Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Een zonderling voorval (wonder)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 17 april 1862 schoot er bij zuster Bernarda in de kloosterkapel van Huize Sint-Jozeph tijdens het knielen een naald in haar knie. Te hulp geroepen geneesheren konden de naald niet vinden. Er werd een noveen gehouden. Onder het lezen van de officie werd de zuster eene trilling gewaar in het been en de naald en de pijn waren verdwenen.

In het kloostmemoriaal wordt het voorval als volgt beschreven:

Den 17den April had er in het Gesticht een zonderling geval plaats. Zr. M. Bernarda knielde in de Kapel neer en gevoelde dat eene naald in haren knie schoot. Met de spoedigste hulp van een Geneesheer was er nog geene mogelijkheid er de naald uit te trekken. De Dokter van Venray werd gehaald, wendde, met den Geneesheer van het huis tevergeefs alle mogelijke middelen aan, zoodat beiden bekenden dat er menschelijke wijze geene mogelijkheid meer bestond om de naald te achterhalen. De goede Zuster had met eene voorbeeldige kloekmoedigheid de pijnlijke operatie geleden.
De Zusters van het Moederhuis, zoowel als die van dit Gesticht, door medelijden bewogen, besloten met veel vertrouwen gezamenlijk eene Novene te beginnen, die den 1sten Mei zou eindigen.
Den avond waarop de Novene eindigde, vraagde de lijderesse verlof om het Goddelijk officie mede in de Kapel te gaan lezen; dit werd haar vergund. Onder het lezen werd zij eene trilling gewaar in het been, en gevoelde ook dat de knie minder stijf was; na de Getijden gelezen te hebben, kwam zij zonder eenig steunsel, tot verwondering van allen, die haren toestand kenden, den refter binnen.
Des anderendaags ging zij naar de kerk en ontving de H. Communie om den Goeden God en Zijne H. Moeder, voor die buitengewone gunst te bedanken.
Bronnen, noten en/of referenties
  • Kloosterarchieven St. Agatha - Memoriaal in het archief van de zusters Franciscanessen inv.nr. 579.