Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Gouden schild

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Het halvemaanvormige gouden schild werd in 1807 in de Peel onder Meijel gevonden.


In 1840 deed de Noord-Brabantse commissaris van de koning navraag bij districtscommissaris Wesselman over een Romeins zwaard en een gouden schild. Deze zouden volgens een bericht dat hem bereikt had in het bezit zijn van de Deurnese landbouwer Van de Mortel. De commissaris wilde graag weten waar en wanneer zwaard en schild gevonden waren en of deze eventueel aan te kopen waren. Waarschijnlijk stelde hij deze vragen ten behoeve van het in 1837 opgerichte Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.[1]
Wesselman sluisde deze vragen, samen met enkele vragen over de in 1837 onder Deurne gevonden urnen, door naar het Deurnese gemeentebestuur.[2] Het antwoord dat vanuit Deurne gegeven wordt is (nog) niet teruggevonden, wel dat van Wesselman aan de commissaris van de koning:

... Ik heb het berigt dat een landbouwer te Deurne Liessel in het bezit zoude zijn van een Romeinsch zwaard en een goud schild, welk in den peel zoude zijn uitgegraven, zeer betwijfeld wijl ik er nooit iets van vernomen had. Ook is mij bij onderzoek gebleken dat er niemand iets van weet. Waarschijnlijk heeft men dit verward met het geen in de naburige gemeente Meijel heeft plaats gehad. Men heeft aldaar een goud schild gevonden. Voor eenige jaren te Meijel zijnde heb ik mij naar het huis van den toenmaligen burgemeester Goossens begeven om deze merkwaardigheid te zien. Hij vertoonde mij een schild welk in den peel in het jaar 1807 omtrent vijf voeten[3] onder de oppervlakte van den grond bij gelegenheid eener turfgraving gevonden was, hetzelve was van goud of althans zwaar verguld. Op hetzelve waren hyroglyphen en andere figuren van leeuwen, tijgers etc. gedreven, en had de vorm van een halve maan, veel gelijkende naar een ringkraag zoo als de kapiteins der infanterie nog niet zeer lang geleden op de borst droegen. De Heer van Keverberg, destijds sousprefet te Cleef, had dit stuk mede naar Parijs genomen en na zijne terugkomst, volgens zeggen van den burgemeester veel geld voor geboden doch men was het over den prijs niet eens kunnen worden. ...[4]

Hans van de Laarschot van het RHCe - het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven - sloot, met het oog op de hiervoor beschreven halvemaan-vorm, uit dat dit schild identiek is aan de ronde sierschijf van Helden.[5]


Bronnen, noten en/of referenties
  1. 12-5-1840 Provinciaal Bestuur RANB 17 inv nr 12419
  2. 12-5-1840 Nieuw adm arch Deurne inv.nr. 51/1
  3. Een voet is 30 cm; 5 voet is dus ongeveer anderhalve meter
  4. Provincaal Bestuur BHIC 17 inv.nr. 12419 29 juni 1840.
  5. Hans van de Laarschot - Romeins goud in de Peel in het regionaal weekblad De Trompetter van 3 maart 2010 bladzijde 7.