U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Een cadeau dat moest er komme

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De voordracht (of zang?) op rijm, getiteld Een cadeau dat moest er komme, dat in april 2017 beschikbaar werd gesteld door mevrouw Brouwers-van de Burgt, bevat een keur aan Deurnese bijnamen.

Een cadeau dat moest er komme
Mer ze wiste nie wa padornme
In de café van Jan de Keers kwame ze bij mekoar
mer ze zauten allemaol mi zijn hand in het hoar
de uurste voorzitter Nardje van Bommele Sis
die zei: we moeten toch zuergen det er wa is
Bè ja, zeker zei toen bestuurslid Piet Sigaar
mi z'n allen speulen we de toch hendig kloar
Doar brengt ons gin mens van de wees
zei de secretaris, Bert en z'n bruer Jan de Bees
Ja, een cadeau brengt altijd wel wa geluk
De was vurstel van penningmeester Pietje Tuk
En wittege wie ook op de vergadering was
de was die groate mens van Vreek, Nol Dras
En die van de Buij en Kelners, die kendige wel
Ja, die waoren er mi een heil stel
En Nol en Tomas Bolle, Toontje Mie en Driekske Schoewen
Ja, die gaven hem ook al van katoen
En wittege wie ze ook al han gezien
De waoren Peer Sigaret, Ceup Snot en het Meimaschien
En alleman kwam ni vanalles vur den dag
Ja, ook de Rooie Louwers en die zi al mi ne lach
Mij dunkt het is allemaol mer zwets
Ze wisten het nie mer hij ha een oag op Hanne Klets
Ze woaren elkoar nog heel goe gezint
Toen vroeg er het woord Driek de Pint
Hij had een plan, misschien gaf het succes
Mer wie 't nie gaaide, de wisten ze toch, was Tinus den Bles
Mer toen opeens zitter Hannes Trul
Wa ik nauw zeg de is gene flauwe kul
Koop nie te duur um mi te beginne
't is lichtelijk zat zee'n de Hezepinne
Och, ge moet weten te wegen of te wikken
Hij had gelijk die de zee, het woar Jan de Dikke
Doe nie zo flauw, het is toch gene noot
De zee'n Weel Witten, Willemke Bensen en Dien de Doot
Mer een cadeau de kumt er zee Nelleje uit de Krant
Die proate tenminste nog mi een bietje meer verstand
En vur hoen bedrag moet de dan zijn
Een goei tientje dacht Hannes Koezijn
Nee, nee 5 gulden en zeker nie meer
Als het mer nuttig is vond Tinuske de Heer
Ze gerakte al nagenoeg over z'n toeren
Toen zee der heel kalm en bedaart Peer Boeren
Vroag 't is an Neel de Smet of zinne Piet
Die zijn nie zo stom op de gebied
Of vroag 't us an Boteren Tien of Frans de Lek
Die zijn padomme ook nog nie zo gek
Of vroag 't an Driek van Brugge of Noerus Jan
die weten ur misschien van alles van
Of vroag 't an Tien de Tjeus of Dien de Vos
Mer dan makte ge wel wa tongen los
Mer vroag 't nauw mer an Willemke Stenge of Miena Stroeks
Die haawen het in de Zeilberg altijd hoeks
Ze hielden de vergadering tot laat in de nacht
Doar kwam steeds meir volk waar niemand an ha gedacht
Pietje de Rare, Nel Tot en Dorus Toet
Die wisten mee hoe zoiets moet
We leggen soamen wa bij alkoar
een dubbeltje en een kwartje dan zij we zo kloar
Ze kregen ginne sloap, ze bleven wakker
En de moest ook zo vond de Pottenbakker
Zo een vergadering dat heb ik nog nooit gezien
We kregen geen eind zee de Dikke Trien
Ja, ja das woar zee Driek de Haas
Als ge zo dur goat dan meie we nog in de Maas
Wij weten van zoiets ook weinig van
Mij is 't te modern zee Gauwke Jan
Och galie bent ook mer sufferts of ne stumper
Mer de trok ie op z'n eer die Hannes de Klumper
Ja, en ze makte Hanneze zo van streek
't Was ook gin zegge van Bertje Preek
Dan was ie heel anders die Karos Driek
Hij zitter, koop dan toch een stuk muziek
Niks wert, zee Hanneske van de Watermeulen
Doar kan hij toch geen slag op speulen
Een fles cognac de geeft altijd troost
Een heel goed idee, het kwam van Lindere Joost
Driek Sulpers en ook Lobbese Graard
Die gingen stoan, en zee'n toen heel bedaard
Bloemen, de is schon die stoan altijd mooi
Niks werd, die verslakkeren riep heel hard Joost Krooi
Galie makt ene mens z'n kop op hol
En hij zee de waarheid die klenne Vremol
Mer wa zee die nauw die Hannes de Bleek
Hij zette ze lichtelijk in de zeik
Goa naar Driek den Huvender, die is een wijs man
Haalt doar wa geld, galie wit toch de de kan
De doen we nooit of te nimmer
riepen Tienus Akkeduut en Willemke Timmer
Ook Amerjannen Pieten Tinus, Broerijes Piet en Joske Jan
die meende doar ook helemoal niks van
En die van Reuskens en Pietje Koolen
Die lapten zoiets helemoal an de zolen
Mak nooit geen schuld, een goeie tip
't kwam uit de Zaalberg en was van de Friese Kip
Het was onderhand al bekand morgenvroeg
Nog zaten ze met z'n allen in de kroeg
Friedake Kool zat op de slip
Mi grootte schik bij Willemke Wip
Het ging ook nie allemoal vur de lol
Want Janus Poets en Knipperdol
En Sis de Grees en Hanneske Frot
Die waren er werkelijk van kapot
En die zoon van Driekske de Wert
Die zat er al gauwgenoeg op z'n pert
We goan host noar huis, des is nog ne helen toer
Zee Tinus Koffie en Karel en Driek den Boer
En die ander die sproken voort als zatten
Der is niks vur, zee Jan de Platten
Ik goa ook noar huis zee Sis de Pruik
Van de gelarie kriede ge 't nog in ouwe buik
Wij gon ok no huis, we willen te bed
Zee Miet de Pat, Pruimke Links en Piet de Vet
En wie der ook al helemoal zat op z'n gemak
Hij kwam van het Goor, het was Grardje Brak
En wie het ook al niks beviel
Die ha kwaai zin, het was Hanne Kriel
Driek Bul zat en de tafel van Kees Klep
Ze zee'n mer waai bleven zitten, en ik ook zee Nol Rep
Mer mensen het is al bekant half zes
We kregen geen eind zee Hannes de Fles
Driek Blok zat bij Ties de Keizer
Ze wisten wel wa, met we worde nie wijzer
En Nelleke van de Voerman, ook nie mis
Die zee zachtjes tegen Hanneske Vis
We geven ze iets al van de uurste klas
De kumt toch altijd goe van pas
De vergadering kwam wa loat op peil
Mer Bertje de Ketel en de Haverteil
Die waren al hoast ingedut
Toen klonk opeens de stem van Hannes Hut
Mensen we hauwen nauw op mi peuten
Akkoord zee de Vetbel en Sjef Weuten
Al die rommel 't is niks wert
Gebruik allie verstand zee den Boekelsen Bert
En dan besluiten ze om iets te geven
Doar ie iets en zou hebben z'n heel leven
Stilte was er toen een klein ogenblik
Toen vroegen Driek d'n Erpel en Piet Kwik
Mer no welke winkel goan we dan
Has Mont en Grard Sientje wisten doar meer van
We goan uurst zo overall eens kieken
De is goe zee Willemke de Does tegen Has Drieken
Uurst gingen ze naar Nölleke d'n Bosman
Mer van de menneke konne ze niks op an
Die van de Zeeldraaier, de Kuiper en den Ossestart
En de Witte Jos en de Dikke Jos gaven ze ook z'n part
Dan zon ze goan noar Deurke Plek
De ha ne fietsenwinkel, dè was ook nie gek
Wa doe de galie toch allemoal zot
zee dè klein vrouwke Nelleke Pot
des woar de maat is nauw voort vol
zee'n Joost de Klok en Knipperdol
We goan nauw noar de Wasser die he 't gelijk
Die zet ons nie zomer an d'n dijk
Zogezee en zo woarde 't gedoan
En ze zijn toen noar de Wasser heengegoan
Zo hoorde gallie de mensen, 't he heel wa in
Eer ze iets han de was noar hun zin
Mer vruger werd alles goe uitgeteld
Ja, ze smeten toen nie zo hard mi geld

Dus het cadeau is mer heel klein
Toch hoop ik de 't U nog joare van dienst mug zijn.