Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Drank (veldnaam)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

De veldnaam Drank wordt voor het eerst vermeld in 1430 of 1431, waar gesproken wordt over een stuc bemts ter stede geheiten in ghenen Dranck gelegen.[1]


Deze naam droeg een beemd op Vlierdens grondgebied aan de Astense Aa. Het is niet uitgesloten dat deze veldnaam door meerdere percelen grond gedragen werd. Wel wordt steeds de Aa als belending genoemd. Er zijn vermeldingen van den Dranck bekend van 1536, 1627, 1628, 1644, 1690, 1728 en 1765.

Uit het cijnsboek van de heer van Helmond van 1644 blijkt dat deze beemd cijnsplichtig was: uyt een bempt aent Wolschot genaemt den Dranck.
Ook het cijnsboek van de heer van Vlierden dat in 1690 begint vermeld onder post 138: uyt eenen beemt genaemt aen het Wolfschot genaemt Den Dranck, groot ontrent 1 zille.
Uit enkele vermeldingen, waaronder die van 1765, blijkt dat deze beemd met een van de zijden grensde aan een straetje, mogelijk een weggetje waarvan het vee gebruik maakte om de dorst met het Aa-water te lessen en dat daar daaraan zijn naam te danken heeft.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHC Eindhoven - stadsarchief Helmond inv.nr. 2790 (oud R 217) akte 146. fol. 30. 1429/1434