Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Deurnese records

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Deurnese records zijn persoonlijke records die in Deurne niet verbroken zijn, bijvoorbeeld op het vlak van lengte, leeftijd of aantal kinderen. Voor alle records geldt dat zij staan tot aangetoond kan worden dat er zich een nóg uitzonderlijke situatie heeft voorgedaan.

Personen[bewerken]

Oudste persoon[bewerken]

In Deurne overleed op 28 november 2003 Gerarda van Dinther-Munsters (1896-2003), met 107 jaar en ruim vijf maanden de oudste inwoner van de gemeente Deurne ooit.

Meeste jong gestorven kinderen[bewerken]

Vroeger overleefden kinderen vaak de eerste levensjaren niet. Van de negentien kinderen van Lambertus Vlemmix (1861-1936) en Antonetta Vervoordeldonk (1873-1949) haalden er elf hun eerste verjaardag niet. Nog een kind overleed op tweejarige leeftijd.

Meeste doodgeboren kinderen[bewerken]

Voor zover bewijsbaar - veel doodgeboren kinderen zullen niet geregistreerd zijn - was Theodoor van Schijndel degene met dit treurige record. Tussen 1916 en 1928 werden achtereenvolgens acht kinderen dood geboren.

Oudste vader[bewerken]

Mogelijk was Theodorus van Boven (1716-1791) de oudste Deurnese vader ooit. Op 73-jarige leeftijd trouwde hij op 26 april 1789 te Deurne met Maria van Heugten (1754-1794). Een maand later werd hun dochter Anna Maria van Boven (1789-1858) geboren. Theodorus stierf toen zijn dochter twee jaar oud was. Zijn vrouw overleed drie jaar later. Toen Theodorus' jongste kind werd geboren, was zijn oudste zoon inmiddels 51 (!) jaar oud en zelf twaalf keer vader. Waarschijnlijk is dat tevens een record: het grootste leeftijdsverschil tussen (half)broers of -zussen.

Oudste moeder[bewerken]

De in Vlierden geboren Joanna Maria van Heugten was op tien dagen na vijfenvijftig jaar oud toen ze op 3 juni 1808 beviel van haar jongste kind Francisca Manders uit haar tweede huwelijk met Joannes Manders (1763-1840).

Oudste moeder van een tweeling[bewerken]

Johanna Hanegraaf (1901-1981), echtgenote van Theodorus Hendricus van der Steen (1899-1959), beviel in april 1949, op de leeftijd van 47 jaar en ruim 4 maanden, van een tweeling.

Hoge leeftijden binnen één familie[bewerken]

  • In de familie Honings vinden we voor zover bekend het hoogste aantal generaties achter elkaar van familieleden die minstens 80 jaar oud werden. Johannis Honings werd 82 jaar oud, zijn zoon Lambert Hoonings 89 jaar, kleinzoon Leonard Honings 94 jaar. Meerdere kinderen en kleinkinderen van Leonard hebben de leeftijd van 80 bereikt of kunnen dat nog bereiken, waardoor we voorlopig een stand van vijf achtereenvolgende generaties met een leeftijd boven de tachtig jaar hebben.
  • Ook zijn er families met veel leden binnen één generatie die minstens tachtig jaar oud werden. Martinus van Rooij, die zijn getrouwde leven boerde op de Achterste Beersdonk in Vlierden, stierf in 1973 op de leeftijd van bijna 98 jaar. Van zijn 13 kinderen bereikten er negen de volwassen leeftijd. Dochter Maria (Miet) van Rooij (1903-1983) stierf vier dagen voor haar tachtigste verjaardag. Alle andere kinderen werden ouder, namelijk 84, 87, 86, 91, 82, 81, 84 en 86 jaar. Schoonzoon Antonius (Toon) van Dooren (1907-1997) werd negentig jaar oud, schoonzoon Jacobus Christiaan (Keub) van Seccelen (1903-1994) 91 jaar, schoonzoon Petrus Johannes (Piet) Bruijstens (1914-2002) 87 jaar, schoondochter Cornelia Johanna (Nelia) van de Nieuwenhof (1920-2001) 81 jaar oud en schoondochter Johanna (Hanne) van den Akker (1914-2017) maar liefst 102 jaar oud. Dat maakt dat 13 van de 18 volwassen geworden kinderen en schoonkinderen van Martinus tachtig jaar of ouder werden.

Langstzittende burgemeester[bewerken]

Met zijn tweeëndertigjarige burgemeesterschap is Petrus Antonius van de Mortel (1830-1895) de langstzittende burgemeester van de voormalige gemeente Deurne en Liessel maar burgemeester Frencken van de vroegere gemeente Vlierden slaat alle records. Hij was daar van 1852 tot 1901, dus 49 jaar lang, burgemeester.

Meeste kinderen[bewerken]

Lambertus Vlemmix (1861-1936) en zijn vrouw Antonetta Vervoordeldonk uit Vlierden hadden vermoedelijk de meeste kinderen in Deurne en/of Vlierden ooit; zij hadden samen negentien kinderen. De eerste werd geboren in 1895, de laatste in 1916.

Meeste achterkleinkinderen[bewerken]

Toen de achtennegentigjarige Antonetta (Net) Nooijen-Van den Heuvel (1916-2014) in 2014 stierf had zij vierenvijftig achterkleinkinderen en werd daarmee degene die gedurende haar leven de meeste achterkleinkinderen had.

Meeste generaties in leven[bewerken]

Er zijn, uit verleden en heden, talrijke voorbeelden van vier tegelijk levende generaties, maar vijf tegelijk levende generaties zijn zeldzamer:

  • Aleida Reeuwijk-Hurkens (1918-2013) had op haar negentigste verjaardag reeds twee achterachterkleinkinderen, hetgeen betekent dat er vijf generaties van de familie Reeuwijk tegelijk in leven moeten zijn geweest.
  • Paulus van Hout (1863-1963) maakte het huwelijk van zijn achterkleindochter Catharina Gerarda Berkers (1936) en de geboorte van haar kinderen nog mee, waardoor vijf generaties van de familie Van Hout - Berkers - Verhoeven tegelijk in leven moeten zijn geweest.
  • Regina Scheepers-Zieba, weduwe van Toontje Scheepers, stierf op 23 augustus 2016 op tweeënnegentigjarige leeftijd, en had achterachterkleinkinderen, maar haar eigen dochter Fien Steevens-Scheepers was reeds vóór haar moeder overleden, zodat onbekend is of hier vijf generaties tegelijk in leven waren.[1]

Meeste generaties van de eigen familie meegemaakt[bewerken]

  • Het record van meeste generaties meegemaakt te hebben staat vermoedelijk op de naam van heel wat Deurnenaren. Het gaat om mensen die hun overgrootouder, grootouder en ouder gekend hebben, alsmede hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Inclusief zichzelf hebben zij dan zevengeneraties van hun eigen familie in rechte lijn gekend. We weten dit bijvoorbeeld voor Helena Hendrica van Boven (1921-2011), die haar overgrootvader Lambert Hoonings (1832-1922), grootvader Leonard Honings (1869-1963) en moeder Anna Catharina Honings (1895-1990) meemaakte en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen had toen zij in 2011 stierf.
  • Het record kan komen te liggen op Deurnenaren die nog een betovergrootouder meemaakten en zelf achterkleinkinderen kregen. Aangezien pas zeer recent personen overleden die achter-achterkleinkinderen hadden (Paulus van Hout (1863-1963) was mogelijk de eerste), zal het nog enige generaties duren vooraleer er sprake is van een nieuw record.

Meeste broers en zussen[bewerken]

Petrus Kivits (1834-1918) kwam weliswaar niet uit Deurne, maar woonde er wel vanaf (minstens) 1863. Hij was de Deurnenaar met de meeste broers en zussen; zijn vader kreeg bij twee vrouwen twintig kinderen.

Meerlingen[bewerken]

Vierlingen zijn in Deurne niet bekend, drielingen des te meer. In totaal zijn er negen bekend, geboren tussen 1943 en 2013.

Meeste tweelingen[bewerken]

Het gezin van Julius de Corte (1881-1956) en Antonia Jakoba de Rouw (1881-1965) telde niet minder dan drie tweelingen:

Bijzonder is ook nog eens dat de eerste twee tweelingen binnen een jaar geboren werden, de oudste tweeling in maart 1912 en de volgende tweeling op oudejaarsdag 1912. Voor zover bekend is dit het enige gezin waar weliswaar geen vierling, maar toch vier kinderen binnen één jaar (1912) geboren werden.

Langste huwelijk[bewerken]

Leonardus Maria Giesbers (1914-2009) en Johanna Mennen (1916-2010) uit Liessel hadden mogelijk het langste huwelijk in de gemeente Deurne ooit, al is dat niet helemaal zeker. Toen Leonard in 2009 overleed, was het echtpaar 71 jaar en 10 dagen getrouwd.

Objecten[bewerken]

Oudste foto[bewerken]

De oudste foto die op Deurnes grondgebied of van een Deurnenaar is gemaakt, is onzeker en nog niet uitgebreid onderzocht. Het zouden de foto's van Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars (1824-1886) en zijn echtgenote kunnen zijn, die allebei vóór 1886 zijn gemaakt. Een foto van hun nichtje, dochter van Joseph Louis Janssens (1835-1916), moet zelfs vóór 1883 zijn gemaakt. Verder kennen we foto's van Petrus Gregorius van de Mortel (zoon van Joannes_Wilhelmus_van_de_Mortel_(1751-1840)) en diens vrouw, die respectievelijk vóór 1886 en vóór 1885 gemaakt moeten zijn. Beide foto's zijn ook kandidaat voor de titel oudste foto. Er is bovendien een foto bekend van Theodore de Smeth (1855-1924) en zijn broer Paul, gemaakt omstreeks 1865, maar die foto is hoogstwaarschijnlijk in hun woonplaats Den Haag gemaakt. Dat geldt ook voor de foto van hun vader Henrij de Smeth (1821-1870). Afhankelijk van wat we meerekenen zouden ook die foto's meetellen.

Oudste nog bewaarde bouwwerk[bewerken]

Het oudste nog bewaard gebleven wereldlijke gebouw in Deurne is het Klein Kasteel, dat vóór 1383 werd gebouwd. De Sint-Willibrorduskerk (Deurne) is het oudst bewaard gebleven kerkelijke gebouw.

Bronnen, noten en/of referenties