DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
maar niet voor ons!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo-clubkascampagne op
heemkundekring Deurne

Stem hier.

Bureau Landelijk Herstel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Landelijk Herstel Oost-Brabant stempel.jpg

Het Bureau Landelijk Herstel was in de eerste naoorloge jaren gevestigd op het adres Haageind D.8 ten huize van de weduwe van Cornelis Lievendag, waar ook haar zoon Gerrit woonde, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat.


Het is niet duidelijk wat de doelstellingen van deze instelling waren en welke formele status deze had. Enkele contemporaine citaten lijken erop te duiden dat het bureau tot doel had voormalige onderduikers aan een bestaan en/of baan te helpen.[1] Het bureau had eigen gedrukt briefpapier, waarop vermeld werd Ontstaan uit de voorheen illegale werkers der L.O.. De L.O. was de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Het Bureau Landelijk Herstel had in vervolg op de L.O. waarschijnlijk de taak om onderduikers nu op een nieuwe manier te helpen.[2]
Een enkele keer trad het Bureau Landelijk Herstel, dat ook eigen gedrukt briefpapier had, naar buiten in de plaatselijke pers, zoals op 6 oktober 1945 toen in Het Licht de volgende oproep verscheen:

Illegale werkers naar het buitenland.
Het ligt in de bedoeling van de Stichting 1940-1945 om in nauwe samenwerking met het Nederlandsche Roode Kruis voor den tijdsduur van een maand kampen in het buitenland (Zweden, Denemarken en Zwitserland) in te richten voor de jongere generatie der illegaliteit. Slechts goede "full timers" tusschen 18 en 27 jaar komen in aanmerking. Eventueele inlichtingen bij G. LIEVENDAG, Landelijk Herstel, Haageind D.8. Deurne

In diezelfde krant werd elder ook meegedeeld dat de openstelling van het bureau voortaan alleen op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur was en dat men er dus voortaan niet meer op de andere dagen van de week terecht kon. Het kantoor kon toen niet door Gerrit Lievendag zelf zijn bemand want hij was vanaf 1 juli 1946 zelf in militaire dienst en vertrok op 1 oktober van dat jaar naar Indië.

Het bureau gaf na de oorlog ook verklaringen uit omtrent het gedrag van personen tijdens de oorlog. Op een van deze verklaringen, ondertekend door G. Lievendag, is sprake van rayon Deurne hetgeen suggereert dat er meerdere rayons onder vielen. Er was ook een afdeling te Nijmegen.[3] Mogelijk was de organisatie identiek aan die van de L.O., die onder meer districten kende. District II was Noord-Brabant Oost. Hieronder viel Tilburg, en een deel van het archief van de L.O./B.L.H. is bewaard gebleven (zie hieronder).

Bronnen, noten en/of referenties