DeurneWiki is gratis voor u als gebruiker,
maar niet voor ons!
Steun ons daarom en stem bij de Rabo-clubkascampagne op
heemkundekring Deurne

Stem hier.

Brand van 21 september 1892

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij de brand van 21 september 1892 ging ten gevolge van blikseminslag de oliemolen aan de Zeilbergsestraat in vlammen op.


Deze molen stond op de hoek met de huidige Waal en was in 1876 gebouwd door de twee Deurnese molenaars Petrus Johannes Truijen en Peter Rakels. De brand leverde een spectaculair schouwspel op, getuige het verslag in het Nieuws van de Week van 25 september 1892:

Afgelopen week trok een hevig onweer over Deurne,vergezeld door een zware regenbui. Toen het onweer was afgedreven ontdekte men brand in den oliemolen die gelukkig alleen in de akkers stond. Dadelijk werd alarm geklept en het brandsein gegeven. De watermolen stond daar geheel gloeiend, en op wel honderd plaatsen sloegen de vlammen uit, het was een prachtig schouwspel, een menigte van mensen was op het terrein aanwezig, doch aan redden en blussen viel niet te denken.
Alles is tegen brandschade verzekerd. De afgebrande molen behoorde in eigendom toe aan de heeren Truijen en Rakkels[1], beiden molenaars in Deurne, en was bij laatstgenoemde in gebruik.

De schade aan het gebouw was 3.500 gulden; daarnaast verbrandden er ook in de molen aanwezige goederen ter waarde van 200 gulden. Dit laatste bedrag was niet verzekerd.

Behalve in het Nieuws van de Week werd van deze brand ook melding gemaakt in de Nieuwe Tilburgsche Courant 25 september 1892 en Het Nieuws van den Dag van 27 september 1892.


Referenties
  1. bedoeld is: Rakels