneke) Martens alias Litten, op 3 mei 1723 de nieuwe eigenaar. In het verpondingsboek over de periode 1701-1732 werden de goederen, die bij deze boerderij hoorden, als volgt omschreven:

 • Huijs, hoff ende aengelagh groot 2 loop. 9 roijen 3 voet
 • den Cleijnen Vloijacker teijnde het aengelagh, groot 1 loop. 34 roijen 2 voet
 • den Cleijnen Vloeijacker, groot 1 loop. 48 roijen 10 voet
 • den Bandert Acker, groot 4 loop. 4 roijen
 • den Cleijnen Bandert, 2 loop. 23 roijen 2 voet
 • den Mijtmortelacker, groot 2 loop. 46 roijen 1 voet
 • den Heijeckersdries, groot 4 loop/ 32 roijen 12 voet
 • twee heijtvelden, 4 loop. 40 roijen

Hij moest toen aan verponding 8 gulden 4 stuivers en 12 penningen betalen.[5]

Op 31 december 1755 verkocht Goort Hendrik Hoeben, gehuwd met Jenneke, een dochter van Antonie van Lieshout, zijn een vierde kindsdeel aan zijn zwager Martinus van Lieshout.[6]

Op 24 april 1764 werd door de erven Antoni van Lieshout de erfenis verdeeld, Daarbij ging de eerste kavel, namelijk het huis met 2 lopense en 9 roeden grond naar Martinus van Lieshout.[7]

Op 2 december 1784 gaf Anna van den Moosdijk, de weduwe van Antoni Sijmon van Lieshout, haar huis aan haar twee kinderen Jan en Peternel, dit in ruil voor haar levenslang onderhoud.[8]

De erven van Marten van Lieshout deelden de erfenis op 15 april 1802. Daarbij ging de eerste kavel, het dubbele huis, voor ene helft naar Antonie van Lieshout en voor de andere helft naar Antonie Verdeuseldonk. Het huis met de schuur, het erf enz. was samen groot 2 lopense en 9 roe en lag tussen het huis van de kinderen Jan Nooijen en dat van Hendrik Hikspoors.[9]

Bij de invoering van het kadaster in 1832 was Antoni van Lieshout eigenaar van de volgende kadastrale sectienummer:

 • C 503 weiland, groot 2.710 m².
 • C 504 moestuin, groot 288 m².
 • C 505 huis, schuur en erf 510 m².

Het huis was toen genummerd als A.113 en de totale oppervlakte was 3.508 m²

Op 12 juni 1868 verdeelden de erven van Antonie van Lieshout en Theodora Verdeuseldonk de erfenis, waarbij de eerste kavel, met onder meer de percelen C 503, C 504 en C 505, voor de ene helft naar de ongehuwd gebleven Martinus van Lieshout ging en voor de helft naar de drie kinderen Antonie, Theodorus en Antonetta van Bommel, kinderen van wijlen Maria van Lieshout en Willem van Bommel.[10] Kadastraal van artikel 365/1-2-3 naar artikel 2170/1-2-3.

Op 29 maart 1875 verkocht Willem Roijakkers, gehuwd met Hendrika van Bommel, zijn 1/6 deel van onder andere C 503, C 504 en C 505 aan Antony en Theodorus van Bommel.[11]

In 1887 was er een verbouwing van de schuur, alsmede een kadastrale hermeting van de percelen, waardoor het huis sectienummer C 1551 en na een verbouwing in 1889 werd dat C 1766.

Bij een boedelscheiding in 1921 werd Eimericus van Bommel de eigenaar. Door ruiling kwam de boerderij in 1927 in handen van zijn broer, de veehandelaar Willem van Bommel.

Op 31 maart 1927 vroeg Willem van Bommel een bouwvergunning aan voor vernieuwing van zijn woonhuis en stal. Het bebouwde vloeroppervlak werd daardoor 64 m².[12]

In 1957 werd de brouwersknecht Karel van Otterdijk eigenaar van het huis dat kadastraal achtereenvolgens sectie K 116 en K 404 werd en als adres Haageind 23 had. Van de gemeente kreeg hij toestemming en een premie voor het verbeteren van zijn woning door het bijwerken van twee slaapkamers op de verdieping. Door die gedeeltelijke vernieuwing werd het vloeroppervlak vergroot tot 74 m².[13]

Op 21 december 1979 verkochten de zes kinderen van Karel van Otterdijk het zeer eenvoudig ingerichte huis Haageind 23 met kadastrale sectienummer K 882 ter grootte van 1405 m². zijnde woonhuis, garage, schuren, groentetuin enz. aan de gemeente.[14]

In 1982 verkocht de gemeente het huis aan de familie Van den Broek. In de eerste helft van 2003 werd het vroegere pand ingrijpend verbouwd. Van de karakteristieke bouwsporen, die op de bovenste foto nog te herkennen zijn, bleef door de renovatie niets zichtbaar.


Bronnen, noten en/of referenties
 • Jan Bakens - Beschrijving panden Haageind-Kerkstraat

 1. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 91 folio 175 verso
 2. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 94 folio 73
 3. Archief Gemeentebestuur Deurne voor 1810 RHCe toegang 13181 inv.nr. 1023 folio 8
 4. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 123 folio 88 verso
 5. Archief Gemeentebestuur Deurne voor 1810 RHCe toegang 13181 inv.nr. 1024 ongenummerde bladzijden
 6. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 108 folio 330
 7. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 137 folio 169 verso
 8. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 143 folio 86
 9. Archief Schepenbank Deurne en Liessel RHCe toegang 13183 inv.nr. 150 folio 134
 10. Archief notaris Carel Lodewijk van Riet Deurne, 1850-1880 RHCe toegang 15187 inv.nr. 69 akte 134
 11. Archief notaris Carel Lodewijk van Riet Deurne, 1850-1880 RHCe toegang 15187 inv.nr. 83 akte 44
 12. Deurne 74/59 nummer 11, 31 maart 1927
 13. Archief van Openbare Werken doos 117 map 2 13 juni 1957
 14. Semi-statisch archief map 338 nummer 619